ریاست : ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

تلفن

نمابر

دکتر محمدعلی وکیلی

رئیس دانشکده

دکتری تخصصی آمار زیستی

دانشیار

vakiligoums.ac.ir
32456107

32456107

سوابق اجرائی:

 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1374 تاکنون
 • مسئول پایگاه آمار و اطلاع رسانی دانشگاه از سال 1374 تا 1380
 • مسئول دفتر ارزشیابی اساتید دانشگاه از سال 1376 تا 1380
 • مدیر پژوهشی دانشگاه از سال 1380 تا بهمن 1382
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال بهمن 1380 تا 1382
 • مشاور آماری مجله علمی دانشگاه از سال 1380 تا 1382 و از سال 1389 تاکنون
 • مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه از آذر سال 1388 تا اسفند 1392
 • عضو کمیته منطقه ای اخلاق درپژوهش دانشگاه از سال 1388 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه از سال 1389 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و توسعه اجتماعی دانشگاه از سال 1389 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشگاه از سال 1389 تا سال 1394
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1389 تاکنون
 • عضو شورای دانشگاه از تاریخ 26/10/90 به مدت 2 سال
 • مشاور آماری فصلنامه امداد و نجات سازمان هلال احمر از بهار 1392 تا اسفند 1394
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روماتولوژی از خرداد 1392 تاکنون
 • مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه از اسفند 1392 تا دی ماه 1396
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشگاه از بهمن 1394 تاکنون
 • مدیر گروه آمار زیستی واپیدمیولوژی از تیرماه 1395 تاکنون


شرح وظایف رئیس دانشکده:

•    نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی رئیس  و اعضای محترم هیات رئیسه دانشگاه
•    ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
•    ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده
•    نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشکده
•    ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
•    پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده
•    نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
•    ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه
•    بررسی صلاحیت مدیران گروه ها و اظهار نظر درباره آنان
•    پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه با هماهنگی با معاونین آموزشی، پژوهشی و مشورت موردی با
اعضای هیات علمی دانشکده
•    ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده
•    نظارت بر عملکرد کارکنان و کادر غیرهیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
•    بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول دانشگاه
•    شرکت درشوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی، کارکنان و  دانشجویان دانشکده
•    بررسی دوره ای وضعیت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی
•    تعامل و همکاری با معاونت های دانشگاه برای اجرای کامل بسته های آموزشی، تقویت و توسعه پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز سلامت استان، پویایی تشکل های دانشجویی و برگزاری دوره های آموزشی پرسنل نظام ارائه خدمات بهداشتی
•    برنامه ریزی برای ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده از طریق تحقق سنجه های اعتبار بخشی
•    همکاری و تعامل برای توسعه فعالیت های بین دانشگاهی و بین المللی و رشته های تحصیلات تکمیلی
•    صیانت منابع از طریق ترسیم فرایند های اثربخش و کارا در راستای بهره وری بیشتر

    


دفعات مشاهده: 2413 بار   |   دفعات چاپ: 390 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 82 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | school of health