مدیریت -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

نام و نام خانوادگی :         افشین سردارزاده

رشته و مقطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

سوابق اجرائی:                مدیریت بیمارستان امام علی (ع) کردکوی

پست الکترونیک :            

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.