هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: 1395/10/15 | 
هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
محور همایش: تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، مبانی نظری و اقدامات عملی
      AWT IMAGE    AWT IMAGE
زمان: 7 لغایت 9 اردیبهشت ماه سال 1395
مکان: سالن همایش های رازی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس سایت همایش:
حیطه های شش گانه فرآیند:
• تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
• یاددهی و یادگیری
• ارزشیابی آموزشی(دانشجو، هیات علمی و برنامه)
• مدیریت و رهبری آموزشی
• یادگیری الکترونیکی
• طراحی و تولید محصولات آموزشی

شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1393/12/24 | 

شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

محور اصلی همایش: جایگاه و نقش آموزش در طرح تحول نظام سلامت

مکان همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران

AWT IMAGE

آدرس سایت همایش:

http://meduc16.behdasht.gov.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx

 


یازدهمین جشنواره کشوری آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/9 | 

یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمان برگزاری: 12 - 10 اردیبهشت 1389

AWT IMAGE

 

دهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/7 | 

دهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زمان برگزاری: 15 الی 17 اردیبهشت 1388

AWT IMAGE


دوازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/7 | 

 

دوازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمان برگزاری: 12 - 10 اردیبهشت 1390

 AWT IMAGE


پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/7 | 

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زمان برگزاری: 9-11 اردیبهشت سال 1393 

AWT IMAGE


چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/7 | 

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان برگزاری:  9 الی 12 اردیبهشت ماه سال 1392 

AWT IMAGE AWT IMAGE


سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/7 | 

سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 14- 12 اردیبهشت 1391
AWT IMAGE

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)