بخشهای درمانی -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
1

 NICU

2

ICU A

3

ICU B

4

CCU

5

Post CCU

6

 اورژانس بستری

7

 اورژانس تحت نظر

8

پس از زایمان

9

جراحی زنان و زایمان

10

جراحی عمومی 1

11

داخلی جنرال

12

ریه(داخلی 4)

13

زایشگاه

14

عفونی

15

گوارش(داخلی3)

16

مادران پرخطر

17

نفرولوژی(داخلی 1)

18

نورولوژی

19

نوزادان

20

هماتولوژی،روماتولوژی،غدد(داخلی 2)

21

دیالیز

22

برونکوسکپی

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.