معرفی مسئول واحد گسترش شبکه

معرفی مسئول واحد گسترش شبکه

نام ونام خانوادگی : مسعود دوگونچی


 

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته نظام ارجاع الکترونیک در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/10/8 | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته نظام ارجاع الکترونیک با حضور  مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ریاست بیمارستان آل جلیل، ...


دفعات مشاهده: 203 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری چهارمین کمیته فنی سلامت شهری در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 | نویسنده: مهین فنائی | 

چهارمین کمیته فنی سلامت شهرستان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان ،مسئولین واحدهای فنی .....


دفعات مشاهده: 283 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه نظام ارجاع در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/14 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه هماهنگی دستور العمل نظام ارجاع با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ریاست بیمارستان آل جلیل، ریاست بیمه شهرستان، ...


دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته خرید تجهیزات فصل تابستان در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/10 | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته خرید تجهیزات فصل تابستان  با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین امورمالی ، کارپردازی، کارشناس گسترش ...


دفعات مشاهده: 185 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته پایش و نظارت فصل تابستان در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/10 | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته پایش ونظارت فصل تابستان شهرستان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین واحدهای ...


دفعات مشاهده: 204 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری سومین کمیته فنی سلامت شهری در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/10 | نویسنده: مهین فنائی | 

سومین کمیته فنی سلامت شهرستان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، نماینده شرکت هانی محرکه افق شاهین،مسئولین واحدهای ...


دفعات مشاهده: 247 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای بهورزی درآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/2 | نویسنده: مهین فنائی | 
جلسه شورای بهورزی با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین فنی ، اعضای شورای بهورزی ....

دفعات مشاهده: 252 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای بهورزی درآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/2 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه شورای بهورزی با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین فنی ، اعضای شورای بهورزی ...


دفعات مشاهده: 283 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه حضوری یک روزه حقوق شهروندی در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/4/24 | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه حضوری یک روزه حقوق شهروندی  با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا جهت کارشناسان واحدهای فنی، اداری، ...


دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه یکروزه پایش ونظارت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/3/30 | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه یکروزه پایش ونظارت جهت کارشناسان ستادی شهرستان آق قلا در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزارشد.


دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه کمیته نظام ارجاع الکترونیک در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/3/30 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه کمیته نظام ارجاع الکترونیک باحضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ریاست بیمارستان آل جلیل، ریاست اداره بیمه شهرستان، ...


دفعات مشاهده: 230 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه کاری جمعیت وسلامت بانوان درآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/2/31 | نویسنده: مهین فنائی | 
اولین جلسه گروه کاری جمعیت ،خانواده وسلامت بانوان با حضور مشاورین اموربانوان فرمانداری، ادارات...

دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه تیم سلامت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/2/29 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه تیم سلامت با حضورمدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا ، پزشکان ، مسئولین واحد های گسترش، دهان و دندان، آموزش، آزمایشگاه ...


دفعات مشاهده: 565 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته سلامت شهری در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/2/29 | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته سلامت شهری باحضورمدیریت شبکه بهداشت و درمان آق قلا،مسئولین واحدهای ستادی....


دفعات مشاهده: 309 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری تیم سلامت پزشکان خانواده شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه تیم سلامت پزشکان خانواده با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، کارشناسان واحد گسترش درسالن اجتماعات ...


دفعات مشاهده: 384 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته پایش و نظارت در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/10/2 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

کمیته پایش ونظارت باحضورمسئول واحد گسترش ، مسئولین واحدهای ستادی در سالن کنفرانس مرکز بهداشت برگزار شد.


دفعات مشاهده: 404 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری اولین جلسه شورای بهورزی درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/7/20 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

اولین جلسه شورای بهورزی با حضور دکتر ایگدری مدیریت شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه،مسئول کارشناس بهورزی و اعضا شورای بهورزی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 742 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته علمی اجرایی گروه گسترش شبکه به صورت ممترکزاستانی درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/7/5 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

کمیته علمی اجرایی گروه گسترش شبکه باحضور دکتر پورعباسی مدیریت شبکه وارتقاء سلامت استان، کارشناسان گروه گسترش شبکه استان و مسئولین گسترش شهرستان های در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزار گردید .


دفعات مشاهده: 382 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

7 بهورز منتخب در انتخابات شورای بهورزی آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/7/2 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

AWT IMAGEانتخابات شورای بهورزی با حضور 14 نفر از کاندیدهای بهورزی کلیه مراکز تحت پوشش شهرستان آق قلا برگزار و درنهایت با رای گیری از بهورزان با حضور مسئول وکارشناسان واحد گسترش شبکه و حراست شبکه  تعداد 7 نفر از بهورزان منتخب شدند.


دفعات مشاهده: 399 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کارکنان واحد گسترش شبکه

 | تاریخ ارسال: 1398/5/15 | 
نام ونام خانوادگی کارشناسان واحد گسترش:

مسعود دوگونچی سلیمه شیخ نیازی- سرور عابدیان- فاطمه سلیمانی نامقی

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کارکنان واحد گسترش شبکه

نام ونام خانوادگی کارشناسان واحد گسترش:

 سلیمه شیخ نیازی- سرور عابدیان- فاطمه سلیمانی نامقی

دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری آزمون بهورزی در مرکز بهداشت شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/8/1 | 
AWT IMAGEآزمون فصلنامه بهورزی به منظور ارتقاء دانش و آگاهی  با حضور 111 نفر ازبهورزان  در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزار شد .

دفعات مشاهده: 886 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سومین جلسه هماهنگی سامانه ناب درشهرستان آق قلا برگزار شد .

 | تاریخ ارسال: 1395/7/24 | 
AWT IMAGEسومین جلسه هماهنگی سامانه ناب با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان و ریاست مرکزبهداشت ، مسئولین واحد های ستادی در سالن اجتماعات شهرستان آق قلا برگزارشد .

دفعات مشاهده: 654 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه توجیهی سامانه ناب در شهرستان آق قلا برگزارشد .

 | تاریخ ارسال: 1395/5/3 | 

AWT IMAGE

جلسه توجیهی سامانه ناب برای کلیه مسئولین واحدهای فنی درسالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان باحضور ریاست مرکزبهداشت شهرستان  برگزارشد .


دفعات مشاهده: 1127 بار   |   دفعات چاپ: 147 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف گسترش شبکه

 

دفعات مشاهده: 697 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه گروه مدیریت مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزارشد

 | تاریخ ارسال: 1395/3/22 | 
AWT IMAGEجلسه گروه مدیریت با حضوردکترسید مهدی  آقاپور مدیریت شبکه بهداشت و درمان و دکتر فیروه ایگدری ریاست مرکز بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا  برگزارگردید .

دفعات مشاهده: 849 بار   |   دفعات چاپ: 186 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه هماهنگی با شرکت سلسال سلامت درمرکزبهداشت شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/2/28 | 
AWT IMAGEجلسه هماهنگی با مدیر عامل شرکت سلسال سلامت با حضور ریاست مرکزبهداشت و مسئولین واحد های ستادی در سالن اجتماعات مرکزبهداشت برگزارشد .

دفعات مشاهده: 971 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقدیر از بهورزان نمونه شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1393/6/26 | 
AWT IMAGE

تقدیر از بهورزان نمونه شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1413 بار   |   دفعات چاپ: 269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گروه مدیریت - فروردین 1393

 | تاریخ ارسال: 1393/1/27 | 
AWT IMAGE

  برگزاری اولین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا در سال 1393


دفعات مشاهده: 1211 بار   |   دفعات چاپ: 277 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر

جلسه گروه مدیریت بهمن 92

 | تاریخ ارسال: 1392/11/6 | 

AWT IMAGE  برگزاری جلسه گروه مدیریت بهمن ماه شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1164 بار   |   دفعات چاپ: 303 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 12 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه مدیریت آذر ماه شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1392/9/30 | 
AWT IMAGE  برگزاری جلسه گروه مدیریت آذر ماه شهرستان آق قلا

دفعات مشاهده: 1170 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان آق قلا در آبان ماه92

 | تاریخ ارسال: 1392/8/12 | 
AWT IMAGE

  برگزاری جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان آق قلا در آبان ماه92


دفعات مشاهده: 1224 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   1 نظر

برگزاری کمیته پایش و نظارت فصل پاییز شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1392/8/6 | 
AWT IMAGE

  برگزاری کمیته پایش و نظارت فصل پاییز شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1465 بار   |   دفعات چاپ: 312 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه مدیریت مرداد ماه 1392

AWT IMAGE

  چهارمین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولین واحدهای ستادی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت تشکیل گردید .


دفعات مشاهده: 1218 بار   |   دفعات چاپ: 292 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 8 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه گروه مدیریت مهرماه شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1392/8/5 | 
AWT IMAGE

  برگزاری جلسه گروه مدیریت مهرماه شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 1282 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای بهورزی فصل پاییز شهرستان آق قلا

AWT IMAGE

جلسه فصلی شورای بهورزی فصل پاییز شهرستان آق قلا برگزارشد.


دفعات مشاهده: 1492 بار   |   دفعات چاپ: 257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر

سومین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا درسال جاری برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: 1392/4/24 | 
AWT IMAGEسومین جلسه گروه مدیریت شهرستان آق قلا درسال جاری برگزار شد.

دفعات مشاهده: 1430 بار   |   دفعات چاپ: 277 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر

جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان

 | تاریخ ارسال: 1392/3/7 | 
AWT IMAGE جلسه مسئولین تیم سلامت شهرستان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزارشد .

دفعات مشاهده: 1441 بار   |   دفعات چاپ: 295 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر

معرفی فعالیتهای گسترش شبکه

عمده ترین وجه فلسفی مراقبت های بهداشتی ، تاکید بر توزیع عادلانه منابع بهداشتی بوده و راهکارهایی نیز برای دستیابی به این آرمان انسانی وبزرگ جهت گیری شده اند . لازمه رسیدن به این هدف، گسترش واحدهای بهداشتی در سرتاسر نقاط دور و نزدیک شهرستان است .

دفعات مشاهده: 1309 بار   |   دفعات چاپ: 288 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

© 2019 All Rights Reserved | aghala                                                                                       کلیه جقوق  این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت ودرمان آق  قلا می باشد
Designed & Developed by : Yektaweb                                                                                                    طراجی و برنامه نویسی : یکتاوب افرار شرق