برگزاری کمیته ساماندهی امور جوانان درآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/10/2 | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته ساماندهی امور جوانان شهرستان آق قلا با حضور معاون فرماندار ، روسای ادارات در محل اداره  ورزش و...


دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های مشترک بهداشتی درمدارس آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/7 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های مشترک بهداشتی درمدارس با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، معاون آموزش وپرورش،کارشناس سلامت وتندرستی آموزش وپرورش، مسئولین واحدهای فنی ستادی با ....


دفعات مشاهده: 181 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/6/14 | نویسنده: مهین فنائی | 

از ابتدای تیرماه طرح سنجش سلامت نوآموزان شهرستان آق قلا به صورت پایگاه سیار در روستای گری، عطاآباد، انبارالوم و...


دفعات مشاهده: 410 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دوره آموزشی راهنمای بالینی وبرنامه اجرائی تیم سلامت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/24 | نویسنده: مهین فنائی | 

دوره آموزشی راهنمای بالینی و برنامه اجرائی تیم سلامت مراقبت  رده های سنی نوجوانان 8-5 سال وجوانان 29-18 سال جهت بهورزان به مدت 3 روز توسط واحد سلامت نوجوانان ...


دفعات مشاهده: 278 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه آموزشی رابطین مدارس در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/3/21 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه آموزشی رابطین مدارس توسط مسئول واحد مدارس شهرستان جهت رابطین مدارس در سالن ...


دفعات مشاهده: 238 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش پیاده روی وجشنواره غذا خانه بهداشت شفتالوباغ سفلی ازتوابع آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/2/13 | نویسنده: مهین فنائی | 

به مناسبت هفته جوان وهفته واکسیناسیون باحضور مسئول واحد مدارس،مسئول آموزش شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، اهالی روستا ...


دفعات مشاهده: 223 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری همایش پیاده روی وجشنواره غذا درخانه بهداشت کرد از توابع آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/2/13 | نویسنده: مهین فنائی | 

به مناسبت هفته جوان همایش پیاده روی و جشنواره غذا باحضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا،مسئول واحد مدارس شهرستان...


دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری خود مراقبتی جوانان سرباز ، دانشجویان در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/2/3 | نویسنده: مهین فنائی | 

به مناسبت هفته سلامت و هفته جوان خود مراقبتی جوانان سربازسپاه،  با همکاری شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، بهداری سپاه، دانشجویان ...


دفعات مشاهده: 700 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه طرح مدارس مروج سلامت به مدیران مدارس در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/11/3 | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه آموزشی طرح مدارس مروج سلامت توسط واحد سلامت نوجوانان ، جوانان  ومدارس، تغذیه،  بیماریها به مدیران مدارس شهرستان آق قلا در سالن اجتماعات مرکز بهداشت آق قلا برگزار شد.


دفعات مشاهده: 345 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه آموزشی طرح مدارس مروج سلامت (HPS) به پرسنل بهداشتی شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/10/28 | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه آموزشی طرح مدارس مروج سلامت به بهورزان شهرستان آق قلا در سه روز  متوالی با هدف تشکیل کمیته مدرسه و اجرای فعالیتهای بهداشتی درقالب  اجزاء 8 گانه (HPS) توسط واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، کارشناسان آموزش و بهداشت محیط در سالن اجتماعات مرکز بهداشت آق قلا برگزار شد.


دفعات مشاهده: 611 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری همایش ازدواج سالم ، آگاهانه و پایدار در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/9/4 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

همایش ازدواج سالم ، آگاهانه و پایدار با حضوردکترایگدری ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان آق قلا و مسئولین در سالن تبلیغات اداره ارشاد اسلامی برگزار شد.


دفعات مشاهده: 384 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دوره آموزشی مراقبت نوجوانان جهت بهورزان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/7/22 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

برگزاری دوره آموزشی مراقبت نوجوانان با هدف ارتقاء سطح آگاهی بهورزان و اجرای با کیفیت معاینات غیر پزشک در نوجوانان که این دوره آموزشی با حضور دکتر ایگدری مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا، در سه روز برای سه گروه از بهورزان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار شد. 


دفعات مشاهده: 315 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای طرح حمایتی پروژه مهردر آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/7/5 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

حضور دکتر ایگدری مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان وکارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس در مدرسه  شهید مراد گلدی مدنی در طرح حمایتی پروژه مهر ( هراداره یک مدرسه ) 


دفعات مشاهده: 394 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش خانواده پایدار و مهارتهای قبل از ازدواج درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/6/28 | نویسنده: مهدیه مراغه | 

AWT IMAGEهمایش خانواده پایدار و مهارتهای قبل از ازدواج  با حضور جوانان و رابطین جوان ادارت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان آق قلا برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 350 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

غربالگری 3100 نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان در طرح سنجش شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1396/6/18 | نویسنده: م | 

AWT IMAGE طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در شهرستان آق قلا دردو پایگاه ثابت وسیاراجرا شد که 3100نفراز نوآموزان توسط مراقبین سلامت مورد معاینه غیرپزشک وتوسط پزشکان حاضر در پایگاه مورد معاینه بالینی قرار گرفتند


دفعات مشاهده: 401 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری همایش ازدواج سالم و پایدار در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/11/16 | 

AWT IMAGEهمایش ازدواج سالم و پایداردر جوانان با مشارکت مرکزبهداشت ، اداره بهزیستی ، فرهنگ واراشاداسلامی با هدف ارتقاء سطح آگاهی جوانان درخصوص اهمیت ازدواج با حضور پرشور جوانان شهرستان برگزارگردید


دفعات مشاهده: 670 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته ساماندهی امور جوانان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/11/9 | ارسال‌کننده:  | 

AWT IMAGEکمیته ساماندهی امور جوانان شهرستان با محوریت ازدواج سالم و پایدار با حضور فرماندار محترم ، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و روئسای سایر ادارات در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان آ ق قلا برگزار گردید .


دفعات مشاهده: 720 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره آموزشی پرونده بهداشتی مدرسه در خصوص رابطین و مربیان بهداشت مدارس مرکز بهداشت اق قلا

AWT IMAGEدوره آموزشی پرونده بهداشتی مدرسه در خصوص رابطین و مربیان بهداشت مدارس مرکز بهداشت اق قلا برگزارشد

دفعات مشاهده: 1172 بار   |   دفعات چاپ: 308 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 11 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته شهرستانی مدارس مروج سلامت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/9/20 | 
AWT IMAGEکمیته شهرستانی مدارس مروج سلامت در سالن جلسات آموزش پرورش شهرستان با حضور ریاست اداره آموزش و پروش ، کارشناس سلامت و تندرستی آموزش وپرورش ، کارشناسان سلامت مدارس ، تغذیه ، آموزش بهداشت ، محیط مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 670 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش سفیران سلامت دانش آموز درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/8/10 | 
AWT IMAGEهمایش سفیران سلامت دانش آموز با هدف ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان و آموزش همسالان با همکاری مرکزبهداشت و آموزش پرورش با حضور مسئولین شهرستانی در سالن تختی شهرستان آق قلا برگزار شد .

دفعات مشاهده: 1014 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته سنی جوانان ونوجوانان در مرکز بهداشت شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/4/6 | 
AWT IMAGEکمیته سنی جوانان 29-18 و نوجوانان 18-6 سال باحضور دکتر ایگدری ریاست مرکزبهداشت شهرستان و مسئولین واحد های فنی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزارشد .

دفعات مشاهده: 793 بار   |   دفعات چاپ: 165 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای طرح سنجش نوآموزان درشهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/3/16 | 

دفعات مشاهده: 1228 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته گروههای سنی سلامت جوانان 29-18سال ونوجوانان 18-6سال شهرستان اق قلا

 | تاریخ ارسال: 1394/12/17 | 
AWT IMAGE

 

جلسه کمیته بررسی سند سلامت جوانان 29-18سال ونوجوانان 18-6سال

درشهرستان آق قلا برگزارشد


دفعات مشاهده: 963 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

10درصد جوانان کشور صاحب شناسنامه سلامت خواهند شد

 | تاریخ ارسال: 1394/5/12 | 
AWT IMAGE10درصد جوانان کشور صاحب شناسنامه سلامت خواهند شد

دفعات مشاهده: 1937 بار   |   دفعات چاپ: 330 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   2 نظر

کمیته شهرستانی طرح پایلوت کشوری شناسنامه سلامت جوانان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1393/5/20 | 
AWT IMAGEکمیته شهرستانی طرح پایلوت کشوری شناسنامه سلامت جوانان آق قلا برگزارشد

دفعات مشاهده: 1486 بار   |   دفعات چاپ: 309 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر

جشنواره نوجوان سالم

 | تاریخ ارسال: 1392/12/27 | 

AWT IMAGEبرگزاری جشنواره نوجوان سالم واحد مدارس مرکز بهداشت اق قلا


دفعات مشاهده: 1237 بار   |   دفعات چاپ: 255 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 27 بار   |   0 نظر

کمیته سنجش نواموزان بدو ورود به دبستان شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1392/2/25 | 
AWT IMAGEکمیته سنجش نواموزان بدو ورود به دبستان شهرستان اق قلابرگزارشد.

دفعات مشاهده: 1665 بار   |   دفعات چاپ: 323 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 43 بار   |   0 نظر

کمیته شیر شهرستان اق قلا

 | تاریخ ارسال: 1391/10/20 | 

  

AWT IMAGEکمیته شیر شهرستان برگزار شد.

   کمیته شیر شهرستان اق قلا باپیگیری مرکز بهداشت شهرستان جهت نظارت بر نحوه توزیع شیر در مدارس در سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش آق قلابرگزارشد. 


دفعات مشاهده: 1623 بار   |   دفعات چاپ: 343 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر

کمیته شهرستانی پدیکولوزآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1391/10/4 | 
AWT IMAGE

کمیته شهرستانی پدیکولوزآق قلا برگزار شد

  اهمیت کنترل بیماری پدیکلوزیس درمدارس از یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت ووزارت آموزش وپرورش درتمامی سطوح می باشد ودراین راستا کمیته پدیکولوزجهت پیگیری حفظ سلامت دانش آموزان در سالن کنفرانس آموزش وپرورش برگزارشد.


دفعات مشاهده: 2082 بار   |   دفعات چاپ: 415 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 62 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته مدارس مروج سلامت

 | تاریخ ارسال: 1391/8/7 | 
 
AWT IMAGE

برگزاری کمیته مدارس مروج سلامت درمرکز بهداشت آق قلا

 جلسه کمیته مدارس مروج سلامت در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا با حضور روسای مرکز بهداشت –اداره بهزیستی و نمایندگان اداره آموزش و پرورش و کمیته امداد و واحدهای فنی مدارس –تغذیه – آموزش سلامت– بهداشت محیط و سلامت روان برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 1669 بار   |   دفعات چاپ: 406 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 53 بار   |   0 نظر

© 2019 All Rights Reserved | aghala                                                                                       کلیه جقوق  این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت ودرمان آق  قلا می باشد
Designed & Developed by : Yektaweb                                                                                                    طراجی و برنامه نویسی : یکتاوب افرار شرق