برنامه ها : برنامه ها

    نام گروه /واحد : بهبود تغذیه جامعه

  عنوان برنامه ها :
1 - پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید 2 - پیشگیری از کم خونی و اختلالات ناشی از کمبود آهن 3- برنامه حمایتی مشارکتی کاهش سوء تغذیه کودکان 4- ارتقاء فرهنگ تغذیه جامعه ( مدیریت ریسک های تغذیه ای) 5- آموزش تغذیه و آهن یاری دختران در سنین بلوغ 6- نظارت بر طرح " تغذیه با غذای گرم در روستا مهد"

  7- ترویج باغچه های سبزیکاری 8- نظارت و ارزشیابی بر نحوه عملکرد شهرستانها

  9- اجرای برنامه حمایت تغذیه ای از زنان باردار بی بضاعت
شرح وظایف اجرایی برنامه ها :
1- برگزاری کمیته IDD

  2- اجرای بررسی ید ادرار دانش آموزان

  3-بررسی نمک مصرفی خانوار از نظر میزان ید

  4- هماهنگی و اجرای طرح آهن یاری در مدارس

  5- نظارت بر وضعیت مکمل یاری شهرستانها

  6-برنامه ریزی و اجرای طرح های مشترک با سایر ارگانهای دخیل در بهبود الگوی غذایی

  7- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

  8-نظارت و ارزشیابی بر عملکرد شهرستانها

  9- مشارکت در اجرا و نظارت و ارزشیابی اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهد ها

  10-هماهنگی با کمیته امداد و شهرستانها در ارتباط با برنامه های حمایتی توزیع سبد غذایی

  11- تامین بودجه و پشتیبانی لازم از برنامه ترویج و توسعه مصرف سبزیجات

  12-تهیه و تنظیم چک لیست پایش و ارزیابی برنامه های شهرستانها

  13- برگزاری کمیته های علمی اجرایی به منظور هماهنگی و وحدت رویه کارشناسان

  14- هماهنگی و برنامه ریزی به منظور استفاده از صدا و سیما به منظور اطلاع رسانی

  15- تعامل با واحد های فنی در اجرا ی برنامه های مشترک در راستای اهداف برنامه عملیاتی

  16- هماهنگی تامین و توزیع متون آموزشی مورد نیاز شهرستانها

  17- ارائه نقطه نظرات استانی در کمیته های مرتبط در سطح کشوری

  18- نظارت بر تدوین گزارش عملکرد سالانه و ارسال برای مبادی ذیربط

  19- هماهنگی با بنیاد علوی به منظور ارسال سبغذایی برای زنان باردار و شیر ده بی بضاعت در 7 شهرستان


دفعات مشاهده: 1468 بار   |   دفعات چاپ: 286 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر