سلامت خانواده و جمعیت : معرفی واحد

ارسال‌کننده: Admin | نویسنده: دکتر نظامی پاکزاد_سرپرست واحد | 

  معرفی واحد

  واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان بندرگز از واحدهای ستادی این مجموعه می باشد که در راستای اهداف بهداشتی و درمانی مرکز بهداشت ( تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت اعضای خانواده ) بر اساس برنامه ریزی عملیاتی ، حمایت و پشتیبانی در محورهای آموزشی ، خدماتی ، مشاوره ، نظارت و پایش فعالیت می نماید . در حال حاضر تیم واحد شامل یک نفر پزشک عمومی دونفر کارشناس ماما ، یک نفر کارشناس بهداشت خانواده و یک نفر کاردان بهداشت خانواده که با همکاری و همفکری و تعامل صادقانه درون واحدی و کسب رهنمودهای ارشادی از مدیریت مجموعه و نیز از واحدهای نظارتی دانشگاه در حال فعالیت است ما حصل و برونده تلاش این واحد حفظ سلامتی گروههای آسیب پذیر نظیر نوزادان ،کودکان ،مادران باردار،سالمندان خواهد بود

 

 

  معرفی همکاران

 

  ویتا قربانی :

  کارشناس مامایی

  جانشین مسئول واحد

  کارشناس برنامه تنظیم خانواده

  سابقه کار 20 سال

  دکتر علی اکبر نظامی پاکزاد :

  پزشک عمومی

  سرپرست واحد

  نظام مرگ کودکان 59-1 ماهه

  ونوزادان

  سابقه کار 14 سال

  منیره کردی :

  کاردان بهداشت خانواده

  کارشناس برنامه کودکان

  و شیر مادر

  سابقه کار 8 سال

  مهناز جمال لیوانی :

  کارشناس مامایی

  کارشناس برنامه مادران

  و نوزادان

  سابقه کار 2 سال

  

  

  نرگس کلبادی نژاد :

  کارشناس بهداشت عمومی

  کارشناس برنامه سالمندان

  کارشناس برنامه کودکان

  سابقه 8 کار سال

  

 

 

 

 

 

  اهداف و شرح و ظایف

  برنامه مادران

  1-ارتقاء سطح سلامت مادران و ترویج مادری سالم

  2- کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بارداری و زایمان و تا 60 روز پس از آن

  3- کاهش میزان مرگ و میر حول و حوش تولد درجنین و نوزاد

  4- افزایش پوشش مراقبت های بارداری و پس از زایمان

  5- افزایش پوشش زایمان ایمن

  6- تامین و بهبود کیفیت مراقبتهای مادران در دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان ( با طراحی و اجرای برنامه کشوری سلامت مادران )

  برنامه کودکان

  1-کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان 59-1 ماهه

  2- ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر 8 سال

  3- افزایش ترویج تغذیه با شیر مادر

  4- کاهش سوء تغذیه در کودکان از طریق تغذیه با شیر مادر در سلامت و بیماری کودکان

  5- کاهش عوارض ناشی از ابتلا به بیماری شایع کودکان

 

 

  برنامه تنظیم خانواده

  1- کاهش حاملگی های برنامه ریزی نشده

  2- کاهش حاملگی های پرخطر از دیدگاه تنظیم خانواده

  3- افزایش دسترسی به خدمت (ارائه روش و آموزش )

  4- کاهش میزان حاملگی های نا خواسته

  5- افزایش تنوع وسایل پیشکیری از بارداری و بهبود فراهم بودن خدمت

 

 

  برنامه سالمندان

  1- افزایش بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

  2-ارائه خدمات در مراکز ریفرال سالمندی

  

 

 

  برنامه ها و دوره های آموزشی

  برنامه مادران

  1-مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

  2-مراقبت های پیش از بارداری و دوران بارداری و پس زایمان

  3-زایمان فیزیولوژیک

  برنامه کودکان

  ا-کارگاه پایش رشد و کودکان

  2-ترویج تغذیه با شیر مادر

  3-کارگاه کودک مصدوم

  4-مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال

  5-مراقبت ادغام یافته کودک سالم

 

 

  برنامه تنظیم خانواده

  1-دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری

  2-دستورالعمل نحوه تکمیل فرم های جدید مراقبتی تنظیم

  3-کارگاه آموزشی مشاوره صحیح تنظیم خانواده

  4-کارگاه آموزشی مهارت آی یودی گذاری ماماها

 

 

  برنامه سالمندان

  1- کارگاه آموزشی برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

  2-مراقبت ادغام یافته خدمات جامع سالمندی

 

 

  قوانین و مقررات واحد سلامت خانواده و جمعیت

  ا- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (1374)و آیین نامه اجرایی (1375)والحاقات بعدی (86-1380)

  2-قانون حمایت از مادران باردار درخصوص هرگونه قصور در امر مراقبت مادران درتمام سطوح جامعه

  3-قانون رضایت نامه بستن لوله های رحمی زن واجدشرایط از همسر

 

  

 

 

 

 

  تقویم سالیانه مرتبط با واحد

 

  24-18 هفته سلامت

  فروردین

  15 روز جهانی ماما

  اردییهشت

  20 روز جهانی جمعیت

  تیر

  10 روز جهانی شیرمادر

  مرداد

  9 روز جهانی سالمند 16روز جهانی کودک

  مهر

 

 

 

 

 

  اطلاعات و آمار عمومی (آخرین آمار و بروزترین آمار)

  اطلاعات و آمار عمومی (آخرین آمار و بروزترین آمار)

  درصد نوزادان زیر 2500

  درصد مرده زایی

  مراقبت پس از زایمان

  مراقبت دوران بارداری

  مراقبت پیش از بارداری

  درصد سزارین

  مرگ مادر

  مادر ان

  

  2/2%

  % 0.9

  5/99%

  9/98%

  5/67%

  7/59%

  0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  میزان مرگ ومیر کودکان 59-1 ماهه

  میزان مرگ ومیر نوزادان

  شاخص ده اقدام دوستدار کودک

  درصد ویزیت نوزادی

  درصد کودکان زیریکسال

  درصد کودکان شیر مصنوعی خوار

  کودکان

  

  

  

  3/2

  1/7

  3/93

  3/97

  38/1

  3/5%

  میزان باروری کلی

  میزان باروری عمومی

  بعد خانوار

  میزان موالید

  رشد جمعیت

  درصد زنان با سواد

  درصد زنان همسردار

  درصد بارداری های پرخطر از دیدگاه تنظیم خانواده

  درصد روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری

  تنظیم خانواده

  4/1

  03/40

  9/3

  3/13

  0.6%

  7/75%

  75/52%

  42/16%

  31/72%

  

  

  

  

  

  

  درصد سالمندان دارای رفتار نسبتا پایدار

  درصد سالمندان دارای اطلاعات ماندگار

  درصد سالمندان آموزش دیده

  سالمندان

  

  

  

  

  

  

  81/97%

  04/91%

  17/88%

 

 

 

  برنامه های اجرایی و عملیاتی واحد در زمان بحران

 

  1-عضویت و اعلام آمادگی به ستاد بحران مرکز بهداشت شهرستان

  2-شرکت در جلسه ستاد بحران به منظور اطلاع از وضعیت موجود و تعیین استراتژی ها

  3-شناسایی گروههای هدف تحت پوشش

  4-سازماندهی نیروهای موجود بهداشت خانواده

  5-ارائه خدمات به گروههای هدف

  6- پایش و نظارت بر روند اجرای فعالیت ها در منطقه بحران و شناسایی مشکل و ارائه راهکار مناسب جهت حل مشکل

  7- ارزشیبابی برنامه خدمات بحران

  8-ارائه گزارش به ستاد بحران

 

 

 

  نمودار چرخش فعالیتها بطور نمونه پیگیری مادران باردار پرخطر

  فلوچارت پیگیری مادر باردار در معرض خطر

  شناسایی مادر باردار پر خطر در خانه بهداشت

  

  ارجاع مادر باردار پر خطر به مرکز بهداشتی درمانی

  

  ویزیت توسط پزشک وماما

  درصورت لزوم

  ارجاع به بیمارستان

  

  ارسال گزارش تلفنی وکتبی به ستاد شهرستان

  

  پیگیری مادر باردار پر خطر در ستاد شهرستان

  

  توسط مسئول بهداشت خانواده و کارشناس برنامه مادران

  

  ارسال گزارش به مدیریت شهرستان و معاونت بهداشتی

  

  

  پیگیری مادر باردار توسط ستاد ، پزشک ، ماما وبهورز مرکز تا 60

  روز پس از زایمان

 

  نمودار چرخش فعالیتها بطور نمونه پیگیری مادران باردار پرخطر

 

 

 


دفعات مشاهده: 1968 بار   |   دفعات چاپ: 813 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 69 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بندرگز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb