- صفحه اصلی
حضور شکوهمندکارکنان مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قازانقایه در راهپیمایی روز 13 آبان 97 حضور شکوهمندکارکنان مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قازانقایه در راهپیمایی روز 13 آبان 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۴ | 
حضور شکوهمند مردم همیشه در صحنه روستای قازانقایه و کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قازانقایه در راهپیمایی روز 13 آبان 97

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7215.42028.fa
برگشت به اصل مطلب