آرشیو اخبار : برگزاری آزمون نهائی نظری وعملی فراگیران مرکز آموزش بهورزی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
آزمون نهائی فراگیران دوره یازدهم بهورزی بصورت نطری وعملی در مرکز آموزش بهورزی شهرستان ترکمن برگزار گردید.       

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : برگزاری جلسه جذب وپذیرش بهورزی در مرکز بهداشت شهرستان ترکمن

 | تاریخ ارسال: 1399/5/9 | 
جلسه هماهنگی با دهیاران، اعضای شورای اسلامی، مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت و بهورزان در رابطه با اطلاع رسانی پذیرش بهورز در مرکز بهدشت شهرستان ترکمن برگزارگردید .

دفعات مشاهده: 121 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : برگزاری کمیته جذب وپذیرش بهورزی

 | تاریخ ارسال: 1399/5/7 | 
اولین کمیته جذب وپذیرش بهورزی در سال۹۹ در محل مرکز بهدشت شهرستان ترکمن برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : برگزاری آزمون پایه دوم فراگیران مرکز آموزش بهورزی

 | تاریخ ارسال: 1399/5/7 | 
برگزاری آزمون پایه دوم فراگیران دوره ۱۱ مرکز آموزش بهورزی مرکز بهدشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : بازدید از منابع آب شرب شهری وروستائی شهرستان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 
  بازدید مشترک از منابع ومخازن آب شرب روستایی وشهری  شهرستان   توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز بهداشت شهرستانهای ترکمن وگمیشان به همراه مدیریت امور آب و فاضلاب منطقه ای شهرستان ترکمن و کارشناس کنترل کیفی  آن اداره

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اجرای بازآموزی مراقبین سلامت وپزشکان مراکز بهداشتی درمانی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
اجرای اولین باز آموزی سال ۹۹پس از همه گیری بیماری کوید۱۹ در مرکز بهداشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 124 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : برگزاری شورای بهورزی شهرستان ترکمن

 | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
برگزاری اولین شورای بهورزی سال ۹۹ در مرکز بهداشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : فعالیت بهداشت حرفه ای در پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ در بخش کارگاههای کشاورزی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/24 | 
فعالیت بهداشت حرفه ای مرکزبهداشت شهرستان ترکمن  در پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ در بخش کارگاههای کشاورزی

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : فعالیتهای هفته جمعیت

 | تاریخ ارسال: 1399/3/10 | 
انجام فعالیت های مرکز بهداشت شهرستان ترکمن به مناسبت هفته جمعیت

دفعات مشاهده: 96 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : شرکت در جلسه ویدئو کنفرانس مرکز بهداشت استان به مناسبت روز معلم

 | تاریخ ارسال: 1399/2/25 | 
جلسه غیر حضوری مرکز بهداشت استان به مناسبت روز معلم به اتفاق کلیه مربیان ومدیران مراکز آموزش بهورزی استان به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل گردید.

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : جلسه مراقبت و کنترل بیماری کرونا در خدمات هنگام ازدواج با سر دفتر داران ازدواج

 | تاریخ ارسال: 1399/2/25 | 
جلسه مراقبت و کنترل بیماری کرونا در خدمات هنگام ازدواج با سر دفتر داران ازدواج ومسئولین واحد ها  در تاریخ ۹۹۰۲۱۷ در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت به منظور حفظ فاصله اجتماعی در دفاتر ثبت ازدواج و ارائه راهکارهای مختلف در این زمینه برگزارگردید .

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : استفاده از اپلیکیشن آموزش همگانی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 
استفاده از اپلیکیشن "آموزش همگانی " معاونت اجتماعی ناجا جهت همکاران

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای در پیشگیری از بیماریهای کرونا و آنفولانزای پرندگان

 | تاریخ ارسال: 1399/2/20 | 
فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن در خصوص پیشگیری از بیماریهای کرونا و آنفولانزای پرندگان

دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : ثبت کلیه موسسات و بانکها در سامانه ثبت اصناف شهرستان ترکمن

 | تاریخ ارسال: 1399/2/8 | 
واحد سلامت کار مرکز بهداشت شهرستان ترکمن خبر داد : آموزش ثبت کلیه موسسات و بانک ها در سامانه ثبت اصناف شهرستان ترکمن 

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : بازدید مشترک از شرکت سحر شاهین دشت کلستان نو جهت بررسی رعایت دستوالعمل های پیشگیری بیمار کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/2/3 | 
بازدید واحدمشترک سلامت محیط وکارمرکز بهداشت شهرستان ترکمن از شرکت سحر شاهین دشت کلستان نو جهت بررسی رعایت دستوالعمل های پیشگیری بیمار کرونا

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : عملکرد واحد مرکز آموزش بهورزی در پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19

 | تاریخ ارسال: 1399/1/19 | 
عملکرد واحد مرکز آموزش بهورزی (مدیر ، مربیان و فراگیران ) مرکز بهداشت شهرستان ترکمن در پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19

دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اقدامات واحدگسترش شبکه درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 
  اقدامات واحدگسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان ترکمن درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اقدامات واحدسلامت خانواده درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اقدامات واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان ترکمن درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اقدامات واحدآموزش سلامت درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اقدامات واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان ترکمن درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 113 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : عملکرد واحد داروئی در کنترل شیوع بیماری کوید 19

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اقدامات واحد داروئی مرکز بهداشت شهرستان ترکمن در کنترل شیوع ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | TORKMAN HEALTH NET

Designed & Developed by : Yektaweb