اعضاء هیئت علمی : اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۶ | 
ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه پست الکترونیک شماره تماس CV طرح درس
1 دکترمحمدعلی وکیلی(مدیرگروه) دکتری تخصصی(PH.D)آمارزیستی دانشیار vakili@goums.ac.ir داخلی 228 cv
2 دکترناصربهنام پور دکتری تخصصی(PH.D)آمارزیستی استادیار behnampour@goums.ac.ir 32436102
داخلی213
cv
3 دکترمحمدحسن حاج ابراهیمی(PH.D)ایپیدمیولوژی (ماموریت خارج ازکشور)  دکتری تخصصی مربی hajiebrahimi@goums.ac.ir cv
4 خانم زهرا مهربخش کارشناس ارشد آمارزیستی مربی mehrbakhsh@goums.ac.ir داخلی 212 cv
5 آقای غلام رضا وقاری (مدیر گروه) دانشجو دکترای تخصصی (PH.D) علوم تغذیه استادیار drveghari@goums.ac.ir داخلی235 cv
6 دکتر مجتبی رئیسی  دکتری تخصصی (PH.D) بهداشت مواد غذایی استادیار drmraeisi@goums.ac.ir داخلی 235 cv
7 دکتر محمدرضا هنرور دکتری تخصصی (PH.D) علوم تغذیه استادیار honarvar@goums.ac.ir داخلی 238 cv
8 دکتر جهانبخش اسدی دکتری تخصصی PhD بیوشیمی دانشیار dr.asadi@goums.ac.ir cv
9 دکتر امراله شریفی دکتری تخصصی (PH.D) علوم تغذیه استادیار a_sharifi@goums.ac.ir داخلی 235 cv
10 جواد خادمی(مدیر گروه)   دکترای تخصصی (Ph.D )توانبخشی   استادیار   Javad.khademi@goums.ac.ir
32456102 داخلی:210
 
cv
11 عبدالرحمان چرکزی دکترای تخصصی(Ph.D) آموزش بهداشت استادیار Charkazi@goums.ac.ir
 
32456102 داخلی: 250 cv
12   محمد رضا سیدقنبری   کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی   مربی   ghanbarimr@yahoo.com   32456102 داخلی :304 cv
13 کمال الدین میرکریمی دکترای تخصصی(Ph.D) آموزش بهداشت استادیار k.mirkarimi@goums.ac.ir 32456102 داخلی:251 cv
14 عباس  بداخشان دکترای تخصصی (Ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار dr.badakhshan@goums.ac.ir cv
15 بی بی هاجر  زحمتکش دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری استادیار dr.zahmatkesh@goums.ac.ir cv
16 مریم  مقصودلو کارشناسی ارشد آموزش بهداشت مربی maghsoodloo.m@goums.ac.ir 32456102 داخلی 299 cv
 17 دکتریوسف دادبان شهامت دکتری بهداشت محیط  استادیار dr.udadban@goums.ac.ir 32456102داخلی238 cv
 18  دکتر علی ظفرزاده  دکترای بهداشت محیط  استادیار zafarzadeh@goums.ac.ir  32456102 داخلی 240 cv
 19  دکتر محمد هادی مهدی نژاد  دکترای بهداشت محیط دانشیار mehdinejad@goums.ac.ir  32456102 داخلی 202-252 cv
 20  مهندس هادی رحیم زاده  کارشناس ارشد بهداشت محیط  مربی dr.rahimzadeh@goums.ac.ir  32456102 داخلی 205 cv
 21  دکترمهدی صادقی  دکترای بهداشت محیط  استادیار  Dr-sadeghi@goums.ac.ir  32456102 داخلی 204 cv
 22 دکتر علی شهریاری (مدیرگروه) دکترای بهداشت محیط استادیار dr.shahryari@goums.ac.ir 32456102 داخلی 203 cv
 23 مهندس حسن صفری دانشجو دکتری محیط زیست مربی safari@goums.ac.ir 32456102داخلی238 cv

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2019 All Rights Reserved | school of health