آرشیو اخبار : بازدید از منابع آب شرب شهری وروستائی شهرستان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 
  بازدید مشترک از منابع ومخازن آب شرب روستایی وشهری  شهرستان   توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز بهداشت شهرستانهای ترکمن وگمیشان به همراه مدیریت امور آب و فاضلاب منطقه ای شهرستان ترکمن و کارشناس کنترل کیفی  آن اداره

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اجرای بازآموزی مراقبین سلامت وپزشکان مراکز بهداشتی درمانی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
اجرای اولین باز آموزی سال ۹۹پس از همه گیری بیماری کوید۱۹ در مرکز بهداشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : برگزاری شورای بهورزی شهرستان ترکمن

 | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
برگزاری اولین شورای بهورزی سال ۹۹ در مرکز بهداشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : فعالیت بهداشت حرفه ای در پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ در بخش کارگاههای کشاورزی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/24 | 
فعالیت بهداشت حرفه ای مرکزبهداشت شهرستان ترکمن  در پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ در بخش کارگاههای کشاورزی

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : فعالیتهای هفته جمعیت

 | تاریخ ارسال: 1399/3/10 | 
انجام فعالیت های مرکز بهداشت شهرستان ترکمن به مناسبت هفته جمعیت

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : شرکت در جلسه ویدئو کنفرانس مرکز بهداشت استان به مناسبت روز معلم

 | تاریخ ارسال: 1399/2/25 | 
جلسه غیر حضوری مرکز بهداشت استان به مناسبت روز معلم به اتفاق کلیه مربیان ومدیران مراکز آموزش بهورزی استان به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل گردید.

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : جلسه مراقبت و کنترل بیماری کرونا در خدمات هنگام ازدواج با سر دفتر داران ازدواج

 | تاریخ ارسال: 1399/2/25 | 
جلسه مراقبت و کنترل بیماری کرونا در خدمات هنگام ازدواج با سر دفتر داران ازدواج ومسئولین واحد ها  در تاریخ ۹۹۰۲۱۷ در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت به منظور حفظ فاصله اجتماعی در دفاتر ثبت ازدواج و ارائه راهکارهای مختلف در این زمینه برگزارگردید .

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : استفاده از اپلیکیشن آموزش همگانی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 
استفاده از اپلیکیشن "آموزش همگانی " معاونت اجتماعی ناجا جهت همکاران

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای در پیشگیری از بیماریهای کرونا و آنفولانزای پرندگان

 | تاریخ ارسال: 1399/2/20 | 
فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن در خصوص پیشگیری از بیماریهای کرونا و آنفولانزای پرندگان

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : ثبت کلیه موسسات و بانکها در سامانه ثبت اصناف شهرستان ترکمن

 | تاریخ ارسال: 1399/2/8 | 
واحد سلامت کار مرکز بهداشت شهرستان ترکمن خبر داد : آموزش ثبت کلیه موسسات و بانک ها در سامانه ثبت اصناف شهرستان ترکمن 

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : بازدید مشترک از شرکت سحر شاهین دشت کلستان نو جهت بررسی رعایت دستوالعمل های پیشگیری بیمار کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/2/3 | 
بازدید واحدمشترک سلامت محیط وکارمرکز بهداشت شهرستان ترکمن از شرکت سحر شاهین دشت کلستان نو جهت بررسی رعایت دستوالعمل های پیشگیری بیمار کرونا

دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : عملکرد واحد مرکز آموزش بهورزی در پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19

 | تاریخ ارسال: 1399/1/19 | 
عملکرد واحد مرکز آموزش بهورزی (مدیر ، مربیان و فراگیران ) مرکز بهداشت شهرستان ترکمن در پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19

دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اقدامات واحدگسترش شبکه درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 
  اقدامات واحدگسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان ترکمن درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اقدامات واحدسلامت خانواده درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اقدامات واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان ترکمن درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اقدامات واحدآموزش سلامت درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اقدامات واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان ترکمن درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : عملکرد واحد داروئی در کنترل شیوع بیماری کوید 19

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اقدامات واحد داروئی مرکز بهداشت شهرستان ترکمن در کنترل شیوع ویروس کرونا

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : عملکرد واحد بهداشت محیط در پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
عملکرد واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ترکمن در پیشگیری از شیوع بیماری کوید 19

دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : اقدامات واحد بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن درپیشگیری از انتشار ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اقدامات واحد بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن در خصوص رعایت تدابیر پیشگیرانه توسط ناوگان مسافربری بمنظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : برگزاری کمیته بیماری های حاد تنفسی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/14 | 
برگزاری اولین کمیته بیماری های حاد تنفسی در سال جدید در مرکز بهداشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آرشیو اخبار : مجموعه اقدامات پیشگیری و کنترل بیماریهای حادتنفسی (کروناو...) در شهرستان ترکمن

 | تاریخ ارسال: 1398/12/19 | 
مجموعه اقدامات پیشگیری و کنترل بیماریهای حادتنفسی (کروناو...) مرکز بهداشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | TORKMAN HEALTH NET

Designed & Developed by : Yektaweb