ریاست : ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

تلفن

نمابر

دکتر محمدعلی وکیلی

رئیس دانشکده

دکتری تخصصی آمار زیستی

دانشیار

vakili@goums.ac.ir
32456107

32456107

سوابق اجرائی:

 • عضو هیات علمی گروه بهداشت و پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه از سال 1374 تاکنون
 • مسئول پایگاه آمار و اطلاع رسانی دانشگاه از سال 1374 تا 1380
 • مسئول دفتر ارزشیابی اساتید دانشگاه از سال 1376 تا 1380
 • مدیر پژوهشی دانشگاه از سال 1380 تا بهمن 1382
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال بهمن 1380 تا 1382
 • مشاور آماری مجله علمی دانشگاه از سال 1380 تا 1382 و از سال 1389 تاکنون
 • مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه از آذر سال 1388 تا اسفند 1392
 • عضو کمیته منطقه ای اخلاق درپژوهش دانشگاه از سال 1388 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه از سال 1389 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و توسعه اجتماعی دانشگاه از سال 1389 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشگاه از سال 1389 تا سال 1394
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1389 تاکنون
 • عضو شورای دانشگاه از تاریخ 26/10/90 به مدت 2 سال
 • مشاور آماری فصلنامه امداد و نجات سازمان هلال احمر از بهار 1392 تا اسفند 1394
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روماتولوژی از خرداد 1392 تاکنون
 • مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه از اسفند 1392 تا دی ماه 1396
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشگاه از بهمن 1394 تاکنون
 • مدیر گروه آمار زیستی واپیدمیولوژی از تیرماه 1395 تاکنون


شرح وظایف رئیس دانشکده:

1-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
2-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی،اداری و مالی دانشکده
3-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی
4-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
5-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
6-ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به رئیس دانشگاه
7-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه
8-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در واحد
9-نظارت بر عملکرد کادر غیر هیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
10-بررسی و بر آوردنیاز های مالی،استخدامی،تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده واعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
11-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضا ی هیأت علمی وکارکنان و احیانا" دانشجویان دانشکده در گردهمایی های مربوطه
12-بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان
13 -پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
14- ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق،تنبیه و سایر اصول و منطق مدیریتی
15-تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان
16-سازماندهی فعایتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی
17-ارزشیابی صحیح و عادلانه و به موقع کارکنان تحت سرپرستی خود
18-نظارت برحضور و غیات کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم
19-اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه
20-ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر
21-نظارت بر حسن انجام امور اداری،مالی، خدماتی وتعمیراتی دانشکده
22-نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و در خواست گزارشات لازم در خصوص انبارگردانی هر سال یکبار
23-شرکت در کمیته ها،کنفرانسها،کمیسیون ها و سمینار های اداری و مالی در صورت لزوم
24-پیش بینی اعتبارات دانشکده طبق دستوراالعمهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه
25-نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه
26-نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت در آمدهای دانشکده
27-انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و سایر معاونت ها در زمینه اداری و مالی برابر مقررات

    


دفعات مشاهده: 1521 بار   |   دفعات چاپ: 318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 82 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | school of health