تعاریف، شرح وظایف و روند اجرائی فعالیتهای اداره آموزش : معرفی

  رسالت اداره آموزش :

  *برنامه ریزی, سازمان دهی, هماهنگی امور آموزشی دانشجویان در راستای رسالت دانشکده

  * کنترل و نظارت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی

  معرفی :

  اداره آموزش در حوزه معاونت آموزشی دانشکده که شامل قسمتهای مختلف: امور برنامه ریزی مربوط به رشته های تحصیلی دانشکده و نمرات و فارغ التحصیلان می باشد .

روند اجرایی فرایند های اداره آموزش

  مهمترین وظایف :

  * اجرای کلیه مقررات آموزشی.

  * ثبت نام و تعیین ، حذف و تغییر واحدهای درسی دانشجویان

  * ثبت و برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده.

  * تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی

  * کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده .

  * کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی

  * انجام امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مانند اعلام وضعیت تحصیلی, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطی

  * انجام امور آموزشی دانشجویان مانند درخواست مرخصی تحصیلی, گواهی اشتغال به تحصیل, تطبیق واحد های گذرانده, انصراف از تحصیل, ترک تحصیل, انتقال, تغییر رشته, مهمان و تسویه حساب و ...

  * تنظیم و اعلام برنامه امتحانات, برنامه مراقبین و ممتحنین, برگزاری امتحانات و گزارش اجرای امتحانات

  * تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی , سنوات آموزشی ...

  * کنترل و بررسی کارنامه ها و عدم بدهی از صندوق رفاه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در مقطع قبلی

  * اعلام اسامی دانشجویان مشروط, اخراج آموزشی و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به مدیریت کل امور آموزشی دانشگاه

  * دریافت لیست نمرات پایان ترم, انجام امور اصلاح نمره و ارسال به مدیریت کل امورآموزشی دانشگاه

  * انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان

  * انجام امور مربوط به بایگانی پرونده دانشجویان

  * تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس و گواهی تدریس اساتید مطابق دستور


   

تعریف

آموزش در تمام دانشگاههای کشور مینی بر نظام واحدی است  در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن سنجیده می شود و قبول یا عدم قبولی داشنجو به یک درس به همان درس محدود می گردد .

اداره آموزش

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در دانشکده می باشد که  همه  امور آموزش مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی – انتخاب واحد – انجام امتحانات – جمع آوری نمرات و اعلام نتایج و مکاتبات مربوط به درخواست دانشجویان از قبیل صدور گواهی اشتغال به تحصیل و نقل و انتقالات و ... را بر عهده دارد.


اعم فعالیت های اداره آموزش

  

اجرای کلیه مقررات آموزشی از طریق ارتباط با مدیریت کل امور آموزشی دانشگاه

ثبت نام دانشجویان جدید الورود و تشکیل پرونده

ثبت و برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه

تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی

کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و ارسال گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه

کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی

انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان اتباع خارجی

انجام امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و مکاتبات مرتبط

انجام امور آموزشی دانشجویان مانند درخواست مرخصی تحصیلی, گواهی اشتغال به تحصیل, تطبیق واحد های گذرانده, انصراف از تحصیل, ترک تحصیل, انتقال, تغییر رشته, مهمان و تسویه حساب و ...

بررسی و کنترل واحد های گذرانده و باقیمانده دانشجویان درترم تسویه

تنظیم و اعلام برنامه امتحانات, برنامه مراقبین و ممتحنین, برگزاری امتحانات و گزارش اجرای امتحانات

تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی, سنوات آموزشی ...

اعلام اسامی دانشجویان مشروط, اخراج آموزشی و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به مدیریت کل امور آموزشی دانشگاه

دریافت لیست نمرات پایان ترم, انجام امور اصلاح نمره و ارسال به مدیریت کل امورآموزشی دانشگاه

انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان

انجام امور مربوط به بایگانی و مدارک آموزشی

انجام اقدامات لازم در مورد تلقیح واکسن هپاتیت, شناسنامه بهداشتی و امور مربوط به مشاوره روانشناختی دانشجویان

تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس و تهیه و تنظیم لیست ساتید مشمول

محاسبه عملکرد و فعالیت های آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشکده

انجام امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

انجام امور نقل و انتقال ، مرخصی و انصراف از تحصیل

تنظیم چیدمان دروس بر اساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی

ثبت اطلاعات ثابت دروس در سامانه آموزشی سما

تکمیل فرم های مربوط به انتخاب دانشجویان نمونه و مکاتبات مربوطه

تکمیل فرمهای مربوط به گواهی محرومیت از مطب و ترفیع سالانه اعضاء هیئت علمی

برگزاری کارگاه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی

برگزاری مراسم دانش آموختگی، روپوش سفید و همایش ها

مسئول امور آموزشی

 نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان آموزش

 تنظیم، هماهنگی و دریافت مدارک مربوط به اساتید و مربیان بالینی جهت انعقاد قرارداد حق التدریس

 هماهنگی با آموزش کل در امور کلی آموزش

 انجام مکاتبات با آموزش کل(هماهنگی مربوط به برنامه سما، کارت دانشجویی، لیست حضور و غیاب، لیست نمرات و...)

 ارسال دعوتنامه های اساتید جهت تهیه سئوالات امتحانی در زمان مقرر.

 هماهنگی و همکاری با مدیر گروه ها و ریاست دانشکده جهت ابلاغ اساتید.

ارسال ابلاغ اساتید در شروع هر نیمسال.

 تنظیم نمرات دریافتی از اساتید و مربیان.

 انجام اقدامات لازم بر روی لیست نمرات اساتید و ارسال آن به آموزش کل.

 درخواست نیازمندیهای آموزش از مدیر امور اداری و ریاست دانشکده.

 تنظیم و تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به آموزش(برنامه های هر ترم، ابلاغ اساتید، گواهی تدریس، دستورالعملهای آموزشی، سرفصل دروس، فرم های آموزشی و...)

 تهیه آمار دانشجویان در امور مورد نیاز

 اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به اساتید راهنما.

 انجام و کنترل انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود.

 گزارش فعالیت اساتید و دانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست دانشکده.

 تنظیم و ارسال مکاتبات مربوط به معرفی دانشجویان به مراکز بهداشتی و درمانی با همکاری و هماهنگی مدیر گروه ها.

 عضویت در شورای آموزش دانشکده.

 تنظیم دستورجلسه و صورتجلسه شورای آموزش دانشکده.

 جمع آوری، تنظیم و پیگیری قراردادهای حق التدریس اساتید و مربیان حق التدریس جهت ارسال به امور مالی.

 تنظیم برنامه بازدید از کارآموزیها و شرکت در تعدادی از بازدیدها همراه با مسئول امور کارآموزی جهت نظارت.

 تدوین برنامه مراقبین جلسات امتحانی و نظارت و همکاری در برگزاری جلسات.

 شرکت در جلسات آموزشی و نظارت بر انجام آن.

 هماهنگی و همکاری کامل با معاونت دانشکده.

گزارش فعالیت های انجام شده به صورت ماهانه به معاونت و ریاست دانشکده.

ارسال اسامی مدرسین مدعو در هر نیمسال به معاونت آموزشی دانشگاه جهت اخذ مجوز تدریس

ارسال فرم عملکرد بالینی به مدیران گروه های آموزشی

وظایف واحد آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده

 انجام امور مربوط به ثبت نام وانتخاب واحد , حذف و اضافه دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 انجام هماهنگی و مکاتبات لازم با گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده به منظور تامین اساتید مورد نیاز

هماهنگی با اساتید برای تعیین زمان تشکیل کلاسها

نظارت و کنترل حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تخصصی (PhD)

انجام هماهنگیهای لازم جهت ثبت موضوع پایان نامه (طرح عنوان و پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس فرآیندهای ربوطه)

دریافت فرم تکمیل شده گزارش سه ماهه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان و طرح مشکلات اجرایی احتمالی پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

انجام هماهنگی و برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ( دریافت مدارک لازم , کنترل کارنامه تحصیلی , تعیین تاریخ و محل دفاع , ارسال پایان نامه به اساتید راهنما , مشاور و داور(

نظارت بر انجام اصلاحات پایان نامه پس از جلسه دفاع از پایان نامه

انجام هماهنگیهای لازم جهت بر گزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) واعلام نمره آن به دانشجویان

دریافت نمرات دروس , تائید و ارسال آن به اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دریافت گزارش فعالیتهای آموزشی اساتید , تائید آنها و ارسال به معاونت آموزشی دانشکده

انجام امور مربوط به نقل و انتقالات , ترک تحصیل موقت و تمدید سنوات دانشجویان

بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان در طی مراحل مختلف تحصیل

اطلاع رسانی به به دانشجویان در موردآئین نامه ها و مقررات آموزشی

انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان

برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور بررسی و تصمیم گیری مسائل آموزشی ،تصویب موضوعات پایان نامه تحصیلی بر اساس دستور جلسه تنظیم شده و پیگیری تصمیمات اتخاذ شده

پیشنهاد فرم ها و فرآیندهای آموزشی تحصیلات تکمیلی به شورای تحصیلات تکمیلی

بررسی و ارائه پیشنهاد برنامه های درسی جدید و پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی به شورای تحصیلات تکمیلی

پیگیری نامه های ارجاع شده از ریاست و معاونت آموزشی دانشکده

تهیه پیش نویس مکاتبات لازم با اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر واحدها

پیگیری مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

اطلاع رسانی نامه های اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به دانشجویان ذینفع

به روز سانی اطلاعات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده.

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی:

انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان

تشکیل پرونده آموزشی برای دانشجویان جدید  الورود و انتقالی

بررسی مستمر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان از زمان پذیرش در دانشکده تا فارغ التحصیلی : شامل کنترل پرونده آموزشی ،گذراندن کلیه واحدها مطابق سرفصل و توزیع ترمی ، اخذ نمره قبولی در کلیه دروس و کارآموزی ها،رعایت پیش نیاز دروس و.....

هماهنگ بودن با مدیر گروه و اساتید مشاور در امور مربوط به دانشجویان ، پیگیری و تکمیل فرمهای ارزشیابی و طرح درس گروه و....

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان

مسئولیت اداره امور کلاس ها طبق برنامه

کمک به برگزاری امتحانات پایان ترم و انجام حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان

راهنمایی کلیه دانشجویان در انجام امور آموزشی تحت وب

تهیه لیست دانشجویان شاغل به تحصیل ،ممتاز ،مشروط و فارغ التحصیل در هر نیمسال در صورت لزوم

آماده کردن زونکن امتحانات و نمرات پایان ترم

بایگانی کلیه نامه های رسیده و رونوشت نامه های ارسالی و سایر اوراق مربوط به آموزش در زونکن های مربوطه و پرونده دانشجویان

شرح وظائف کارشناس امور فارغ التحصیلان

بررسی و کنترل واحد های گذرانده و باقیمانده دانشجویان درترم تسویه

بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده

استعلام‌ از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امکانات صندوقهای رفاه

انجام کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان و ارسال به اداره کل امور آموزشی دانشگاه

انجام امور مربوط به بایگانی پرونده های دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل

تایپ و ارسال مکاتبات با اداره کل امور آموزشی و سایر ارگانها

بایگانی نامه های دریافتی

انجام سایر امور محوله


دفعات مشاهده: 5719 بار   |   دفعات چاپ: 467 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb