برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت
لینک اتوماسیون اداری

لینک ورود به سامانه ناب
لینک ورود به سامانه مدبر
بهیاب-سامانه اخذ نوبت اینترنتی
بانک ملت
فیلم سلامت

AWT IMAGE

پایگاه خبری وبدا گلستان

AWT IMAGE

سامانه جامع مدیریت بازرسی سلامت محیط وکار
سامانه مدیریت یکپارچه اموزش (ایده)
پورتال مرکز مدیریت بیماریها
:: بهداشت حرفه ای : به کلیه مراقبین سلامت شهرستان ارگونومی آموزش داده شد ::
کلیه مراقبین سلامت شهرستان در خصوص ارگونومی در واحدهای اداری آموزش داده شد
دفعات مشاهده: 1 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : شاخص های شهرستان بررسی گردید ::
 شاخص های واحد بهداشت حرفه ای شهرستان بندرترکمن توسط کارشناسان استانی بررسی گردید
دفعات مشاهده: 3 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : عوامل زیان آور محیط کار نانواییهای سطح شهرستان بندرتر کمن سنجش انجام گردید ::
 در اجرای مصوبات کمیته علمی و اجرایی استان نانواییهای سطح شهرستان توسط بازرسهای بهداشت حرفه ای بازدید و 10 مورد از نانواییهای سطح شهرستان توسط شرکت خصوصی دارای مجوز، سنجش عوامل زیان آورمحیط کار انجام گردیدید
دفعات مشاهده: 6 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان بندرترکمن برگزار گردید ::
 کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان بندرترکمن در راستای ارتقای سلامت شاغلین بهداشت کشاورزی با حضور کلیه اعضای کمیته در دفتر سرپرستی مرکز بهداشت شهرستان ترکمن برگزار گردید
دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : بازدید مشترک جهت بررسی مشاغل سخت و زیان آور انجام گردید ::
بازدید مشترک با اتفاق بازرس اداره کارآقای مهندس رامین توماچ و کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان بندرترکمن مورخ 96/8/20  جهت بررسی مشاغل سخت و زیان آور انجام گردید
دفعات مشاهده: 8 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : برای کارـآموزان فنی و حرفه ای کلاس آموزشی ارگونومی در محیط کار برگزار گردید ::
 در روز یکشنبه مورخ 14/8/1396 تعداد 29 نفر از کارآموزان با ارگونومی در محیط کار آشنا شدند
دفعات مشاهده: 8 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : آموزش ارگونومی به کارآموزان فنی وحرفه ای ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | 
  به نقل از کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن :
     به دنبال تفاهم نامه اجرایی و آموزشی با مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ترکمن، اولین جلسه آموزشی با موضوع ارگونومی در محیط کار برای ۶۴نفر از گروه هدف کارآموزان تحت پوشش آن مرکز برگزار گردید. 
دفعات مشاهده: 139 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : کلاس آموزشی نحوه صحیح استفاده از کوله پشتی برگزار گردید. ::
 کلاس آموزشی انتخاب و روش صحیح استفاده از کوله پشتی برای مربیان مدارس روز پنج شنبه مورخ 1396/8/11 در دبیرستان فرزانگان برگزار گردید.
دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : سنجش عوامل زیان آور محیط کار شرکت پارسیان ریل شرق ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۱ | 
    با پیگیری و هماهنگی های کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن صورت گرفت :
  براساس اجرای ماده ۸۵ ، ۹۱ قانون کار و ماده ۱۳ آیین نامه حفاظت و بهداشت کار وپیگیری های کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن ازعوامل زیان آور محیط کار شرکت تعمیر واگنهای باربری ( پارسیان ریل شرق) استان گلستان واقع در شهرستان بندرترکمن - ایستگاه راه آهن مورخ ۹۶/۸/۱۰ توسط شرکت خصوصی دارای مجوز مورد ارزیابی قرارگرفت .

 
دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : تشکیل کمسیون نظارت برسازمانهای صنفی شهرستان بندرترکمن ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۱ | 
به گزارش کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن :
جلسه کمسیون نظارت برسازمانهای صنفی شهرستان بندرترکمن روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷در اداره صنعت معدن تجارت با حضور کلیه اعضا برگزار گردید .
دفعات مشاهده: 122 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : سنجش عوامل زیان آور محیط کار شرکت پارسیان ریل شرق انجام گردید ::
 درراستای اجرای ماده 85 ، 91 قانون کار و ماده 13 آیین نامه حفاظت و بهداشت کارازعوامل زیان آورمحیط کارشرکت تعمیر واگنهای باربری ( پارسیان ریل شرق) توسط شرکت خصوصی ایمن پایش هیرکانیا سنجش انجام گردید.
دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : طرح موضوع سنجش عوامل زیان آور محیط کار مراکز تهیه و توزیع در جلسه کمسیون نظارت بر سازمانهای صنفی ::
انجام سنجش عوامل زیان آورمحیط کار و معاینات سلامت شاغلین  کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله نانوایی ها ، قنادی ها ، رستوران ها و آشپزخانه ها و... در جلسه کمسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مصوب گردید.
دفعات مشاهده: 8 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : عملکرد شهرستان در برنامه ارکونومی کارکنان دولت ::
 ارگونومی کارکنان دولت درراستای کاهش بیماریهای اسکلتی عضلانی در گروه مدیریت شهرستان طرح موضوع گردید
دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : سنجش عوامل زیان آور محیط کار در جایگاههای سوخت شهرستان بندرترکمن ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
بنا به گزارش کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان ترکمن :
براساس مواد۸۵ ،۹۱ و۹۶ قانون کارو ۸۸ و۹۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۳ آئین نامه حفاظت و بهداشت کار ( آئین نامه کارهای سخت و زیان آور )سنجش عوامل زیان آور محیط کار در جایگاههای سوخت شهرستان ترکمن انجام گردید .
دفعات مشاهده: 158 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : حلسه هماهنگی با کارفرمایان در راستای احرای برنامه های بهداشت حرفه ای در صنایع ::
 جلسه هماهنگی با مدیریت محترم شرکت شیل آبزی جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای  در صنایع تحت پوشش با حضور معاون محترم مرکز بهداشت شهرستان بندرترکمن  در مهرماه سال جاری برگزار گردید.
دفعات مشاهده: 8 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: بهداشت حرفه ای : سنجش عوامل زیان آور محیط کار در جایگاههای سوخت شهرستان بندرترکمن ::

براساس ماده 85 ، 91 و 96 قانون کاروماده 88 و90 قانون تامین اجتماعی و ماده 13 آئین نامه حفاظت و بهداشت کار ( آئین نامه کارهای سخت و زیان آور )سنجش عوامل زیان آور محیط کاردو جایگاه سوخت بابانیازی و عرفان ( ایری) شهرستان بندرترکمن  سنجش عوامل زیان آور محیط کار انجام گردید

 
دفعات مشاهده: 7 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 2262 queries by yektaweb 3531