پرسنل : پرسنل

  معرفی پرسنل گروه گسترش شبکه استان

  ردیف

 نام ونام خانوادگی

  مدرک تحصیلی

  عنوان برنامه

  سابقه شغلی

  1

  دکترمحمد علی پورعباسی

  دکترا ی حرفه ای

  مدیر گروه

  12سال

  2

  شیر علی میر داروطن

  کارشناس بهداشت عمومی

  پزشک خانواده (شهری -روستایی )-آموزش مجازی تیم سلامت -سامانه خدمات سلامت ایرانیان -آموزش مداوم -نرم افزارسیستم ساختار شبکه سلامت ( hnis )

  20سال

  3

  مهر علی محمدی فرد

  کارشناس بهداشت عمومی

  ماموریت آموزشی می باشند

  24سال

  4

  فاطمه نور آبادی

  کاردان بهداشت خانواده

  مدیریت نیروی انسانی

  17سال

  5

  فاطمه سرابی

  کارشناس مامایی

  مدیریت منابع سرمایه ای -مدیریت منابع فیزیکی -دبیرخانه پایش ونظارت

  18سال

  6

  سید فاطمه حسینی رستمی

  کارشناس پرستاری

  طرح های گسترش شبکه -خرید خدمات از بخش خصوصی (قراردادها )

  17سال

  7

  زهرا حاجی ابراهیمی

  کارشناس مامایی

  برنامه داوطلبان سلامت شهری وروستایی برنامه داوطلبان متخصص (همکاری بین بخشی با سایر سازمانهای مرتبط با سلامت )

  18سال

  8

  اشرفی بابا زاده گشتی

  کارشناس بهداشت عمومی

  مسئول امور بهورزی-رابط استانی فصلنامه بهورزی - آموزش وبازآموزی کارکنان -کارآموزی وکارورزی دانشجویان

  26سال

  9

  محمد ابوالحسنی

  کاردان آمار ومدارک پزشکی

  مسئول آمار -سالنامه

  14سال

  10

  محمد حسن کبیر

  کارشناس ریاضی

  ثبت مرگ -زیج حیاتی

  12سال

  11

  حکیمه ( فیروزه ) بخشیانی

  کارشناس مامایی

  کارشناس بهورزی - آموزش وبازآموزی کارکنان - کارآموزی وکارورزی دانشجویان

  سال 16


دفعات مشاهده: 2462 بار   |   دفعات چاپ: 369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 13 بار   |   0 نظر