ریاست : ریاست دانشکده

سرپرست دانشکده

دکتر علی ظفرزاده

پست الکترونیک : alizafarzadeh@yahoo.com

سوابق اجرایی:
1- کارشناس ارشد بهداشت محیط(1387-1378)
2- عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی گره بهداشت محیط استان (1377-1382)
3- مسئول آزمایشگاه آب و فاضلاب آموزشکده پیراپزشکی از سال 1384 تا 1382
4- مسئول امور اداری آموزشکده پیرا پزشکی از سال 1384- 1382
5- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1387 تا کنون
6- رئیس کتابخانه دانشکده پیراپزشکی و بهداشت از سال 1389تا 29/8/92
7- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت محیط-از 22/10/1389
8- عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت-از 1389
9- سرپرست معاون آموزشی دانشکده بهداشت – 29/1/1390تا 14/9/91
10- عضو کمیته  رتبه بندی آموزشی درون دانشگاه – 4/3/90
11- عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390/5/8
12- عضو هیات موسس مرکز تحقیقات بهداشت محیط 1389
13- عضو کمیته ترفیع دانشکده پیراپزشکی و بهداشت- 91
14- مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط- 24/11/91
14-معاون آموزشی دانشکده بهداشت – از 14/9/91 تا 12/12/92
15- سرپرست دانشکده بهداشت –از 29/3/92
16- عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه از 17/10/92

شرح وظایف رئیس دانشکده
1-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
2-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی،اداری و مالی دانشکده
3-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی
4-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
5-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
6-ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به رئیس دانشگاه
7-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه
8-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در واحد
9-نظارت بر عملکرد کادر غیر هیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
10-بررسی و بر آوردنیاز های مالی،استخدامی،تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده واعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
11-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشا ت شوراهابه اعضا ی هیأت علمی وکارکنان و احیانا" دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط
12-بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان
13 -پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
14- ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق،تنبیه و سایر اصولی و منطقی مدیریتی
15-تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان
16-سازماندهی فعایتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی
17-ارزشیابی صحیح و عادلانه و به موقع کارکنان تحت سرپرستی خود
18-نظارت برحضور و غیات کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم
19-اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه
20-ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر
21-نظارت بر حسن انجام امور اداری،مالی، خدماتی وتعمیراتی دانشکده
22-نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و در خواست گزارشات لازم در خصوص انبارگردانی هر سال یکبار
23-شرکت در کمیته ها،کنفرانسها،کمیسیون ها و سمینار های اداری و مالی در صورت لزوم
24-پیش بینی اعتبارات دانشکده طبق دستوراالعمهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه
25-نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه
26-نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت در آمود های دانشکده
27-انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشکده در غیاب رئیس دانشکده در زمینه اداری و مالی برابر مقررات

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 1492 بار   |   دفعات چاپ: 310 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 82 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | school of health