تاریخچه : تاریخچه

 | تاریخ ارسال: 1392/4/19 | 

 بنام خداوند بخشنده مهربان 

               مجمع خیرین سلامت استان گلستان                                                                                                                                                                                                    

مجمع خیرین سلامت استان گلستان با همت جناب آقای دکتر شهریار سمنانی قائم مقام وزیر و ریاست دانشگاه ع