برنامه ها : برنامه های واحد

 

  برنامه

  اجزاء برنامه

  تعریف اجزاء

 

 

 

 

 

 

  سلامت مادران

  

  

  

  مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

  این برنامه شامل استانداردهای خدمات معمول وویژه مادران درمقاطع پیش ازبارداری ،بارداری،زایمان وپس اززایمان است که به تیم سلامت کمک می نماید تا با استفاده ازپروتکلهای مراقبتی واقدامات موردنیازمراقبتی ، سلامت مادروجنین را درمقاطع مختلف بارداری تامین نمایند.

  نظارت برکمیت وکیفیت مراقبتهای ارائه شده درمراکز بهداشت استان وشهرستانها ازوظایف کارشناسان این برنامه می باشد.

  

  زایمان ایمن

  این برنامه برآموزش زایمان ایمن ، کاهش منطقی سزارین ،کاهش زایمانها توسط فرددوره ندیده ، انجام زایمان دربیمارستان تاکیدداشته وهمچنین بازآموزی ونظارت برفعالیت ماما روستاها وواحدهای تسهیلات زایمانی نیز ازدیگرفعالیتهای مرتبط بااهداف برنامه می باشد.

  

  

  

  نظام مراقبت مرگ مادر

  این برنامه به منظور پیشگیری از موارد قابل اجتناب مرگ مادرو شناخت عوامل موثر درمرگ ومیر مادران واتخاذ تدابیرمداخلاتی لازم طراحی شده است که با بررسی دقیق پروند ه های بهداشتی ،پرسشگری مواردمرگ مادر وبرگزاری کمیته های تخصصی بهداشتی ،نتایج درراستای کاهش وپیشگیری ازوقوع موارد مشابه به سایر سطوح تعمیم داده می شود.

 

 

 

 

  سلامت سالمندان

  بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

  یک برنامه آموزشی استاندارد می باشد که به منظور آموزش سلامت وبهبود شیوه زندگی سالم به سالمندان 60 سال و بالاتر بر اساس بسته های آموزشی 4 جلدی "راهنمای بهبود شیوه زندگی در دوره سالمندی"بصورت برگزاری کلاسهای آموزشی در سطح کشور اجرا می گردد . این برنامه از سال 83 در یک شهرستان اجرا ودر حال حاضر درکلیه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و خانه های بهداشت مراکز بهداشت شهرستانهای استان در حال اجرا می باشد .

  مراقبت ادغام یافته خدمات جامع سالمندی

  برنامه مراقبت های ادغام یافته خدمات سالمندی به دنبال یافتن راهی برای جداکردن سالمندان سالم ازسالمندان به ظاهرسالم یا مستعد به بیماری است که هنوزنشانه های بیماری درآنها مستقرنشده است . درحقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت سالمندان 60 سال و بالاتر می باشد

  استراتژی مراقبت های ادغام یافته خدمات سالمندی به منظور شناسایی مشکلات ، ارزیابی و طبقه بندی بیماریهای سالمندان اجرا می شود و با بررسی جامع نگرسالمندان بیمار ،هدف کاهش مورتالیتی و موربیدیتی آنان را دنبال می کند . در حال حاضر شهرستان گنبد استان گلستان پایلوت اجرای این برنامه می باشد .اجرای این برنامه از آبان ماه سال 1386 آغاز گردیده است .

  

  

  

  

  باروری سالم

  

  

  

  مشاوره ازدواج

  طبق برنامه کشوری اداره باروری سالم ، کلیه زوج های جوان در بدو ازدواج باید در کلاس های آموزشی ازدواج شرکت نمایند. مدت زمان برگزاری این کلاس ها 2 ساعت می باشدو زنان و مردان بصورت مجزا توسط مربیان آموزش دیده ،آموزش می بینند. اهم موضوعات این کلاسها شامل( آشنایی با دستگاه تناسلی مرد و زن )عملکرد دستگاه تناسلی ، قاعدگی ، بارداری ، سقط ، زایمان ، بهداشت جنسی و راههای پیشگیری از بارداری های پرخطر می باشد.

  

  

  ارایه خدمات باروری سالم

  شامل خدمات آموزشی ، مشاوره در زمینه روش های افزایش باروری سالم و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری پرخطرو ناخواسته به مراجعه کنندگان می باشد .

  گروههای هدف مورد نظر برای افزایش باروری سالم ،زوج های بدون فرزند ،تک فرزند و خانواده های خواهان فرزند بدون شرایط پرخطر برای بارداری می باشند که اقدامی برای باردار شدن انجام نداده اند . ازدیدگاه این برنامه بارداری های کمتر از 18سال ،بیشتر از 35 سال ،بارداری با فاصله کمتر از 3 سال ،بارداری پنجم و بیشتر و مادران دارای بیماری های زمینه ای که بیماری آنها تحت کنترل نباشد و یا بیماران دارای بیماری های صعب العلاج و خاص جزو موارد پرخطر محسوب می شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سلامت کودکان

  شیر مادر

  این برنامه در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده اجرا می گردد . اهم شاخصهای مربوطه درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماه و تداوم تغذیه با شیر مادر تا 2 سالگی می باشد . و استراتژیها بر اساس آموزش مادران باردار و مادران زایمان کرده ، تشکیل کمیته های بیمارستانی و دانشگاهی شیر مادر و ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک می باشد .

  کودک سالم

  این برنامه به دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم ازکودکان به ظاهرسالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری درآنها مستقر نشده است . درحقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفرتا 6 سال میباشد . کودکان در این برنامه پس از تولد ، از 5 -3 روزگی تا 8 سالگی مطابق با برنامه زمانبندی استاندارد مورد مراقبت قرار میگیرند . در زمینه اجزای مراقبت میتوان به ارزیابی قد،وزن ،دور سر ، وضعیت تغذیه ، بینایی ، تکامل ،واکسیناسیون ، ارایه مکمل های دارویی ، ارایه آموزش در زمینه سوانح وحوادث، رابطه متقابل کودک ووالدین و ...اشاره نمود که در بوکلتهای مخصوص سطح غیر پزشک و پزشک جزییات بیشتری از آن آمده است .

  مانا (مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار )

  این برنامه در راستای شناسایی مشکلات ، ارزیابی و طبقه بندی بیماریهای کودکان زیر 5 سال اجرا می شود و با بررسی جامع نگرکودکان بیمار هدف کاهش مورتالیتی و موربیدیتی آنان را دنبال می کند . اجرای این برنامه بر اساس بوکلتهای سطح پزشک و غیر پزشک می باشد که به ارزیابی بیماریهای شایع کودکان شامل سرفه و تنفس مشکل ، گوش درد ، گلودرد ، تب ، مشکلات تغذیه ای و... می پردازد.

  نظام مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

  این برنامه با هدف شناسایی علل منجر به فوت کودکان و پیشگیری از وقوع مرگهای مشابه اجرا می گردد . برای تمامی موارد مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه گزارش شده، پرسشنامه بررسی مرگ تکمیل و در کمیته های کاهش مرگ و میر کودکان در بیمارستان، شهرستان و دانشگاه بررسی شده و با توجه به علت فوت، راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز موارد مشابه ارائه می گردد.

  

  سلامت میانسالان

  سلامت مردان

  این برنامه در راستای ارتقاء سلامت مردان گروه سنی 60-25 سال تدوین شده است .سرطان های شایع مردان ، مشکلات ادراری تناسلی ، مشکلات دوران باروری ، ناباروری ، بیماری های آمیزشی ، اختلال عملکرد جنسی و زن اشویی ، شیوه زندگی سالم در میانسالان ، بیماری های شایع میانسالان ، سلامت روان و بزرگداشت روز ملی سلامت مردان ازجمله مواردی هستند که در این برنامه پیگیری و اجرا می شوند. در حال حاضر شهرستان کردکوی استان گلستان پایلوت اجرای برنامه امکان سنجی ارائه خدمات سلامت مردان می باشد .اجرای این برنامه از شهریور ماه سال 1391 آغاز گردیده و به مدت سه سال ادامه خواهد داشت .

  سلامت زنان

  این برنامه در راستای ارتقاء سلامت زنان گروه سنی 60-25 سال تدوین شده است . یائسگی ، سرطان های شایع زنان ، مشکلات ادراری تناسلی ، مشکلات دوران باروری ، ناباروری ، بیماری های آمیزشی ، اختلال عملکرد جنسی و زناشویی ، شیوه زندگی سالم در میانسالان ، بیماری های شایع میانسالان، سلامت روان و بزرگداشت روز ملی سلامت زنان ازجمله مواردی هستند که در این برنامه پیگیری و اجرا می شوند.


دفعات مشاهده: 1803 بار   |   دفعات چاپ: 527 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت بهداشتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | health deputy

Designed & Developed by : Yektaweb