مدرسین دفتر (کمیته ی علمی مشورتی)

 | تاریخ ارسال: 1396/9/8 | 

اسامی اعضای کمیته‌ی علمی مشورتی دفتر توانمندسازی اساتید
 
دکترغلامرضا روشندل                      عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکتر عباس بدخشان                               عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکتر نفیسه عبداللهی                            عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکترشهره کلاگری                  عضو محترم هیات علمی دانشگاه 
دکتر محمدرضا یوسفی                           عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکتر فریده کوچک                         عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکتر نرجس السادات برقعی      عضو محترم هیات علمی دانشگاه 
دکتر مهناز مدانلو                                  عضو محترم هیات علمی دانشگاه و ریاست دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر حمیرا خدام                                    عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکتر زهرا سبزی                                    عضو محترم هیات علمی دانشگاه و مسئول اعتبار بخشی دانشگاه
دکتر آسیه السادات بنی عقیل               عضو محترم هیات علمی دانشگاه و مدیر تحول و نوآوری دانشگاه
دکتر سیما بشارت                    عضو محترم هیات علمی دانشگاه و مسول دفتر استعدادهای درخشان
دکتر لیلا جویباری                         عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکتر ناصر بهنام پور                       عضو محترم هیات علمی دانشگاه
آقای مسعود محمدی                          عضو محترم هیات علمی دانشگاه
دکتر مهدی حبیبی کولایی     عضو محترم هیات علمی دانشگاه و مسول دفتر برنامه‌ریزی درسی
مهندس علی جنتی                              کارشناس واحد آموزش مجازی

 
لیست مدرسین دفتر توانمندسازی اساتید (کمیته علمی مشورتی) در سال ۱۳۹۸
لیست مدرسین دفتر توانمندسازی اساتید (کمیته علمی مشورتی) در سال ۱۳۹۷

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2020 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)