:: بایگانی بخش درباره ما: ::
:: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی از بندرگز بازدید کرد - ۱۳۹۵/۹/۷ -
:: سمینار آموزشی رایگان پکس در مهرماه برگزار می شود. - ۱۳۹۴/۶/۲۳ -