طرح های پایان یافته مرکز : طرح های پایان یافته

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
عنوان طرح ها مجریان
بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن hspx(acr) در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه بیجینگ وغیربیجینگ دکتر عزت قائمی-اشکان مجیدی
استفاده از ادجوانت NSP4 جهت افزایش کارایی پلاسمید کد کننده ژن‌های E6/E7/L1 ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 در مدل موش توموری C57BL/6 دکتر مرادی-مریم آفتابی
بررسی جهش های مقاومت دارویی به اسلتامیویر در ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزا تیپB طی سال های 94 تا 96 در استان مازندران دکتر رضوی نیکو-کیمیا کاوه پور
آنالیز سکانس های ژن (NSP4) non-structural protein 4 روتا ویروس های جدا شده از نمونه های بالینی شهر گرگان دکتر رضوی نیکو-خلخالی اصل
تعیین فراوانی لنفادنیت گرانولوماتوز در افراد مراجعه کننده با توده گردنی به مراکز آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سالهای 95-1393 دکتر بهناز خدابخشی-فضه حبیبی
بررسی فراوانی انتی ژن مدفوعی  انتاموبا هیستولیتیکا در بیماران با اسهال خونی کمتر از 3هفته، مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال 95 دکتر بهناز خدابخشی-فهامه رحیمی
بررسی فراوانی ژن PSM و بیان آن در تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس دربیمارستان 5 آذرگرگان سال 1397 ابوالفضل خندان دل
شناسایی مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزیس جداشده از بیماران مشکوک به بیماری سل در استان گلستان با استفاده از روش PCR_Sequencing دکتر شیرزاد-مریم سادات شفیع پور
بررسی میزان  ایمنی علیه ویروس هپاتیت B در دانشجویان ورودی سال 1397 دانشگاه علوم  پزشکی گلستان دکتر نغیمه حاجی مرادلو- رخساره ابن قاسم
مدلسازی انتشار Culex pipiens (Diptera: culicidae) در استان گلستان با استفاده از مدل MaxEnt یک مدل آشیان اکولوژیک دکتر ایوب صوفی زاده
بررسی پاسخ ایمنی سلولی  و همورال القاء شده توسط DNA واکسن E7/E6/L1پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16 به همراه اجوانت NSP4 در مدل موش C57BL/6 دکتر مرادی-سحر صدر ممتاز
بررسی ژن جهش یافته فریدوکسین تریکوموناس واژینالیس درزنان آلوده مقصودلوراد
بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با زیر  گروههای لنفوسیت CD4+T Helper  در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید دکتر یعقوب یزدانی ، هادی بزازی
بررسی اثر اسانس گیاهان آویشن باغی و بادرنج بویه بر روی ویروس هرپس سیمپلکس(HSV)  تیپ 1 در رده سلولی A549 دکتر علیجان تبرائی - محمد یساقی
بررسی اختلالات متابولیسم گلوکز در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن شهرستان گرگان، سال 96-1395 دکتر بهناز خدابخشی-نیلوفر کبیری
بررسی اتوآنتی بادیهای تیروئید در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان در استان گلستان ومقایسه با گروه کنترل، سال 96-1395 دکتر بهناز خدابخشی- مهسا محمودی
بررسی شیوع هپاتیت B (مخفی و آشکار) در خویشاوندان درجه اول افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن در شهرستان گرگان، 96-1395 دکتر بهناز خدابخشی-زهرا جلالی شاهکوه
بررسی ارتباط بین قطعات ژنومی تکراری و مقاومت دارویی در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دکتر عزت الله قائمی، حسام الدین شیرزاد اسکی
بررسی فون و الودگی پشه خاکیهابه انگل هایL.infantum,Ltropica,Lmajor با روش PCR  اقای صوفی زاده-خانم توحیدی-دکتر شریفی
شناسایی و تعیین ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) در نمونه های بافت اسکواموس سل کارسینومامری به روش Nested PCR وتعیین توالی ژنوم در استان مازندران در سال 1391-1392. دکتر علیجان تبرائی, مهتاب علیجانپورآقاملکی
بررسی فراوانی پلی مورفیسمهادر جایگاه  اینترون 4ژنPD-1در افرادHIV مثبت،لوپوس اریتماتوز سیستمیک و کنترل سالم دکتر تبرایی- یوسف خنجری
بررسی فراوانی و تعیین ژنوتایپ ویروس اپشتین بار و سایتومگالو ویروس در نمونه PBMC بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در شهر گرگان دکتر تبرایی-عباس تزرقی
بررسی اثرانکولایتیک واکسن تخفیف حدت یافته سه ظرفیتی پولیوویروس بر رده های سلول های سرطانی سینه MCF-7  و  MDA-MB231  و سالم MCF-10A دکتر عبدالوهاب مرادی، حسین واضح
بررسی فراوانی الل موتانت 32CCR5  مرتبط با مقاونت HIV1 در افراد سالم و HIV مثبت دکتر تبرایی- حیدری فرد
بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروزیس در استان گلستان از سال 1390 تا 1394 دکتر عبدالله عباسی، زهرا خداوندگاری
بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در استان گلستان از فروردین سال 1390 تا پایان اسفند سال 1394 دکتر عبدالله عباسی،سما سادات جدی حسینی
فراوانی باسیلهای گرم منفی مولد آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان پنج آذر دکتر بهناز خدابخشی،زهرا صفرپور زنجانی
بررسی فراوانی الل موتانت 32CCR5  مرتبط با مقاونت HIV1 در افراد سالم و HIV مثبت دکتر تبرایی- حیدری فرد
بررسی پروفایل RNA های پیامبر ماکروفاژهای حاصل از مونوسیهای خون محیطی بیماران مبتلا به SLE و افراد سالم در پاسخ به بقایای سلولهای آپوپتوزی وفعال کننده فاکتور رونویسی AHR دکتر یعقوب یزدانی-سعید محمدی
بررسی تست Avidity انتی بادیIgG  توکسوپلاسموز در زنان باردار شهرستان گرگان در سه ماهه اول بارداری پریا گران -دکتر بهناز خدابخشی
بررسی اثر بربرین بر بیان ژن های دخیل در سیکل سلولی و التهاب  ناشی از پذیرنده AHR در رده سلولی میلوئیدی THP-1 دکتر یزدانی
بررسی فراوانی پلی مرفیسمهای arg677trp,arg753glnدر ژن tlr2درمبتلایان به سل ریوی اسمیرمثبت در گلستان دکتر هماداوودی-دکتر عزت قائمی
تولید فرم ترشحی فیوژن پپتیدMBP-CBT  و بررسی اولیه پتانسیل شاخصه های آنتی ژنی آن در تحریک تولید آنتی بادی اختصاصی درمقایسه با پپتید سنتزی MBP در مدل حیوانی سمیرا خیری- دکتر یعقوب یزدانی
بررسی آپوپتوزیس، پیروپتوزیس ، اتوفاژی و نکروپتوزیس در ژن درمانی سلولهای سرطانی کولورکتال با ژن M وحشی و موتانت وزیکولار استوماتیت ویروس در شرایط in vitro دکتر عبدالوهاب مرادی، زهرا گری
بررسی اثر تلقیح ژن M وحشی و موتانت ویروس وزیکول استوماتیت بر آپوپتوزیس، پیروپتوزیس، اتوفاژی و نکروپتوزیس در رده سلول سرطانی مری KYSE-30 دکتر عبدالوهاب مرادی، یوسف دوزندگان
بررسی ویژگیهای لانه های لاروی و تنوع­ گونه­ای پشه ها (Diptera: Culicidae) و پیش­آگاهی پشه­های جنس Aedes  در استان گلستان در سال 1393 ایوب صوفی زاده
تعیین فراوانی گونه­های کمپیلوباکترو ژنهای حدت آن ها در منابع غذایی مختلف و الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی آن­ها در شمال ایران دکتر مجتبی رئیسی، دکتر راحم خوشبخت
بررسی مقایسه ای سطح سرمی ایمونوگلبولین ها  و تعداد مطلق لنفوسیت ها در کودکان دارای لنفادنیت ناشی از تزریق  واکسن BCG و کودکان سالم. دکتر فاطمه چراغعلی، دکتر جلال الدین شیخ
بررسی ژنوتایپهای گلیکو پروتیین Bسایتومگالو ویروس جدا شده از عفونتهای مادرزادی و پیوند کلیه شهرگرگان به روش PCR ELIZA دکتر تبرایی-تلخابی فرد
مدلسازی انتشار L.major و Rh.opimus عامل و مخزن بیماری لیشمانیوز جلدی با استفاده از مدلهای Maxent و GARP در استان گلستان در سال 1394 ایوب صوفی زاده
بررسی ژن جهش یافته فریدوکسین تریکوموناس واژینالیس درزنان آلوده فاطمه صغری مقصودلوراد
بررسی فراوانی ژن های کد کننده سیدروفورها و تاثیر غلظت های مختلف عنصر آهن بر روی رشد اشرشیا کلی یوروپاتوژن دکتر ایلر جمالی-بهنوش خاشعی
تولید فرم ترشحی فیوژن پپتید  فاکتور رشد فیبروبلاستی- دکتر یعقوب یزدانی-ندا عسلی
بررسی سطح گلوکز و انسولین سرم در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن شهرستان گرگان ، سال 1395-96 دکتر خدابخشی-کبیری

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات عفونی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | ofoni

Designed & Developed by : Yektaweb