نمرات امتحان جامع : نمرات آزمون جامع

نمرات آزمون جامع آبان ماه 95  گروه بهداشت عمومی مقطع کارشناسی( ترم 7 کارشناسی پیوسته و ترم 4 کارشناسی ناپیوسته)

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

شماره دانشجویی

نمره آزمون جامع  از 4

1

93229104

3.14

2

93229116

2.47

3

93229108

2

4

93229102

2.7

5

93229105

3.20

6

93229106

4

7

93229113

2.69

8

93229107

2.5

9

93229111

2.83

10

92229101

2.55

11

93229115

3

12

93229101

3.23

13

93229114

2.45

14

93229109

3.26

15

-

2.87

16

93229119

206

17

93229118

1.91

18

93229121

3.30

کارشناسی پیوسته

ردیف

شماره دانشجویی

نمره آزمون جامع 

1

92134101

2.39

2

92134105

3.25

3

92134107

2.39

4

92134110

3.45

5

92134113

2.9

6

92134115

3

7

92134121

3.32

8

92134125

3.25

9

92134117

2.82

10

92134102

2.22

11

92134104

3.12

12

92134106

3

13

92134112

2.43

14

92134114

3.37

15

92134118

2.85

16

92134122

1.60

17

92134124

2.28

18

92134116

1.72

19

932334131

2.5

20

91134106

2.54

نمرات آزمون جامع شهریور 94  گروه بهداشت عمومی مقطع کارشناسی( ترم 7 کارشناسی پیوسته و ترم 4 کارشناسی ناپیوسته)

نام و نام خانوادگی دانشجویان ترم 4 کارشناسی ناپیوسته

نمره قابل قبول

نمره کسب شده

مریم ماهرخ

89

66

مصطفی حشمت

89

80

انسیه عاشوری

89

92

عزیزه محمد آلق

89

78

بی بی نعیمه پارسه

89

64

مختار زارع مرادی

89

92

سارا کلته

89

74

علی خوری

89

94

مصطفی جاهدی

89

86

نوروز علی سلمانی

89

60

محمد تقی کریمی منش

89

82

سید بشیر سیفی

89

68

انسیه گرزین

89

90

عزیزه حسن قاسمی

89

80

نجمه شهاب الدین

89

100

نام و نام خانوادگی دانشجویان ترم 7 کارشناسی پیوسته

نمره قابل قبول

نمره کسب شده

بهاره آقایاری مجره

100

82

ابراهیم بداک

100

84

مهتاب سارانی نژاد

100

64

المیرا منگلی زاده

100

72

طیبه استوان

100

74

زهرا خواجه دنگلانی

100

90

بهاره صحنه

100

78

متین هاشمی زاده

100

84

عاطفه گری

100

96

سیده خدیجه موسوی

100

74

سجاد فرامرزی پلنگر

100

84

گل بهار آق

100

72

شیما شعبانی فرامرزی

100

86

سجاد معینی

100

96

مرضیه طریک

100

76

زهرا نظریان

100

76

سمیرا وکیلی

100

70

ساحله غلامی

100

78

سمیه شکوری

100

68

مهناز امانی

100

66

نمرات آزمون جامع گروه بهداشت عمومی مقطع کارشناسی (ترم 7 کارشناسی پیوسته و ترم 4 کارشناسی ناپیوسته)

(شهریور ماه  1393)

ردیف نام و نام خانوادگی نمره کلی نمره کسب شده حد نصای قبولی
1 مرضیه اصغر نژاد لمراسکی 180 88 90
2 زهرا بارانی 180 غایب 90
3 آزاده بخش آبادی 180 82 90
4 آی جمال جرجانی 180 64 90
5 فاطمه فقیریان 180 68 90
6 عاطفه محمدی نژاد 180 74 90
7 زهرا حنفی 180 غایب 90
8 صفرگل سعدی زاده 180 86 90
9 فرزانه صیادی 180 80 90
10 زهره حیدری 180 66 90
11 منا مهاجر 180 82 90
12 عاطفه کوهساریان 180 58 90
13 بهناز مصدق کردمحله 180 88 90
14 سمیرا کمی 180 98 90
15 سمیه توماج 180 68 90
16 هانیه خدایی شاه راه 180 82 90
17 فروزان دانشیار 180 82 90
18 سمیرا طهمورثی 180 68 90
19 ساناز عبدوی 180 94 90
20 ساره علاءالدین 180 106 90
21 سمیه حسام 180 84 90
22 سمیه خلیلی بالا جلینی 180 74 90
23 زهرا مشالگردی 180 38 90
24 بی بی مریم یلمه 180 86 90
25 کلثوم اعلایی 180 86 90
26 عبدالجلال اونق 180 90 90
27 حامد جرجانی 180 66 90
28 عبدالمجید پارسانیا 180 90 90
29 عبدالکریم قره داشلی 180 74 90
30 عبدالکریم نیک مراد 180 96 90
31 ای لر کنگری 198 114 99
32 بی بی رقیه نعمانی 198 106 99
33 مریم آذری سنگلی 198 94 99
34 اکرم بشارتلو 198 88 99
35 فاطمه جرجانی 198 82 99
36 فاطمه حسینی خلیلی 198 90 99
37 حلیمه نفس ارجنلی 198 102 99
38 مردگل نوروردی 198 114 99
39 عاطفه صابری سید آبادی 198 88 99
40 مرضیه پورقاز 198 82 99
41 عالیه یپان غراوی 198 100 99
42 ایوب الهی 198 96 99
43 هادی قلی پور 198 110 99
44 مجتبی منگلی 198 70 99
45 مجید تاتار 198 80 99
46 قربان پاینده 198 90 99
47 آی سونا آق ارکاکلی 198 108 99

نمرات آزمون جامع گروه بهداشت عمومی مقطع کارشناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

توضیح

1

خانم سیران محمدی

40.35

قبول

2

خانم سحر ادیب مقدم

52.92

قبول

3

خانم معصومه عرب

42.55

قبول

4

خانم محدیث نیشابوری

45.08

قبول

5

خانم اکرم خیامی فر

45.98

قبول

6

خانم مریم سادات بنی هاشم

53.23

قبول

7

خانم راهله سلطان زاده

42.40

قبول

8

خانم سمیرا مومنی

44.05

قبول

9

خانم مرضیه بنی عامری

20.35

مشروط

درتاریخ 27 اسفند امتحان مجدد بعمل می آید

10

خانم فرشته خراسانی

30.33

مشروط

درتاریخ 27 اسفند امتحان مجدد بعمل می آید

11

آقای ایوب شکوفا منش

40.28

قبول

12

آقای احسان الله کلته

47.85

قبول

13

آقای ابوالفضل شریفی

47.38

قبول

14

آقای جمشید ایزانلو

33.45

مشروط

درتاریخ 27 اسفند امتحان مجدد بعمل می آید

15

آقای عثمان نیریزی

30.93

مشروط

درتاریخ 27 اسفند امتحان مجدد بعمل می آید

16

آقای خلیل برادران

33.58

مشروط

درتاریخ 27 اسفند امتحان مجدد بعمل می آید

17

آقای سجاد رحیمی

40.83

قبول

18

آقای رسول اثنی عشری

32.73

مشروط

درتاریخ 27 اسفند امتحان مجدد بعمل می آید

19

آقای علیرضا برزه کار

30.15

مشروط

درتاریخ 27 اسفند امتحان مجدد بعمل می آید


دفعات مشاهده: 3081 بار   |   دفعات چاپ: 758 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 70 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | school of health