ریاست -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

معرفی ریاست

AWT IMAGE

   

   نام و نام خانوادگی :   دکتر سعید امیر خانلو

   رشته و مقطع تحصیلی :    فوق تخصص نفرولوژی

    سوابق اجرائی:  معاونت آموزشی بیمارستان - مسئول آموزش گروه داخلی

     پست الکترونیک :   sayad@goums.ac.ir

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.