ریاست -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

معرفی ریاست

   نام و نام خانوادگی :   دکتر علی رضا نورورزی

   رشته و مقطع تحصیلی :    فوق تخصص گوارش

    سوابق اجرائی:

     پست الکترونیک :   sayadgoums.ac.ir

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.