پایش مدیریتی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گری از توابع آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/10/4 | نویسنده: مهین فنائی | 

پایش مدیریتی برنامه واحد بیماریها ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی گری با حضور مدیریت شبکه بهداشت و...


دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری هفتمین جلسه گروه مدیریت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/9/17 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه گروه مدیریت با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، مسئولین واحد های ستادی در سالن....


دفعات مشاهده: 165 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه هماهنگی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها با مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/8/20 | نویسنده: مهین فنائی | 

 به منظور پیشبرد بهتر برنامه ها و ارائه گزارش فعالیت ها توسط کارشناسان با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان، ...


دفعات مشاهده: 256 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پایش مدیریتی ازمرکز خدمات جامع سلامت روستایی عطاآباد ازتوابع شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/8/5 | نویسنده: مهین فنائی | 

پایش مدیریتی برنامه واحد بیماریها ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی عطاآباد با حضور مدیریت شبکه بهداشت و....


دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری ششمین جلسه گروه مدیریت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/26 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه گروه مدیریت با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، مسئولین واحد های ستادی در سالن ...


دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پایش مدیریتی ازمرکز جامع سلامت جعفربای ازتوابع شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/23 | نویسنده: مهین فنائی | 

پایش مدیریتی برنامه واحد بیماریها ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی جعفربای با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ...


دفعات مشاهده: 295 بار   |   دفعات چاپ: 154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری پایش مدیریتی داتس در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/14 | نویسنده: مهین فنائی | 

در راستای  نظارت مدیران شبکه بر روند اجرای برنامه سل در شهرستان ،  دکتر ایگدری مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا  جهت پایش برنامه ...


دفعات مشاهده: 170 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری اولین جلسه هماهنگی اجرای بسته پایه خدمات سلامت کارکنان دولت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/7/4 | نویسنده: مهین فنائی | 

اولین جلسه هماهنگی اجرای بسته پایه خدمات سلامت کارکنان دولت با حضور رابطین بهداشت شهرستان توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ...


دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته ژنتیک اجتماعی در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته ژنتیک با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، اعضاء کمیته در دفتر مدیریت این ...


دفعات مشاهده: 265 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری پنجمین جلسه گروه مدیریت درآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/6/22 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه گروه مدیریت با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، مسئولین واحد های ستادی در سالن اجتماعات ...


دفعات مشاهده: 228 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هماهنگی بازگشت حجاج از عربستان در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/6/12 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه هماهنگی بازگشت حجاج از عربستان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، ریاست بیمارستان آل جلیل، مسئولین واحدها و ....


دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری چهارمین جلسه گروه مدیریت درآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/17 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه گروه مدیریت درخصوص محتوی آموزشی تیم سلامت با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، مسئولین واحد های ستادی در ...


دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کلاس آموزشی هپاتیت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/10 | نویسنده: مهین فنائی | 

کلاس آموزشی با موضوع هپاتیت جهت رابطین ادارات ومراقبین بهداشت آموزش و پرورش در سالن اجتماعات...


دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه آموزشی هپاتیت درآق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/8 | نویسنده: مهین فنائی | 

به مناسبت روز جهانی هپاتیت جلسه آموزشی  هپاتیت برای پرسنل شهرداری  توسط واحد پیشگیری و...


دفعات مشاهده: 341 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آغاز برنامه های روزجهانی هپاتیت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/6 | نویسنده: مهین فنائی | 

در راستای بزرگداشت روزجهانی هپاتیت با شعار سازمان جهانی بهداشت با عنوان "میلیون ها بیمار ناشناخته مبتلا به هپاتیت را پیداکن " فعالیت های ...


دفعات مشاهده: 229 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری سومین جلسه گروه مدیریت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/5/2 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه گروه مدیریت با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، مسئولین واحد های ستادی در سالن ...


دفعات مشاهده: 237 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه ایراپن در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/4/9 | نویسنده: مهین فنائی | 

کارگاه ایراپن( مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر درنظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران) ویژه پزشک و ماما توسط واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها...


دفعات مشاهده: 302 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دومین جلسه گروه مدیریت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/3/29 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه گروه مدیریت با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، مسئولین واحد های ستادی ...


دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته پیشگیری از گزش جانوران زهری در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/3/7 | نویسنده: مهین فنائی | 

کمیته پیشگیری از گزش جانوران زهری با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها،کارشناس مسئول بهداشت محیط، ...


دفعات مشاهده: 725 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری اولین جلسه گروه مدیریت در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/2/26 | نویسنده: مهین فنائی | 

جلسه گروه مدیریت با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان آق قلا ، مسئولین واحد های ستادی در سالن...


دفعات مشاهده: 229 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کمیته پیشگیری از آنفلونزای پرندگان در شهرستان آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1395/9/21 | 
AWT IMAGE با توجه سرمای شدید و افزایش احتمال بروز بیماری انفلولانزای پرندگان همچنین  و جود بازارهای هفتگی متعدد  که فروش ماکیان زنده در آن مرسوم است و نزدیک بودن تالاب های مرزی و دریای خزر کمیته پیشگیری از انفلولانزای پرندگان  باحضور رئیس مرکز بهداشت و مسئولین واحد های بیماریها ، کارشناس برنامه انفلونزا، بهداشت محیط ، سلامت خانواده ، آموزش بهداشت و روئسای ادارات دامپزشکی ، هلال احمر ، راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی در محل سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان برگزارشد .

دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اردوی کوهنوردی کارکنان مرکز بهداشت آق قلا در راستای کمپین بیماریهای غیرواگیر

 | تاریخ ارسال: 1395/8/29 | 
AWT IMAGE

 اردوی کوهنوردی  در راستای فعالیتهای مرتبط با کمپین بیماریهای غیرواگیر با حضور کارکنان ستادی شبکه بهداشت شهرستان آق قلا


دفعات مشاهده: 863 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی پیشگیری از HIVدر آق قلا برگزارشد .

 | تاریخ ارسال: 1395/8/24 | 
AWT IMAGEکارگاه آموزشی پیشگیری از اچ آی وی بر اساس مدل SHEP  با هدف ارتقاء آگاهی کاردان و کارشناسان بیماریها با اصول مشاوره وبیماری HIV  در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برگزارشد .

دفعات مشاهده: 746 بار   |   دفعات چاپ: 200 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه پیشگیری و مراقبت آنفولانزا و بیماریهای تنفسی در آق قلا برگزارشد

 | تاریخ ارسال: 1395/8/22 | 
AWT IMAGEکارگاه پیشگیری ومراقبت آنفولانزا وبیماریهای  تنفسی باهدف ارتقاء توان کارکنان در اپیدمی احتمالی در شهرستان آق قلا جهت کلیه کارکنان بخش های اداری و درمانی بیمارستان آل جلیل  بیمارستان برگزارشد.

دفعات مشاهده: 740 بار   |   دفعات چاپ: 177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی قلب وعروق با حضور متخصصین درمرکز بهداشت آق قلا برگزارشد

 | تاریخ ارسال: 1393/10/28 | 
AWT IMAGEکارگاه آموزشی قلب وعروق با حضور متخصصین درمرکز بهداشت آق قلا برگزارشد

دفعات مشاهده: 3345 بار   |   دفعات چاپ: 957 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش پیشگیری از ایدز

 | تاریخ ارسال: 1393/10/7 | 
AWT IMAGE                                        آموزش پیشگیری از بیماری ایدز در روز جهانی ایدز 1393

دفعات مشاهده: 1300 بار   |   دفعات چاپ: 317 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزشی پیشگیری وکنترل دیابت جهت کارشناسان ادارات شهرستان آق قلا

 
AWT IMAGE

  کلاس آموزشی پیشگیری وکنترل دیابت جهت کارشناسان ادارات شهرستان آق قلا برگزار شد.

 بر اساس مدل جامع سیستماتیک آموزش وارتقاء سلامت کلاس آموزشی پیشگیری وکنترل دیابت جهت کارشناسان ادارات شهرستان آق قلا درتاریخ27/7/1391 ودرمحل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان آق قلاتوسط کارشناس ستادی برنامه برگزار شد.

 


دفعات مشاهده: 1692 بار   |   دفعات چاپ: 329 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 68 بار   |   0 نظر

© 2019 All Rights Reserved | aghala                                                                                       کلیه جقوق  این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت ودرمان آق  قلا می باشد
Designed & Developed by : Yektaweb                                                                                                    طراجی و برنامه نویسی : یکتاوب افرار شرق