اعضای واحد توانمندسازی اساتید

 | تاریخ ارسال: 1393/3/7 | 

مسئول واحد توانمندسازی اساتید
خانم دکتر زهرا حصاری      
 دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
 شماره تماس:۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ 
  آدرس ایمیل: drhesarigoums.ac.ir

 

کارشناس دفتر توانمندسازی اساتید
خانم فاطمه محمود جان لو
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
شماره تماس:۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ داخلی۳۰۱


 
مدیران سابق  واحد توانمندسازی اساتید:


خانم دکتر شهره کلاگری
خانم لیلا پاداشکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)