رسالت گروه : رسالت گروه

  هدف :
ریشه کنی ، حذف و کنترل بیماریها

  رسالت گروه :
1 - مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا ، کشور و بویژه استان
2- برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح استان
3-مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها
4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
5 -جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
7 -برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC
9-شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
10-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

  فعالیتها :

  1 گزارش گیری و گزارشدهی بیماریها :

  n بیماری‏های مشمول گزارش فوری(تلفنی) : (طغیان بیماری‏های منتقله از آب و غذا وبا ،بوتولیسم و...) ، فلج شل حاد ، سرخک ، سندرم سرخجه مادرزادی ، دیفتری ، کزازنوزادان ، مننژیت ، عوارض ایمنسازی ) موارد مرگ ، بستری در بیمارستان ، آبسه ، کلیه پیامدهای غیرمعمول شدید یا خوشه‏ای بزرگ و هرگونه عارضه‏ای که باعث تشویش اذهان عمومی شود ) ، طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، مالاریا ، کم‏کاری مادرزادی تیروئید ، سیاه زخم تنفسی ، هر مورد حیوان گزیدگی ، بیماری‏های بثوری خونریزی دهنده ( CCHF ) ،شیستوزومیازیس وهرگونه افزایش ناگهانی موارد بیماری‏های عفونی

  n بیماری‏های مشمول گزارش غیرفوری : سل ، جذام ، سیاه سرفه ، کزاز بالغین ، عوارض ایمنسازی (سایرموارد) ، ایدزو موارد HIV مثبت ، بیماری‏های آمیزشی ، انواع هپاتیت ویرال ( A,B,C,D,E ) ،تیفوئید ، شیگلوز ، لپتوسپیروز ، سیاه زخم جلدی ، کالا آزار ، تب مالت ، سالک ،عفونت‏های بیمارستانی .

      2 - واکسیناسیون

  n واحدهای واکسیناسیون مستقر در مراکز بهداشتی درمانی ، خانه‏های بهداشت وپایگاه‏های شهری وظیفۀ تلقیح واکسن جهت گروه‏های هدف را برعهده دارند .

  3 - مراکز مشاوره بیماری های رفتار ی :

  مراکزی هستند که قابلیت ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ، مراقبت و درمان وپیشگیری ، کاهش آسیب را به افراد در معرض بیشترین خطر ابتلا و مبتلایان به HIV ومبتلایان به بیماری های مقاربتی را داشته باشند . وجود مشاور دوره دیده و امکان دسترسی به متخصص عفونی از دیگر امکانات این مراکز می باشد .

  اهداف مراکز مشاوره بیماری های رفتاری :

  ) فراهم نمودن امکان دسترسی عموم مردم جامعه به مکانی مطمئن جهت کسب اطلاعات در خصوص راه های انتقال و پیشگیری بیماری

  ) فراهم نمودن امکان دسترسی گروه های در معرض بیشترین خطر ابتلا به خدمات آموزشی ، مشاوره ، تشخیص HIV ، کاهش آسیب و مراقبت و درمان بیماری های مقاربتی

  ) فراهم نمودن امکان دسترسی مبتلایان به HIV و خانواده آن ها به خدمات آموزشی، مشاوره ، مراقبت و درمان و کاهش آسیب

  ) افزایش امکان دسترسی مبتلایان به بیماری های مقاربتی به خدمات آموزش ،مشاوره ، مراقبت و درمان و کاهش آسیب

  ) افزایش امکان دسترسی افراد در مواجهه شغلی به خدمات تشخیصی و پیشگیری ازابتلا به HIV

  گروه های هدف گیرنده خدمت در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری :

  ) داوطلبین مشاوره

  ) گروه های در معرض بیشترین خطر ابتلا به ( HIV) مصرف کنندگان تزریقی مواد ،افراد دارای روابط جنسی غیر ایمن

  ) مبتلایان به HIV و خانواده آنها

  ) مبتلایان به بیماری های مقاربتی

  ) افراد در معرض مواجهه شغلی

  در مراکز مشاوره بیماری‏های رفتاری ، پرونده تشخیصی درمانی مراجعه کنندگان به صورت محرمانه نگهداری می‏شود .

    4 غربالگری نوزادان :

  واحدهای نمونه‏گیری غربالگری نوزادان وظیفۀ نمونه‏گیری از نوزادان برای تشخیص سه بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید ،کمبود آنزیم G6PD و PKU را بعهده دارند .

  5 تشخیص و درمان بیماری سل

  کلیۀ خدمات تشخیص و درمان برای بیماران مسلول براساس استرات‍ژی DOTS در تمامواحدهای تابعه با محوریت مراکز بهداشتی درمانی بصورت رایگان انجام می‏گیرد .

    6 واکسیناسیون مننژیت جهت مشمولین نظام وظیفه

  7 واکسیناسیون افراد پرخطر در برابر هپاتیت B

  واکسیناسیون هپاتیت B در تمامی واحدهای واکسیناسیون مستقر در مراکز بهداشتی درمانی ، خانه‏های بهداشت و پایگاه‏های بهداشتی برای افراد پرخطر با ارائۀ مدرک بصورت رایگان انجام می‏گیرد .
افراد پرخطر جهت واکسیناسیون هپاتیت B عبارتند از :

  الف- کلیه پرسنل شاغل در مراکز درمانی بستری و سرپایی که با خون و ترشحات آغشته به خون به نحوی در تماس هستند شامل : پزشکان ، پرستاران ، ماماها ، بهیاران ،کمک بهیاران ، واکسیناتورها ، دندانپزشکان ، کمک دندانپزشکان ، کارشناسان وتکنسین‏های آزمایشگاه‏های تشخیص طبی ، نظافتچیان واحدهای بهداشتی درمانی وآزمایشگاه‏های تشخیص طبی ، دانش‏آموزان بهورزی ، دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی ،پرستاری و مامایی ، ...

  ب- بیماران تحت درمان دیالیز و افرادی که بطور مکرر خون یا فرآورده‏های خونی دریافت می‏کنند ( تالاسمی ، هموفیلی و ( ...

  ج- اعضای خانوادۀ فرد HBsAg+ ساکن در یک واحد مسکونی

  د- کودکانی که در کانون‏های اصلاح و تربیت نگهداری می‏شوند ، کودکان عقب مانده ذهنی و پرسنل مؤسسات نگهداری این کودکان و خانۀ سالمندان و معلمین مدارس استثنایی

  هـ- آتش‏نشان‏ها ، امدادگران اورژانس ، زندانیان ، کارشناسان آزمایشگاه‏های تحقیقات جنایی و صحنۀ جرم

  و- افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی و اعتیاد تزریقی که تحت پیگیری مداوم هستند .

  ز- افراد آلوده به هپاتیت C که حداقل یک تست تکمیلی مثبت دارند .

  ح- زندانیانی که دارای رفتارهای پرخطر هستند و محکومیت آنها بیش از 6 ماه می‏باشد .

  ط- رفتگران شهرداری‏ها

    8 واکسیناسیون موارد حیوان گزیده ( پیشگیری از هاری (

  واکسیناسیون هاری برای تمام موارد حیوان گزیده ( افرادی که در اثر چنگ ویا گازگرفتن حیوانات خونگرم زخمی شده باشند ) در این مراکز صورت می‏گیرد . همچنین درصورت نیاز واکسن کزاز و سرم هاری نیز برای موارد حیوان‏گزیده انجام می‏گیرد . لازم به ذکر است که این مراکز بصورت شبانه‏روزی آمادۀ ارائۀ خدمت به مراجعین می‏باشند .

    9 آزمایش و مشاورۀ زوجهای جوان برای پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور

  انجام آزمایشات پیش از ازدواج ، مشاورۀ زوج‏های جوان جهت پیشگیری از بروزبتاتالاسمی ماژور و مشاورۀ ژنتیک از جمله خدماتی است که در این مراکز به مراجعین ارائه می‏گردد .

    10 نمونه‏برداری از بیماران مبتلا به اسهال

  نمونه برداری رایگان از بیماران مبتلا به اسهال جهت تشخیص و درمان بیماری واقدامات پیشگیراته برای اطرافیان بیمار در تمام مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه‏هاو خانه‏های بهداشت انجام می‏گیرد .

    11 غربالگری دیابت

  غربالگری از افراد بالای 30 سال و زنان باردار در تمام سنین صورت گرفته و برای افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت ، آزمایشهای قند و چربی خون بصورت رایگان انجام می‏گردد . همچنین برای بیماران دیابتی در این مراکز خدماتی نظیر مشاوره تغذیه ومراقبتهای پرستاری بصورت رایگان و ویزیت پزشک با تعرفه دولتی انجام می‏گیرد .

 

 


دفعات مشاهده: 1577 بار   |   دفعات چاپ: 279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت بهداشتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | health deputy

Designed & Developed by : Yektaweb