برگزاری کمیته ساماندهی امور جوانان درآق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲ | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته ساماندهی امور جوانان شهرستان آق قلا با حضور معاون فرماندار ، روسای ادارات در محل اداره  ورزش و...


دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های مشترک بهداشتی درمدارس آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های مشترک بهداشتی درمدارس با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، معاون آموزش وپرورش،کارشناس سلامت وتندرستی آموزش وپرورش، مسئولین واحدهای فنی ستادی با ....


دفعات مشاهده: 150 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ | نویسنده: مهین فنائی | 

از ابتدای تیرماه طرح سنجش سلامت نوآموزان شهرستان آق قلا به صورت پایگاه سیار در روستای گری، عطاآباد، انبارالوم و...


دفعات مشاهده: 336 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دوره آموزشی راهنمای بالینی وبرنامه اجرائی تیم سلامت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | نویسنده: مهین فنائی | 

دوره آموزشی راهنمای بالینی و برنامه اجرائی تیم سلامت مراقبت  رده های سنی نوجوانان 8-5 سال وجوانان 29-18 سال جهت بهورزان به مدت 3 روز توسط واحد سلامت نوجوانان ...


دفعات مشاهده: 236 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه آموزشی رابطین مدارس در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه آموزشی رابطین مدارس توسط مسئول واحد مدارس شهرستان جهت رابطین مدارس در سالن ...


دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش پیاده روی وجشنواره غذا خانه بهداشت شفتالوباغ سفلی ازتوابع آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۳ | نویسنده: مهین فنائی | 

به مناسبت هفته جوان وهفته واکسیناسیون باحضور مسئول واحد مدارس،مسئول آموزش شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، اهالی روستا ...


دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری همایش پیاده روی وجشنواره غذا درخانه بهداشت کرد از توابع آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۳ | نویسنده: مهین فنائی | 

به مناسبت هفته جوان همایش پیاده روی و جشنواره غذا باحضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا،مسئول واحد مدارس شهرستان...


دفعات مشاهده: 242 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری خود مراقبتی جوانان سرباز ، دانشجویان در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳ | نویسنده: مهین فنائی | 

به مناسبت هفته سلامت و هفته جوان خود مراقبتی جوانان سربازسپاه،  با همکاری شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، بهداری سپاه، دانشجویان ...


دفعات مشاهده: 602 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه طرح مدارس مروج سلامت به مدیران مدارس در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه آموزشی طرح مدارس مروج سلامت توسط واحد سلامت نوجوانان ، جوانان  ومدارس، تغذیه،  بیماریها به مدیران مدارس شهرستان آق قلا در سالن اجتماعات مرکز بهداشت آق قلا برگزار شد.


دفعات مشاهده: 301 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه آموزشی طرح مدارس مروج سلامت (HPS) به پرسنل بهداشتی شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه آموزشی طرح مدارس مروج سلامت به بهورزان شهرستان آق قلا در سه روز  متوالی با هدف تشکیل کمیته مدرسه و اجرای فعالیتهای بهداشتی درقالب  اجزاء 8 گانه (HPS) توسط واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، کارشناسان آموزش و بهداشت محیط در سالن اجتماعات مرکز بهداشت آق قلا برگزار شد.


دفعات مشاهده: 540 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری همایش ازدواج سالم ، آگاهانه و پایدار در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۴ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

همایش ازدواج سالم ، آگاهانه و پایدار با حضوردکترایگدری ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان آق قلا و مسئولین در سالن تبلیغات اداره ارشاد اسلامی برگزار شد.


دفعات مشاهده: 348 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دوره آموزشی مراقبت نوجوانان جهت بهورزان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۲ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

برگزاری دوره آموزشی مراقبت نوجوانان با هدف ارتقاء سطح آگاهی بهورزان و اجرای با کیفیت معاینات غیر پزشک در نوجوانان که این دوره آموزشی با حضور دکتر ایگدری مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا، در سه روز برای سه گروه از بهورزان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار شد. 


دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای طرح حمایتی پروژه مهردر آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۵ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

حضور دکتر ایگدری مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان وکارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس در مدرسه  شهید مراد گلدی مدنی در طرح حمایتی پروژه مهر ( هراداره یک مدرسه ) 


دفعات مشاهده: 360 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش خانواده پایدار و مهارتهای قبل از ازدواج درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | نویسنده: مهدیه مراغه | 

AWT IMAGEهمایش خانواده پایدار و مهارتهای قبل از ازدواج  با حضور جوانان و رابطین جوان ادارت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان آق قلا برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 304 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غربالگری 3100 نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان در طرح سنجش شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۸ | نویسنده: م | 

AWT IMAGE طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در شهرستان آق قلا دردو پایگاه ثابت وسیاراجرا شد که 3100نفراز نوآموزان توسط مراقبین سلامت مورد معاینه غیرپزشک وتوسط پزشکان حاضر در پایگاه مورد معاینه بالینی قرار گرفتند


دفعات مشاهده: 347 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری همایش ازدواج سالم و پایدار در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | 

AWT IMAGEهمایش ازدواج سالم و پایداردر جوانان با مشارکت مرکزبهداشت ، اداره بهزیستی ، فرهنگ واراشاداسلامی با هدف ارتقاء سطح آگاهی جوانان درخصوص اهمیت ازدواج با حضور پرشور جوانان شهرستان برگزارگردید


دفعات مشاهده: 618 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته ساماندهی امور جوانان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | ارسال‌کننده:  | 

AWT IMAGEکمیته ساماندهی امور جوانان شهرستان با محوریت ازدواج سالم و پایدار با حضور فرماندار محترم ، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و روئسای سایر ادارات در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان آ ق قلا برگزار گردید .


دفعات مشاهده: 681 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره آموزشی پرونده بهداشتی مدرسه در خصوص رابطین و مربیان بهداشت مدارس مرکز بهداشت اق قلا

AWT IMAGEدوره آموزشی پرونده بهداشتی مدرسه در خصوص رابطین و مربیان بهداشت مدارس مرکز بهداشت اق قلا برگزارشد

دفعات مشاهده: 1125 بار   |   دفعات چاپ: 296 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 11 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته شهرستانی مدارس مروج سلامت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | 
AWT IMAGEکمیته شهرستانی مدارس مروج سلامت در سالن جلسات آموزش پرورش شهرستان با حضور ریاست اداره آموزش و پروش ، کارشناس سلامت و تندرستی آموزش وپرورش ، کارشناسان سلامت مدارس ، تغذیه ، آموزش بهداشت ، محیط مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 641 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش سفیران سلامت دانش آموز درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۰ | 
AWT IMAGEهمایش سفیران سلامت دانش آموز با هدف ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان و آموزش همسالان با همکاری مرکزبهداشت و آموزش پرورش با حضور مسئولین شهرستانی در سالن تختی شهرستان آق قلا برگزار شد .

دفعات مشاهده: 932 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته سنی جوانان ونوجوانان در مرکز بهداشت شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۶ | 
AWT IMAGEکمیته سنی جوانان 29-18 و نوجوانان 18-6 سال باحضور دکتر ایگدری ریاست مرکزبهداشت شهرستان و مسئولین واحد های فنی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزارشد .

دفعات مشاهده: 752 بار   |   دفعات چاپ: 154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای طرح سنجش نوآموزان درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۶ | 

دفعات مشاهده: 1173 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته گروههای سنی سلامت جوانان 29-18سال ونوجوانان 18-6سال شهرستان اق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | 
AWT IMAGE

 

جلسه کمیته بررسی سند سلامت جوانان 29-18سال ونوجوانان 18-6سال

درشهرستان آق قلا برگزارشد


دفعات مشاهده: 916 بار   |   دفعات چاپ: 256 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

10درصد جوانان کشور صاحب شناسنامه سلامت خواهند شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۱۲ | 
AWT IMAGE10درصد جوانان کشور صاحب شناسنامه سلامت خواهند شد

دفعات مشاهده: 1875 بار   |   دفعات چاپ: 314 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   2 نظر

کمیته شهرستانی طرح پایلوت کشوری شناسنامه سلامت جوانان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۵/۲۰ | 
AWT IMAGEکمیته شهرستانی طرح پایلوت کشوری شناسنامه سلامت جوانان آق قلا برگزارشد

دفعات مشاهده: 1446 بار   |   دفعات چاپ: 300 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر

جشنواره نوجوان سالم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | 

AWT IMAGEبرگزاری جشنواره نوجوان سالم واحد مدارس مرکز بهداشت اق قلا


دفعات مشاهده: 1193 بار   |   دفعات چاپ: 243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 27 بار   |   0 نظر

کمیته سنجش نواموزان بدو ورود به دبستان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۲۵ | 
AWT IMAGEکمیته سنجش نواموزان بدو ورود به دبستان شهرستان اق قلابرگزارشد.

دفعات مشاهده: 1619 بار   |   دفعات چاپ: 311 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 43 بار   |   0 نظر

کمیته شیر شهرستان اق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | 

  

AWT IMAGEکمیته شیر شهرستان برگزار شد.

   کمیته شیر شهرستان اق قلا باپیگیری مرکز بهداشت شهرستان جهت نظارت بر نحوه توزیع شیر در مدارس در سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش آق قلابرگزارشد. 


دفعات مشاهده: 1567 بار   |   دفعات چاپ: 323 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر

کمیته شهرستانی پدیکولوزآق قلا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۰/۴ | 
AWT IMAGE

کمیته شهرستانی پدیکولوزآق قلا برگزار شد

  اهمیت کنترل بیماری پدیکلوزیس درمدارس از یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت ووزارت آموزش وپرورش درتمامی سطوح می باشد ودراین راستا کمیته پدیکولوزجهت پیگیری حفظ سلامت دانش آموزان در سالن کنفرانس آموزش وپرورش برگزارشد.


دفعات مشاهده: 2044 بار   |   دفعات چاپ: 405 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 62 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته مدارس مروج سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۷ | 
 
AWT IMAGE

برگزاری کمیته مدارس مروج سلامت درمرکز بهداشت آق قلا

 جلسه کمیته مدارس مروج سلامت در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا با حضور روسای مرکز بهداشت –اداره بهزیستی و نمایندگان اداره آموزش و پرورش و کمیته امداد و واحدهای فنی مدارس –تغذیه – آموزش سلامت– بهداشت محیط و سلامت روان برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 1603 بار   |   دفعات چاپ: 388 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 53 بار   |   0 نظر

© 2019 All Rights Reserved | aghala                                                                                       کلیه جقوق  این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت ودرمان آق  قلا می باشد
Designed & Developed by : Yektaweb                                                                                                    طراجی و برنامه نویسی : یکتاوب افرار شرق