اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1395/11/3 | 

اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضای کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

۱- رئیس کمیته دانشجویی: معاون آموزشی دانشگاه (آقای دکتر تقی امیریانی)
۲- رئیس کمیته دانشجویی: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ( دکتر تورج فرازمندفر)
۳-دبیر کمیته دانشجوییضحی ریاحی
۵- مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه: دکتر سیما بشارت
۶- کارشناس: زهرا ساوری


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)