- صفحه اصلی
حضورسرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه در گروه پایش و نظارت حضورسرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه در گروه پایش و نظارت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۴ | 
حضور آقای منصور خوجم لی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه در گروه پایش و نظارت از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قازانقایه و تشکیل جلسه با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی روستا و بررسی مشکلاتنشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7215.42027.fa
برگشت به اصل مطلب