بخشهای پاراکلینیکی -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
New Page 2
آزمایشگاه
ازمایشگاه پاتولوژی
آزمایشگاه بافت شناسی
واحد داروخانه
واحد تصویر برداری
واحد اکو کاردیو گرافی
واحد تست ورزش

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.