معاون آموزشی : معاون آموزشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

محمدرضا قنبری

پست الکترونیک :

سوابق اجرایی:

• رئیس کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه  به مد ت  2 سال- زاهدان
• مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه   به مد ت5/1 سال- زاهدان
• مد یر امور پژوهش دانشگاه  به مد ت چهار سال - زاهدان
• مد یر گروه پزشکی اجتماعی برای یک دوره دو ساله- زاهدان
• عضو کمیته اجرائی اولین کنگره سراسری مراقبتهای ویژه ،19- 21بهمن ماه 1379 زاهدان
• عضو کمیته اجرائی کنگره سراسری بیماریهای کلیه ، زاهدان 20- 22 اسفند 1380
• عضو کمیته اجرائی کنگره سراسری نارسائی کلیه و مراقبتهای پرستاری 1- 3 اسفند 1380 زاهدان
• عضو کمیته اجرائی شانزدهمین کنگره سراسری بیماری سل  کشوری ،23- 25 ،1381 زاهدان
• عضو کمیته اجرائی کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام وایران .تهران 11- 14  مهر ماه 1371
• مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1385 تا کنون(10/12/89)
• عضو شورای   EDCدانشگاه علوم پزشکی گلستان
• مدیر امور آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان به مدت 15 ماه-(83-84)
• عضو کمیته تدوین برنامه استرتژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان
• عضو کمیته هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی گلستان
• عضو کمیته ستاد معین امور شاهد وایثارگر  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
• دبیر کمیته اجرائی جشنواره دانشگاهی شهید مطهری دانشگاه در سال 1387
• دبیر کمیته اجرائی جشنواره دانشگاهی شهید مطهری دانشگاه در سال 1390
• دبیر کمیته اجرائی جشنواره دانشگاهی شهید مطهری دانشگاه در سال 1391
• مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه از سال 1385 تا کنون(1392)

وظایف معاون آموزشی دانشکده
اداره کلیه امور آموزشی دانشکده
1) نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
2) نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته .
3) تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده .
4) برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری گروههای آموزشی ذیربط .
5) ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف درهر نیم سال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی .
6) ایجاد نظم و انضباط کاری و فراھم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدھای مختلف دانشکده
7) ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به مدیران گروهھا
8) اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشکده ابلاغ میشود
9) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی اعضای ھیأت علمی دانشکده
10) ارائه گزارش کار سالانه بخش آموزش عالی به رئیس دانشکده
11) بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی و ارائه آن به شورای آموزشی دانشکده
12) بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید در دانشکده .
13) بررسی متون جزوه ها و کتاب های ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصل های مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشکده .


وظایف شورای آموزشی دانشکده ها عبارت است از :
الف- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد
ب- تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه .
د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده وپیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه .
ه- هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس مشترک .
و- اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
ز- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای
تکمیل اعضای هیئت علمی هر گروه .
ح -پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد .
ی -بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه .

شرح وظایف معاون آموزشی


دفعات مشاهده: 1498 بار   |   دفعات چاپ: 329 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 74 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | school of health