طرح های تحقیقاتی

طرحهای مرکز تحقیقات بهداشت محیط

                                                                         

ردیف
 عنوان طرح پژوهشی
 مجری – مجریان
 تاریخارائهطرح
 ۱
   بررسی بیو آئروسل های قارچی معلق در هوای کارخانه کمپوست شهرستان گرگان
   دکتر محمد هادی مهدی نژاد
   ۱۳۹۰
۲
 بررسی مقایسه ای نانو زئولیت y و نانو زئولیت y اصلاح شده ( SMZ )در حذف سیانید از محیط های آبی
   مهندس رقیه نوروزی
  ۱۳۹۰
۳
 بررسی میزان پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ،رستورانها و اغذیه فروشیها ی شهر گرگان در سال ۱۳۹۰
   مهندس هادی رحیم زاده
   ۱۳۹۰
 ۴
 بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاههای زنانه شهر گرگان در سال ۱۳۹۰
   مهندس هادی رحیم زاده
   ۱۳۹۰
 ۵
 تصفیه پذیری شیرابه محل دفن گرگان و روشهای مقایسه ای تصفیه آن با استفاده از منعقد کننده های پلی آلومینیوم کلراید و سولفات آلومینیوم
   مهندس رقیه نوروزی
   ۱۳۹۰
 ۶
 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب شرب شهرستان رامیان در سال ۱۳۹۰
   عباس احمد نژاد
   ۱۳۹۰
 ۷ 
 ارزیابی ارگونومیک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی – عضلانی به روش QEC در کارگاههای شهرک صنعتی سیمین شهر
   عبدالجلال قرجه – رقیه آتابای
   ۱۳۹۰
 ۸
 بررسی غلظت فلزات سنگین(سرب،کادمیوم،مس،روی،نیکل،کبالت ،سلنیوم) در برنج های کشت شده در استان گلستان در سال ۱۳۹۰
   مهندس هادی رحیم زاده
   ۱۳۹۰
 ۹
  بررسی آلودگی شیرینی های خامه ای به روش استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس در شهر گرگان در سال ۹۱-۹۰
   مهندس آیه محفوظی – دکتر علی ظفرزاده
   ۱۳۹۰
 ۱۰
 بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، سرب ، روی و مس در خیار و گوجه میادین تره بار گرگان و گنبد در سال ۱۳۹۰
   دکتر علی ظفرزاده – مهندس هادی رحیم زاده
   ۱۳۹۰
 ۱۱
 بررسی فلزات سنگین(سرب،روی کادمیم) در لجن دفعی و خاک محل تخلیه پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا و مقایسه آن با استاندارد ایران
   دکتر ظفرزاده - دکتر مهدی نژاد
   ۱۳۹۰
 ۱۲
 حذف فتوکاتالسیتی کروم( VI )از محیطهای آبی با استفاده از اشعه UV در حضور نانو فیبرهای دی اکسید تیتانیوم، مطالعه سینتیکی))
   مهندس رقیه نوروزی- دکتر محمد هادی مهدی نژاد
   ۱۳۹۰
 ۱۳
   بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب شرب تفرجگاه های شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۱
   مهندس ابو طالب بای
   ۱۳۹۱
 ۱۴
 بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیزوری هتروژنیکی با کاتالیست نانوذرات Fe۳O۴ تثبیت شده روی بسترکربن فعال در حذف ۲و۴ـ دی نیتروفنل ( DNP ) از پساب سنتتیک
   یوسف دادبان شهامت
 ۱۳۹۱
 ۱۵
بررسی غلظت فلزات سنگین(کادمیوم، سرب ،روی و مس) در مرغ محلی و پرورشی شهرستان گرگان در سال ۹۱
دکتر علی ظفر زاده
 ۱۳۹۱
 ۱۶ 
 بررسی کمر دردهای شغلی و ارتباط آن با شاخص های ارگونومیک محیط کار با استفاده از تکنیک آنالیز پوسچر ROSA در مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس 
 محمد امین موعودی- بی بی هاجر دازی
 ۱۳۹۱
 ۱۷
 بررسی کیفیت پساب بیمارستانهای گرگان و آق قلا و مقایسه آن با استاندارد های محیط زیست سال ۱۳۹۱
 مهندس ابوطالب بای 
 ۱۳۹۱
 ۱۸
 بررسی کیفیت میکروبی آب شرب روستاهاومحل اسکان عشایرشهرستان مراوه تپه درسال های ۹۰-۹۱
 مهندس رقیه نوروزی  
 ۱۳۹۱
 ۱۹
 بررسی نوع و تراکم آلودگی میکروبی و قارچی هوا و سطوح غیر زنده در بخشهای مختلف بیمارستانهای آموزشی گرگان در سال ۱۳۹۱
 مهندس رقیه نوروزی
 ۱۳۹۱
 ۲۰
 پیش تغلیظ مقادیر کم دیازینون توسط مزوپروس کربنی CMK-۳ در نمونه های آبی واندازه گیری توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 مهندس هادی رحیم زاده
 ۱۳۹۱
 ۲۱
 بررسی رواپایایی آگاهی و عملکرد مردم شهرهای گرگان، گنبد و علی آباد کتول در مورد مدیریت مواد زائد جامد شهری در سال ۱۳۹۱ 
 دکتر محمد هادی مهدی نژاد
 ۱۳۹۱
 ۲۲
 بررسی پتانسیل فناوری های تلفیقی اکسیداسیون شیمیایی و بیولوژیکی در حذف پر کلرو اتیلن
 آقای مهدی کارگر
 ۱۳۹۱
 ۲۳
 بررسی آلودگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در بستنی ها و آب میوه های دست ساز در شهر گرگان در تابستان ۱۳۹۲
 آقای مهندس مهدی کارگر
 ۱۳۹۲
 ۲۴
 بررسی تعیین کننده های رفتارهای بهداشتی قالیبافان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهرستان آق قلا و بندرترکمن در سال ۱۳۹۲
 دکتر علی ظفرزاده 
 ۱۳۹۲
 ۲۵
 بررسی تعیین کننده های رعایت رفتارهای ایمنی و بهداشتی در زمینه مصرف سموم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در کشاورزان شهرستان کلاله در سال ۱۳۹۲
 مهندس ابوطالب بای –آقای هاشم حشمتی
 ۱۳۹۲
 ۲۶
 بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، مس و روی) در ماهیان آمور وکپور معمولی در تالابهای آلاگل، آلماگل و آجی گل
 دکتر علی ظفرزاده 
 ۱۳۹۲
 ۲۷
 بررسی میزان فلزات سنگین در خاک و گندم های شهرستانهای آق قلا و کلاله در سال زراعی ۹۲-۹۳ 
 دکتر علی ظفرزاده 
 ۱۳۹۲
 ۲۸  
 ارزیابی میزان مواجهه کارگران با گرد و غبار و سیلیس آزاد در کارگاه های آجرسازی و سنگ شکن شهرستان گرگان در سال ۹۱ 
 مهندس نظام الدین منگلی زاده
 ۱۳۹۲
 ۲۹
  بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد آرایشگاه زنانه نسبت به بیماریهای عفونی ، کنترل عفونت و گندزدایی 
 دکتر علی صادقی
 ۱۳۹۲
 ۳۰
 ارزیابی کیفیت میکروبی انواع آب های بطری شده در مراکز فروش شهر گرگان 
 دکترعلی شهریاری
 ۱۳۹۲
 ۳۱
 بررسی میزان غلظت فلزات سنگین( آرسنیک، کادمیوم، سرب، منگنز، آهن، سلنیوم، روی و مس) در تخم مرغ های تولید شده در سطح استان گلستان -سال۹۳
 دکترمجتبی رئیسی– دکتر ظفرزاده
 ۱۳۹۲
 ۳۲
 ارزیابی کیفیت شیمیایی انواع آب های بطری شده در مراکز فروش شهر گرگان
 دکترمهدی صادقی
 ۱۳۹۲


طرح های دانشکده بهداشت

                       
 ردیف
 عنوان طرح پژوهشی
 مجری-مجریان 
 تاریخ ارائه طرح
 ۱
   بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا در حذف ترکیبات ازت،فسفر و COD ومقایسه آن با استاندارد خروجی
     دکتر علی ظفر زاده
  ۱۳۸۹ 
 ۲
   بررسی وضعیت سلامت روانی اجتمایی ساکنین روستا و شهر در شهرستان گرگان در سال ۹۰-۱۳۸۹
   هاشمحشمتیآنیتادهنادی
  ۱۳۹۱
 ۳
  بررسی رفتار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در رابطه با قوانین راهنمائی و رانندگی ویژه عابرین پیاده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال ۱۳۹۱
  گلناز بینائی- هاشم حشمتی
  ۱۳۹۱
 ۴
   بررسی رفتار آرایشگران مردشهرستان گرگان نسبت به بیماری ایدز براساس مدل اعتقاد بهداشتی سال ۹۱
 علی صادقی – هاشم حشمتی
 ۱۳۹۱
 ۵
 بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل در شهرستان گالیکش طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۵
 کاظم روانبخش، هاشم حشمتی
 ۱۳۹۱
 ۶
 بررسی عوامل مرتبط با مصرف روغن بر اساس مدل پرسید در بین خانوارهای تحت پوشش واحد های بهداشتی درمانی شهرستان درگز سال ۱۳۹۱
 هانیه رستمی نژاد،هاشم حشمتی
 ۱۳۹۱
 ۷
 بررسی انجام فعالیت فیزیکی منظم بر اساس سازه های الگوی بین نظریه ای در بین دانشجویان دانشگاه علمو پزشکی گلستان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
 دکتر عبدالرحمن چرکزی
 ۱۳۹۲
 ۸
 بررسی مصرف سیگار بر اساس الگوی بین نظریه ای در بین افراد سیگاری شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۲
 دکتر چرکزی - کما ل الدین میر کریمی
 ۱۳۹۲
 ۹
 بررسی تاثیر مداخله انگیزشی بر ترس ناشی از چاقی در تغییر نگرش انجام فعالیت بدنی زنان چاق یا دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مطب خصوصی تغذیه با استفاده از تئوری انگیزش محافظت در شهر گرگان
 دکتر چرکزی – آقای میرکریمی
 ۱۳۹۲
 ۱۰
 بررسی موازنه تصمیم گیری و ارتباط آن با مراحل تغییر انجام ورزش در بین کارمندان شهر گرگان در سال۱۳۹۳
 دکتر چرکزی –آقای الیاس بهادر
   ۱۳۹۳

  طرحهای ارائه شده به دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

 ردیف

  عنوان طرح پژوهشی

  مجری - مجریان

  تاریخ ارائه طرح
  ۱
  بررسی میزان آگاهی ، نگرش ، نگرش و رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون بستری در بیماران شهداء گنبد کاووس
  عبدالرحمن چرکزی وقربان محمد کوچکی وفرهاد کرد
  ۱۳۸۳
  ۲
  بررسی میزان آگاهی ، نگرش ، نگرش و رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون بستری در بیماران شهداء گنبد کاووس
  عبدالرحمن چرکزی وقربان محمد کوچکی وفرهاد کرد
  ۱۳۸۳
  ۳
  بررسی تأثیر اموزش بهداشت مادران در منزل بر میانگین وزن نوزاد هنگام تولد تا یکسالگی
  احمد علی اسلامی-محمد هادی مهدی نژاد
  ۱۳۸۳
  ۴
  بررسی تأثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران شهرستان گنبد کاووس درباره پرفشاری خون
  عبدالرحمن چرکزی – شهربانو گزی
  ۱۳۸۴
  ۵
  بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب شرب روستای شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۵
  هادی رحیم زاده ومهدی کارگر
  ۱۳۸۴
  ۶
  بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۸۴
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۴
  ۷
  بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۵
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۴
  ۸
  بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش رابطین زن مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان درباره یائسگی
  مرتضی منصوریان – ندا قبه
  ۱۳۸۵
  ۹
  بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و علوم کشاورزی و منابع طبیعی در مورد قرصهای اکستازی سال ۱۳۸۵
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۵
  ۱۰
  بررسی وضعیت آب شرب شبکه توزیع شهر گرگان از نظر توانایی ایجاد رسوب خوردگی در سال ۱۳۸۵
  هادی رحیم زاده-مهدی کارگر
  ۱۳۸۵
  ۱۱
  بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد نانوایی های گرگان در رابطه با استفاده از جوش شیرین در نان در سال ۱۳۸۴
  هادی رحیم زاده
  ۱۳۸۵
  ۱۲
  بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی گرگان درباره تغذیه دوران بارداری
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۶
  ۱۳
  بررسی نگرش اعضائ هیئت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی گرگان درباره طرح درس
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۶
  ۱۴
  بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به فشار خون روستاههای شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۷
  درسا مقصودلو
  ۱۳۸۶
  ۱۵
  بررسی سرمایه اجتماعی در شهر گرگان
  مهندس ناصر بهنام پور
  ۱۳۸۶
  ۱۶
  بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاههای شهر گرگان
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۶
  ۱۷
  بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل HBM بر آگاهی نگرش و رفتار تغذیه ای و بهداشتی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر گرگان در مورد کم خونی فقر آهن در سال ۱۳۸۷
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۶
  ۱۸
  بررسی مصرف قطره آهن در کودکان ۲۴-۸ ماهه و برخی عوامل مؤثر درآن در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۷
  عبدالرحمن چرکزی- درسا مقصودلو
  ۱۳۸۷
  ۱۹
  بررسی تاًثیر سبک زندگی بر بروز بیماریهای فشارخون در بیماران فشارخونی روستاههای شهر گرگان در سال ۱۳۸۷
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۷
  ۲۰
  بررسی برخی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مرکز توزیع سرنگ رایگان گرگان در سال ۱۳۸۸
  مرتضی منصوریان
  ۱۳۸۸
  ۲۱
  بررسی وضعیت سلامت سالمندان در مناطق تحت پوشش پایگاههای بهداشت شماره ۴ و ۵ شهرستان گرگان-سال ۸۸
  دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی
  ۱۳۸۸
  ۲۲
  بررسی غلظت کادمیوم و سرب در آب و خاک و سبزیجات مزارع سبزی شهر گرگان در سال ۸۷
  یوسف دادبان-مهندس شهریاری
  ۱۳۸۸
  ۲۳
  بررسی کارآیی نانو ذرات آهن سنتز شده با ظرفیت صفر و مقایسه کارایی آن با پودر آهن در حذف نیترات از منابع آب شهر گرگان
  مهندس رقیه نوروزی-مهندس یوسف دادبان
  ۱۳۸۸
  ۲۴
  بررسی کارآیی منعقد کننده ها ی پلی آلومینیوم کلراید و کیتوزان در حذف فلزات سنگین و باکتری اشرشیا کلی در فرآیند تصفیه آب
  محمد هادی مهدی نژاد
  ۱۳۸۸


دفعات مشاهده: 3897 بار   |   دفعات چاپ: 1722 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 48 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | school of health