پرسنل دفتر ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/11 | 

مسئول دفتر ارزشیابی

خانم مریم قنبری (عضو هیات علمی)
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

کارشناسان دفتر ارزشیابی:
خانم زهرا مقدم
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 
آدرس پست الکترونیک: 

Moghaddam_۷۹yahoo.com

خانم بتول نوری
مدرک تحصیلی:  دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

آدرس پست الکترونیک:

b.Noori۷۷yahoo.com


تلفن تماس دفتر

۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ 
 داخلی دفتر ارزشیابی :۲۰۵


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)