برنامه عملیاتی دفتر پژوهش در آموزش

 | تاریخ ارسال: 1393/12/24 | 

برنامه عملیاتی دفتر پژوهش در آموزش

AWT IMAGE برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ AWT IMAGE  AWT IMAGE

AWT IMAGE برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ AWT IMAGE  AWT IMAGE

AWT IMAGE برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۴ AWT IMAGE  AWT IMAGE  AWT IMAGE

AWT IMAGE برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ AWT IMAGE  AWT IMAGE AWT IMAGE


طرح های ارائه شده

طرح های ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
AWT IMAGEAWT IMAGE لیست طرح های ارائه شده  تا مرداد ماه سال ۱۳۹۶ AWT IMAGE   AWT IMAGE

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2020 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)