معرفی مسئول واحد گسترش شبکه

معرفی مسئول واحد گسترش شبکه

نام ونام خانوادگی : مسعود دوگونچی


 

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته نظام ارجاع الکترونیک در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۸ | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته نظام ارجاع الکترونیک با حضور  مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ریاست بیمارستان آل جلیل، ...


دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری چهارمین کمیته فنی سلامت شهری در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۸ | نویسنده: مهین فنائی | 

چهارمین کمیته فنی سلامت شهرستان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان ،مسئولین واحدهای فنی .....


دفعات مشاهده: 245 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه نظام ارجاع در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه هماهنگی دستور العمل نظام ارجاع با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ریاست بیمارستان آل جلیل، ریاست بیمه شهرستان، ...


دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته خرید تجهیزات فصل تابستان در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۰ | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته خرید تجهیزات فصل تابستان  با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین امورمالی ، کارپردازی، کارشناس گسترش ...


دفعات مشاهده: 124 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته پایش و نظارت فصل تابستان در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۰ | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته پایش ونظارت فصل تابستان شهرستان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین واحدهای ...


دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری سومین کمیته فنی سلامت شهری در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۰ | نویسنده: مهین فنائی | 

سومین کمیته فنی سلامت شهرستان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، نماینده شرکت هانی محرکه افق شاهین،مسئولین واحدهای ...


دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای بهورزی درآق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲ | نویسنده: مهین فنائی | 
جلسه شورای بهورزی با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین فنی ، اعضای شورای بهورزی ....

دفعات مشاهده: 190 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای بهورزی درآق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲ | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه شورای بهورزی با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین فنی ، اعضای شورای بهورزی ...


دفعات مشاهده: 225 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه حضوری یک روزه حقوق شهروندی در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۴ | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه حضوری یک روزه حقوق شهروندی  با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا جهت کارشناسان واحدهای فنی، اداری، ...


دفعات مشاهده: 170 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه یکروزه پایش ونظارت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳۰ | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه یکروزه پایش ونظارت جهت کارشناسان ستادی شهرستان آق قلا در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزارشد.


دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه کمیته نظام ارجاع الکترونیک در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳۰ | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه کمیته نظام ارجاع الکترونیک باحضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ریاست بیمارستان آل جلیل، ریاست اداره بیمه شهرستان، ...


دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه کاری جمعیت وسلامت بانوان درآق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | نویسنده: مهین فنائی | 
اولین جلسه گروه کاری جمعیت ،خانواده وسلامت بانوان با حضور مشاورین اموربانوان فرمانداری، ادارات...

دفعات مشاهده: 259 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه تیم سلامت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه تیم سلامت با حضورمدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا ، پزشکان ، مسئولین واحد های گسترش، دهان و دندان، آموزش، آزمایشگاه ...


دفعات مشاهده: 494 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته سلامت شهری در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته سلامت شهری باحضورمدیریت شبکه بهداشت و درمان آق قلا،مسئولین واحدهای ستادی....


دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری تیم سلامت پزشکان خانواده شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه تیم سلامت پزشکان خانواده با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، کارشناسان واحد گسترش درسالن اجتماعات ...


دفعات مشاهده: 326 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته پایش و نظارت در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

کمیته پایش ونظارت باحضورمسئول واحد گسترش ، مسئولین واحدهای ستادی در سالن کنفرانس مرکز بهداشت برگزار شد.


دفعات مشاهده: 353 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری اولین جلسه شورای بهورزی درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۰ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

اولین جلسه شورای بهورزی با حضور دکتر ایگدری مدیریت شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه،مسئول کارشناس بهورزی و اعضا شورای بهورزی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 684 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته علمی اجرایی گروه گسترش شبکه به صورت ممترکزاستانی درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۵ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

کمیته علمی اجرایی گروه گسترش شبکه باحضور دکتر پورعباسی مدیریت شبکه وارتقاء سلامت استان، کارشناسان گروه گسترش شبکه استان و مسئولین گسترش شهرستان های در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزار گردید .


دفعات مشاهده: 330 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

7 بهورز منتخب در انتخابات شورای بهورزی آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

AWT IMAGEانتخابات شورای بهورزی با حضور 14 نفر از کاندیدهای بهورزی کلیه مراکز تحت پوشش شهرستان آق قلا برگزار و درنهایت با رای گیری از بهورزان با حضور مسئول وکارشناسان واحد گسترش شبکه و حراست شبکه  تعداد 7 نفر از بهورزان منتخب شدند.


دفعات مشاهده: 341 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کارکنان واحد گسترش شبکه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۵ | 
نام ونام خانوادگی کارشناسان واحد گسترش:

مسعود دوگونچی سلیمه شیخ نیازی- سرور عابدیان- فاطمه سلیمانی نامقی

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کارکنان واحد گسترش شبکه

نام ونام خانوادگی کارشناسان واحد گسترش:

 سلیمه شیخ نیازی- سرور عابدیان- فاطمه سلیمانی نامقی

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری آزمون بهورزی در مرکز بهداشت شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱ | 
AWT IMAGEآزمون فصلنامه بهورزی به منظور ارتقاء دانش و آگاهی  با حضور 111 نفر ازبهورزان  در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزار شد .

دفعات مشاهده: 820 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سومین جلسه هماهنگی سامانه ناب درشهرستان آق قلا برگزار شد .

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۴ | 
AWT IMAGEسومین جلسه هماهنگی سامانه ناب با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان و ریاست مرکزبهداشت ، مسئولین واحد های ستادی در سالن اجتماعات شهرستان آق قلا برگزارشد .

دفعات مشاهده: 592 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه توجیهی سامانه ناب در شهرستان آق قلا برگزارشد .

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳ | 

AWT IMAGE

جلسه توجیهی سامانه ناب برای کلیه مسئولین واحدهای فنی درسالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان باحضور ریاست مرکزبهداشت شهرستان  برگزارشد .


دفعات مشاهده: 1045 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف گسترش شبکه

 

دفعات مشاهده: 629 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۲ | 
AWT IMAGEجلسه گروه مدیریت با حضوردکترسید مهدی  آقاپور مدیریت شبکه بهداشت و درمان و دکتر فیروه ایگدری ریاست مرکز بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا  برگزارگردید .

دفعات مشاهده: 800 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه هماهنگی با شرکت سلسال سلامت درمرکزبهداشت شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۸ | 
AWT IMAGEجلسه هماهنگی با مدیر عامل شرکت سلسال سلامت با حضور ریاست مرکزبهداشت و مسئولین واحد های ستادی در سالن اجتماعات مرکزبهداشت برگزارشد .

دفعات مشاهده: 917 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقدیر از بهورزان نمونه شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۶ | 
AWT IMAGE

تقدیر از بهورزان نمونه شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1344 بار   |   دفعات چاپ: 253 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گروه مدیریت - فروردین 1393

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۲۷ | 
AWT IMAGE

  برگزاری اولین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا در سال 1393


دفعات مشاهده: 1159 بار   |   دفعات چاپ: 262 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر

جلسه گروه مدیریت بهمن 92

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۱/۶ | 

AWT IMAGE  برگزاری جلسه گروه مدیریت بهمن ماه شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1106 بار   |   دفعات چاپ: 288 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 12 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه مدیریت آذر ماه شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۳۰ | 
AWT IMAGE  برگزاری جلسه گروه مدیریت آذر ماه شهرستان آق قلا

دفعات مشاهده: 1121 بار   |   دفعات چاپ: 251 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان آق قلا در آبان ماه92

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۱۲ | 
AWT IMAGE

  برگزاری جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان آق قلا در آبان ماه92


دفعات مشاهده: 1178 بار   |   دفعات چاپ: 220 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   1 نظر

برگزاری کمیته پایش و نظارت فصل پاییز شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۶ | 
AWT IMAGE

  برگزاری کمیته پایش و نظارت فصل پاییز شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1402 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه مدیریت مرداد ماه 1392

AWT IMAGE

  چهارمین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولین واحدهای ستادی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت تشکیل گردید .


دفعات مشاهده: 1159 بار   |   دفعات چاپ: 276 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 8 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه مدیریت مهرماه شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۵ | 
AWT IMAGE

  برگزاری جلسه گروه مدیریت مهرماه شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1228 بار   |   دفعات چاپ: 250 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای بهورزی فصل پاییز شهرستان آق قلا

AWT IMAGE

جلسه فصلی شورای بهورزی فصل پاییز شهرستان آق قلا برگزارشد.


دفعات مشاهده: 1439 بار   |   دفعات چاپ: 245 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر

سومین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا درسال جاری برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۴/۲۴ | 
AWT IMAGEسومین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا درسال جاری برگزار شد.

دفعات مشاهده: 1376 بار   |   دفعات چاپ: 263 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر

جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۷ | 
AWT IMAGE جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزارشد .

دفعات مشاهده: 1387 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر

معرفی فعالیتهای گسترش شبکه

عمده ترین وجه فلسفی مراقبت های بهداشتی ، تاکید بر توزیع عادلانه منابع بهداشتی بوده و راهکارهایی نیز برای دستیابی به این آرمان انسانی وبزرگ جهت گیری شده اند . لازمه رسیدن به این هدف، گسترش واحدهای بهداشتی در سرتاسر نقاط دور و نزدیک شهرستان است .

دفعات مشاهده: 1262 بار   |   دفعات چاپ: 273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

© 2019 All Rights Reserved | aghala                                                                                       کلیه جقوق  این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت ودرمان آق  قلا می باشد
Designed & Developed by : Yektaweb                                                                                                    طراجی و برنامه نویسی : یکتاوب افرار شرق