دانشگاه علوم پزشکی گلستان- اخبار و رویدادها
دومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت آترواسکلروز، 8 الی 10 اسفند ماه 91 در بیرجند برگزار می گردد. وب سایت: http://bumsconf1391.ir/ut01zk
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=1.1641.5599.fa
برگشت به اصل مطلب