مقاله های علمی : بنیاد سه گانه ایمنی بیمار

  علیرغم این مسئله که بیمار با هدف « بهبودی ودرمان بیماری» خود به مرکز مراقبت بالینی مراجعه می کند وتیم های مراقبتی نیز درطول ارائه خدمات بالینی به بیمار هدفی غیر از این ندارند ،اما درمواردی نتیجه ی عکس حاصل می شود وواقعیت طور دیگری رقم میخورد. بدین معنی که درفرایند درمان ودرمدت بستری بیمار درمراکز مراقبتی ،بیمار درمعرض آسیب ها وصدماتی بعضا منجربه فوت قرار می گیرد. این آسیب ها وصدمات غیر منتظر در اصطلاح بیمارستانی Advers Event یا « رویدادهای ناگوار» نامیده شده است .دراینجا بلافاصله دو سئوال به ذهن خطور می کند.


دفعات مشاهده: 4922 بار   |   دفعات چاپ: 569 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   1 نظر