- صفحه اصلی
بازدید از وضعیت بهداشت کار کارگاه سد سازی شهرستان مراوه تپه بازدید از وضعیت بهداشت کار کارگاه سد سازی شهرستان مراوه تپه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۴ | 
برگزاری جلسه با حضور آقای منصور خوجم لی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه و مدیر پروژه سیستم انحراف سد مخزنی چایلی و بازدید از وضعیت بهداشت کار کارگاه سد سازی

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7215.42032.fa
برگشت به اصل مطلب