واحد بهداشت روان : دومین کارگروه تخصصی پیشگیری از خودکشی (اتاق فکر ) طبق اولین مصوبه پیشگیری از خودکشی در شهرستان کردکوی برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۷ | 
  

 دومین کارگروه تخصصی پیشگیری از خودکشی (اتاق فکر ) طبق اولین مصوبه پیشگیری از خودکشی راس ساعت 9  با حضور فعال کارشناسان ادارات شهرستان کردکوی در مورخه 07 /08 / 96در مرکز بهداشت شهرستان شهرستان کردکوی برگزار گردید . در ابتدا دکترنقی پور جانشین ریاست محترم شبکه بهداشت ضمن خیر مقدم وتشکر از حضور فعال شرکت کنندگان در جلسه در مورد اهمیت موضوع وکاهش خودکشی در شهرستان  تاکید کردند. سپس خانم موسوی مسئول واحد سلامت روانی اجتماعی واعتیاد با توجه صورتجلسه مورخه 10/5/96ودستورکارجلسه  در مورد راههای کاهش خودکشی در شهرستان وعلل آن صحبت کردند سپس کارشناسان کارگروه هرکدام به صورت تخصصی وبا ارائه پاورپونت باتوجه به دسته بندی علل خودکشی به صورت بارش افکار موضوعات مرتبط رابیان نمودند .در پایان جلسه بعد ازجمع بندی پیشنهاداتی داده شد ومصوباتی جهت ارائه به فرمانداری ارائه گردید در پیان جلسه در ساعت 11:30باصلوات برمحمد وآل خاندانش پایان یافت.


دفعات مشاهده: 256 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد وکنترل استرس در شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
  

اولین کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد وکنترل استرس به منظور اجرایی نمودن بند 8مصوبات صورتجلسه 96/7/12 کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان وپیشنهاد واحد بهداشت روان  بارابطین ادارات، در مورخه 30/7/96 راس ساعت 9برای کلیه کارکنان ادارات شهرستان کردکوی توسط کارشناس بهداشت روان در مرکز بهداشت برگزار گردید.در این کارگاه آموزشی که باتاکید ونظارت فرمانداری مبنی بربرگزاری ماهیانه این کلاسها برای تمامی کارکنان برگزارگردید مورد استقبال سایر ادارات قرارگرفت .در پایان به کلیه سوالات در مورد کارگاه پاسخ داده شد.


دفعات مشاهده: 230 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : برگزاری کارگاه پیشگیری از خودکشی در شهرستان کردکوی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | 
  

واحد بهداشت روانی اجتماعی واعتیاد  شهرستان کردکوی کارگاه پیشگیری از خودکشی را در مورخه 25/7/96  ودر هفته بهداشت روان(وروزشمار سه شنبه پیشگیری از تبعیض واستیگمادر محیط کار) برای کلیه کارکنان ستاددرمرکز بهداشت برگزار کرد .  درکارگاه مذکور دکتر کلاهدوز پزشک دوره دیده بهداشت روان در مورد خودکشی و انواع مهارتهای زندگی صحبت کردند ودر پایان به کلیه سوالات همکاران پاسخ دادند


دفعات مشاهده: 233 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : بازدید مشترک جمع آوری قرص گندم در شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | 

AWT IMAGE

مورخه 28 /3 / 96   باهماهنگی  واحد سلامت  روانی –اجتماعی واعتیاد ،واحد کارشناس  نظارت  بر مواد غذایی وکارشناس نظارت بردرمان  تیم بازررسی براماکن شهرستان کردکوی تشکیل   شد .سپس کارشناس بهداشت روان ،کارشناس نظارت بردرمان  ،کارشناس فرمانداری ، کارشناس نیروی انتظامی ، کارشناس اصناف ، کارشناس صنعت ومعدن، کارشناس جهاد کشاورزی از عطاری ها ومراکز فروش سموم ودفع آفات نباتی  به منظور جمع آوری قرص گندم  وپیشگیری ازکاهش آسیبهای اجتماعی (خودکشی بازدید مشترک در سطح شهرانجام شد .


دفعات مشاهده: 288 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : اولین کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سال 96 واحد سلامت روانی –اجتماعی واعتیاد شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | 

AWT IMAGE

اولین کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سال 96 واحد سلامت روانی –اجتماعی واعتیاد شهرستان کردکوی درمورخه21/03/ 96در سالن آموزش مرکز بهداشت شهرستان کردکوی با حضور فعال اکثر ادارات برگزار گردید. دراین جلسه دکترصفایی مدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کردکوی ضمن خیرمقدم ،وقبولی طاعات وعبادات شرکت کنندگان در ماه مبارک رمضان از شرکت کلیه ادارات در جلسه تقدیر وتشکر کردند . دکترصفایی آسیبهای اجتماعی را ازمهمترین موضوعاتی دانستند که علت آن باید بررسی وریشه یابی گردد .سپس در مورد انواع آسیبهای اجتماعی ،علل وعوارض آن توضیح دادند . در ادامه مسئول بهداشت روان شهرستان کردکوی خانم سیده راضیه موسوی درمورد آسیبهای اجتماعی شهرستان (سوءمصرف مواد) صحبت  کردند .سپس  نماینده  ادارات راهکار ها و پیشنهادات خود را عنوان نمودند.


دفعات مشاهده: 269 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : اولین کمیته پیشگیری از خودکشی سال 96 واحد سلامت روانی –اجتماعی واعتیاد شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | 

AWT IMAGE

اولین کمیته پیشگیری از خودکشی سال 96 واحد سلامت روانی –اجتماعی واعتیاد شهرستان کردکوی درمورخه21/03/96در سالن آموزش مرکز بهداشت شهرستان کردکوی با حضور سایر ادارات برگزار گردید. در این جلسه ابتدادکتر صفایی مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کردکوی ضمن خیر مقدم ،وقبولی طاعات وعبادات شرکت کنندگان در ماه مبارک رمضان در جلسه  ازحضور به موقع کارشناسان ادارات تقدیر وتشکر کردند .سپس دکترصفایی موضوع خودکشی راازمهمترین موضوعاتی دانستند که در سطح شهرستان باید بصورت جدی ومهم پیگیری گردد و با اشاره به اینکه تعالیم دینی و آیات قرآن در حفظ جان انسانها وپرهیز از خودکشی بسیار موثراست باارائه پاورپونت درمورد مفاهیم خودکشی واپیدمیولوژی آن توضیح دادند .درادامه مسئول بهداشت روان شهرستان کردکوی خانم سیده راضیه موسوی برنامه جامع پیشگیری ازخودکشی قابل ادغام درسیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه رابیان کردند .درپایان نماینده  ادارات راهکار ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند.


دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : سومین کمیته پیشگیری از خودکشی در شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱ | 
AWT IMAGEسومین کمیته پیشگیری از خودکشی سال 95 واحد بهداشت روان شهرستان کردکوی در مورخه30/9/95در سالن آموزش مرکز بهداشت شهرستان کردکوی با حضور سایر ادارات برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر ساور علیا مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی ضمن خوشامد گویی وحضور به موقع اکثر اعضاء جلسه را نشانه اهمیت موضوع و تاثیر برنامه های پیشگیری از خودکشی  و در صورت نیاز طرح مشکلات در کارگروهی و اهمیت شهرستان مطرح نمودند..سپس کارشناس بهداشت روان خانم فرزانه یگانه مقایسه آمار خودکشی8 ماه اول سال 94و95 وبرگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری از خودکشی برای همراهان افراد اقدام به خودکشی پرداختندو در ادامه پزشک دوره دیده بهداشت روان دکتر کلاهدوز به اهمیت توجه به سرگرمی های موثر در دوران نوجوانی و جوانی و بهینه سازی گذراندن اوقات فراغت بانوان خانه دار و جوانان با توجه به آمار های سال های گذشته  را به عنوان یه اولویت مطرح نمودند.در پایان کلیه ادارات راهکار ها و پیشنهادات خود را بیان کردند

دفعات مشاهده: 348 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : دومین کمیته پیشگیری از خودکشی سال 95 واحد بهداشت روان شهرستان کردکوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۱ | 
AWT IMAGEدومین کمیته پیشگیری از خودکشی سال 95 واحد بهداشت روان شهرستان کردکوی در مورخه20/6/95در دفتر ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان کردکوی با حضور سایر ادارات برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر ساور علیا مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی ضمن خوشامد گویی اعیاد قربان و غدیر را خدمت مدعوین تبریک گفته وحضور به موقع اکثر اعضاء جلسه را نشانه اهمیت موضوع جلسه و وجود اهتمام ویژه در آنان به منظور مداخله موثر برای کنترل خودکشی دانستند.سپس کارشناس بهداشت روان خانم فرزانه یگانه مقایسه آمار خودکشی سال 94و95 وگزارش کلاس های آموزشی پیشگیری از خودکشی و مشاوره انجام شده تا کنون پرداختندو در ادامه پزشک دوره دیده بهداشت روان دکتر کلاهدوز به علل و عوامل موثردر بروز پدیده خودکشی در جامعه و راه های کنترل آسیب اجتماعی مطالبی را ارائه نمودند.در پایان کلیه ادارات راهکار ها و پیشنهادات خود را بیان کردند.

دفعات مشاهده: 444 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : کارگاه دوروزه واحد سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد با موضوع آسیب شناسی مواد مخدر و روانگردان در مرکز بهداشت کردکوی برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ | 
AWT IMAGE

کارگاه دوروزه واحد سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد با موضوع آسیب شناسی مواد مخدر و روانگردان در مورخه 21/5/95 و23/5/95 در سالن مرکز بهداشت کردکوی برای کلیه بهورزان ومراقبین سلامت برگزار گردید.در این کارگاه سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی دکتر ساور علیا  به بیان مقدمه و اهداف برگزاری کارگاه مطالبی را بیان نمودند.در ادامه سرکار خانم دکتر مهیا کاوه روانپزشک بیمارستان امیرالمومنین کردکوی با ارائه پاورپونت در مورد انواع مواد مخدر و عوارض آن صحبت کردند و به سوالات حاضرین در کارگاه پاسخ دادند.سپس دکتر بنی عقیل  بعنوان مدرس در کارگاه در مورد اصول پشگیری از اعتیاد آموزش دادند .


دفعات مشاهده: 393 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واحد بهداشت روان : اولین کمیته خودکشی سال 95 واحد بهداشت روان شهرستان کردکوی برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۲ | 
AWT IMAGE
اولین کمیته خودکشی سال 95 واحد بهداشت روان شهرستان کردکوی در مورخه 10/3/95در دفتر ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان کردکوی با حضور سایر ادارات برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر ساور علیا در مورد کاهش خودکشی و برنامه پیشگیری از آن صحبت نمودند.سپس کارشناس بهداشت روان خانم فرزانه یگانه مقایسه آمار خودکشی سال 94و95 و ارائه راهکار جهت کاهش خودکشی پرداختندو در ادامه پزشک دوره دیده بهداشت روان دکتر کلاهدوز درباره جمع آوری اطلاعات بیشتر در خصوص افرادی که اقدام به خودکشی کردند و عوامل زمینه ساز آن مطالبی ارائه نمودند. در پایان کلیه ادارات راهکار ها و پیشنهادات خود را بیان کردند.

دفعات مشاهده: 439 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت کردکوی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | kordkuy

Designed & Developed by : Yektaweb