آیین نامه تالیف و ترجمه : آیین نامه تألیف و ترجمه

  آئین نامه تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت پژوهشی دانشگاه براساس نیازی که در مورد تألیف و ترجمه کتاب احساس نمود، به منظور ایجاد انگیزه های لازم و حمایت از محققین و اعضاء محترم هیئت علمی و همچنین بالا بردن میزان حمایت علمی و تحقیقاتی از آنان، آئین نامه تألیف و ترجمه را در جلسه1384/3/31 کمیته تألیف و ترجمه مطرح و مصوب نمود، که آئین نامه فوق الذکر در جلسه شواری پژوهشی دانشگاه مورخ84/6/8 و جلسه هیئت محترم امناء مورخ 85/4/26 با توجه به ضوابط موجود، به تصویب رسید.

  شرایط طرح کتب ترجمه ای درکمیته تألیف و ترجمه

  1- حداکثر آخرین چاپ کتاب مذکور مربوط به 3 سال قبل از تاریخ درخواست باشد و در زمان درخواست، چاپ جدید کتاب وارد بازار نشده باشد، مگر در شرایط خاص با تصمیم کمیته تألیف و ترجمه.

  2- در زمان در خواست، از چاپ مورد نظر اصل کتاب ترجمه ای به بازار ارائه نشده باشد.

  3- حداقل حجم کتاب ترجمه با فونت 12 و قطع وزیری (18سطری) باید معادل 100 صفحه باشد.

  (بدیهی است که انتخاب فرم، جلد و قطع کتاب برعهده نویسنده بوده و ضرورتی بر استفاده از این فرمت وجود ندارد.)

  مراحل درخواست تا تحویل کتب ترجمه ای

  1- با درخواست متقاضی و پس از تأیید کمیته، جهت استعلام به وزارت متبوع و کتابخانه ملی ارسال می گردد و در عرض حداکثر 1 ماه تصمیم گیری توسط کمیته انجام می شود.

  1-1 در طی حداکثر 2هفته پس از دریافت استعلام، تصمیم کمیته بصورت مکتوب به نویسنده مسئول ارائه می گردد.

  2- در صورت تصویب مترجم موظف است حداکثر 1 ماه بعد از اخذ موافقت کمیته، نسبت به تحویل ترجمه حداقل 2 فصل از کتاب که کمتر از 20% حجم کتاب نباشد اقدام نماید.

  3- کپی بخش آماده شده حداقل به 3 داور پیشنهادی (تعیین داوران با پیشنهاد دبیرکمیته و تصویب اعضاء آن می باشد) توسط کمیته ارسال می گردد.

  4- از داوران انتظار می رود حداکثر ظرف مدت 1 ماه نسبت به تکمیل فرم داوری و ارسال آن به دبیرکمیته اقدام نمایند.

  5- در صورتی که در طی مدت مقرر، نظرات داوری به کمیته تحویل نشده باشد، جهت پیشگیری از به تأخیر افتادن فعالیت نویسنده داوری کتاب مستقیماً برعهده کمیته خواهد بود.

  6- نظرات داوران در کمیته تألیف و ترجمه مطرح و پس از بررسی، نظرات اصلاحی اعلام می گردد.

  7- نظرات نهایی داوران و کمیته به نویسنده ابلاغ می گردد، همچنین در صورتی که چاپ کتاب مورد حمایت باشد حداکثر زمان تحویل کتاب نیز به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

  8- نویسنده موظف است حداکثر پس از 6 ماه کل کتاب را جهت داوری نهایی به کمیته تحویل نماید.

  9- یک ماه پس از اتمام زمان قید شده کمیته هیچگونه حمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت، مگر در شرایط استثنایی.

  10- کل کتاب برای داوری نهایی به داوران ارسال می گردد و انتظار می رود داوران حداکثر در مدت 2 ماه نسبت به اعلام نظرات خود به کمیته اقدام نمایند در صورتی که در طی مدت مقرر شده نتایج داوری به کمیته تحویل نگردد، جهت پیشگیری از تأخیر، داوری کتاب مستقیماً برعهده کمیته خواهد بود.

  11- در جلسه کمیته تألیف و ترجمه میزان و نحوه حمایت از کتاب مشخص شده و بهمراه نظرات اصلاحی به نویسنده ابلاغ خواهد شد. از نویسنده درخواست می شود که ضمن انجام اصلاحات پیشنهادی حداکثر در عرض 1 ماه فرم کامل کتاب، ناشر، فرم نهایی مورد نظر جلد (نوع جلد، قطع و ...) را به کمیته اعلام نماید.

  12- کمیته با بررسی جمیع جوانب میزان و نحوه حمایت خود را از کتاب اعلام می نماید. معاونت پژوهشی می تواند جهت حمایت و تسریع در چاپ، بنا به درخواست نویسنده حداکثر تا 30% مبلغ پیشنهادی چاپ را بطور علی الحساب جهت عقد قرارداد در ازای دریافت چک و تضمین پرداخت نماید.

  13- بعد از چاپ نهایی کتاب که حداکثر 3 ماه پس از تصمیم کمیته است، نویسنده موظف خواهد بود تعداد 60 جلد از کتاب را به کمیته تحویل نماید. 10 جلد رایگان برای حوزه معاونت پژوهشی و در صورت تأمین بودجه به منظورحمایت و اطلاع رسانی به سایر دانشگاه ها، مراکز آموزشی- درمانی و مراکز آموزش عالی، توسط حوزه معاونت پژوهشی خریداری شده تا به آن مراکز ارسال گردد.

  14- 40% مبلغ پیشنهادی چاپ پس از تحویل 10 جلد کتاب پرداخت می گردد.

  15- کمیته بعد از دریافت کتب مربوطه و بررسی کیفیت آن نسبت به تسویه حساب 30% باقیمانده اقدام می نماید.

  مراحل درخواست تا تحویل کتب تألیفی

  1- مؤلف، موظف خواهد بود از زمان درخواست و پس از دریافت مجوز از کمیته، حداکثر ظرف مدت 1 ماه به تحویل حداقل 20% از حجم کل کتاب تألیفی مورد نظر اقدام نماید تا جهت داوری، به داوران مربوطه ارسال گردد.

  2- پس از ارسال نتایج داوری به مؤلف، باید متن نهایی کتاب حداکثر 6 تا 9 ماه بعد به کمیته ارائه شود که تعیین مدت زمان مربوطه براساس حجم کتاب برعهده کمیته تألیف و ترجمه است.

  3- در صورتی که بیش از یک ماه از زمان مقرر، چاپ به تأخیر افتد کمیته هیچگونه حمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت.

  4- حداقل حجم کتاب تألیفی با فونت 12 و قطع وزیری (18 سطری) باید معادل 100 صفحه باشد به شرط آنکه بیش از 20% کتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد.

  5- در موارد خاص تصمیم گیری برعهده کمیته تألیف و ترجمه است.

  6- در موارد کتب اطلس، محدودیتی از نظر تعداد تصاویر و جداول وجود ندارد.

  7- برای تألیف حداقل 20 رفرنس و برای گردآوری حداقل 10 رفرنس ذکر گردد. در خصوص تألیف حداقل 10% از رفرنس ها از آثار نویسنده باشد.

  خلاصه سازی

  1- تهیه چکیده از متون اصلی کتاب (انگلیسی) معتبر علمی بلامانع است.

  2- تهیه چکیده از متون فارسی مورد حمایت نمی باشد.

  3- تمامی بندهای مربوط به بخش ترجمه در این مورد نیز مصداق دارد.

  4- میزان حمایت از چکیده حداکثر 50% از ترجمه کتاب به تشخیص کمیته خواهد بود.

  فرم داوری اولیه

  - آیا عنوان برگزیده یا ترجمه شده مناسب است؟ چنانچه پیشنهادی دارید مطرح فرمائید.

  - کتاب مزبور را در کدام گروه طبقه بندی می کنید؟ درسی کمک درسی غیره

  - اگر به عنوان منبع درسی یا کمک درسی محسوب می شود، برای چه رشته هایی و چه مقاطع تحصیلی؟

  - آیا محتوای کتاب از نظر علمی به روز می باشد؟

  - محتوای کتاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

  - متن ترجمه شده تا چه میزان با متن اصلی مطابقت دارد؟

  - نحوه نگارش کتاب یا ترجمه چگونه است؟

  - آیا قواعد نگارش رعایت شده است؟

  - آیا متن کتاب روان، سلیس و قابل درک است؟

  - لطفاً اگر پیشنهاد یا نظر دیگری در مورد این کتاب دارید مطرح فرمائید.

  فرم داوری نهایی

  - آیا عنوان برگزیده یا ترجمه شده مناسب است؟ (در مورد کتب ترجمه ای) چنانچه پیشنهادی دارید مطرح فرمائید.

  - کتاب مزبور را در کدام گروه طبقه بندی می کنید؟ درسی کمک درسی غیره

  - اگر بعنوان منبع درسی یا کمک درسی محسوب می شود برای چه رشته هایی و چه مقاطع تحصیلی؟

  - آیا کتاب دارای مقدمه و فهرست مناسب است؟

  - آیا در مقدمه یا پیشگفتار، اهداف و مخاطبین مشخص شده اند؟

  - آیا حجم کتاب با عنایت به موضوع مناسب است؟

  - آیا فصول کتاب از توالی مناسب برخوردارند؟

  - متن ترجمه شده تا چه میزان با متن اصلی مطابقت دارد؟

  - محتوای کتاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

  - نحوه نگارش کتاب چگونه است؟

  - آیا قواعد نگارش رعایت شده است؟

  - آیا متن کتاب روان، سلیس و قابل درک است؟

  - آیا منابع استفاده شده برای تألیف کتاب مناسب است؟

  - چاپ کتاب مورد نظر را تا چه حد مفید می دانید؟

  لطفاً اگر پیشنهاد یا نظر دیگری در مورد این کتاب دارید مطرح فرمائید.

  فرم درخواست تألیف کتاب

  1- تنظیم نامه کتبی درخواست نام نویسنده / نویسندگان و امضای کتبی متقاضیان

  2- عنوان کتاب

  3- گروه هدف در کتاب

  1-3 هدف اصلی شما از نگارش کتاب چیست؟

  2-3 آیا کتاب درسی است؟ برای چه رشته هایی و چه گروهی از دانشجویان؟

  3-3 آیا کتاب کمک درسی است؟ برای چه رشته هایی و چه گروهی از دانشجویان؟

  4-3 آیا کتاب غیردرسی است؟ برای چه رشته هایی و چه گروهی از افراد؟

  4- حجم تقریبی کتاب مورد نظر 149-100

  250-150

  251<

  5- آیا کتاب مشابهی به زبان فارسی تألیف شده است؟ در صورتی که جواب مثبت است آخرین چاپ آن چه تاریخی بوده است؟

  فرم درخواست کتب ترجمه

  1- سال چاپ کتاب اصلی

  2- ضمیمه کردن اصل و شناسنامه کتاب

  3- آیا کتاب مورد نظر قبلاً ترجمه شده است؟ در صورت پاسخ مثبت، مربوط به کدام چاپ کتاب می باشد؟

  4- کتاب مزبور را در کدام گروه طبقه بندی می کنید؟ درسی کمک درسی غیره

  5- نام مترجم / مترجمین

  6- هدف اصلی از ترجمه

  7- حجم تقریبی ترجمه

  8- آیا مجوز رسمی از نویسنده اصلی کتاب برای ترجمه متن را در اختیار دارید؟ در صورت پاسخ مثبت، کپی آن را ضمیمه نمائید.

  چگونگی حمایت

  1- دانشگاه حمایت خود را از چاپ کتب علمی، تألیفی، ترجمه و نیز خلاصه سازی به شرح زیر اعلام می نماید:

  الف- تألیف حداکثر تا 100% هزینه چاپ + به ازای هر صفحه 15000 ریال حداکثر میزان حق تألیف 3/000/000 ریال

  ب- گردآوری حداکثر تا 85% هزینه چاپ + به ازای هر صفحه 10000 ریال حد اکثر 2/000/000 ریال

  ب- ترجمه حداکثر تا 75% هزینه چاپ + به ازای هر صفحه 7500 ریال حداکثر میزان حق الترجمه 1/500/000 ریال

  پ- خلاصه سازی کتب علمی حداکثر تا 50% هزینه چاپ + به ازای هرصفحه 3750 ریال حداکثر 750/000ریال

حداکثر میزان حمایت 500 نسخه می باشد.

  میزان حمایت فوق تحت تأثیر عوامل زیر است:

  1- میزان حمایت براساس گروه های هدف به شرح زیر می باشد:

  الف- کتاب درسی حداکثر تا 100%

  ب- کتاب کمک درسی حداکثر تا 85%

  پ- سایر کتب حداکثر تا 75%

  2- حجم کتاب با توجه به پیشنهاد کمیته تألیف و ترجمه

  3- با توجه به نظر کمیته نسبت به پرداخت 30% نهایی براساس کیفیت کتاب (عالی، خوب و متوسط) تصمیم گیری خواهد شد.

  4- در مورد کتب ترجمه، در صورتی که مترجم موافقت کتبی نویسنده اصلی کتاب را ضمیمه نمایند تا 50% به میزان حق تألیف افزوده می شود.

  5- حق داوری در مورد کتب به شرح زیر است:

  الف- داوری اولیه (20% کتاب) حداکثر300/000 ریال

  ب- داوری نهایی کل کتاب تا 100 صفحه حداکثر 1/125/000 ریال

  پ- تا 150 صفحه حداکثر1/500/000 ریال

  ت- بیش از 150 صفحه به ازای هر صفحه اضافی 4500ریال

  تبصره: رعایت زمان در ارسال داوری ضروری است.


دفعات مشاهده: 8158 بار   |   دفعات چاپ: 777 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 55 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Research Deputy

Designed & Developed by : Yektaweb