طرح های مصوب و در دست اجرا : طرح های مصوب

 | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

 
 
 
 
 
طرح ها از سال 93 تا 97

ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
(در بازه زمانی سال 93 باشد)
مصوب و در دست اجرا نویسندگان
1 بررسی آموزش رفتار جنسی بر عملکرد جنسی خانم های باردار در سه ماهه دوم و سوم در سال 1392 18/9/93 در دست اجرا فاطمه سیفی-
نرجس سادات برقعی
2 مقایسه شیوع استقرار[1] استرپتوکوک گروه B در  واژن و رکتوم زنان با زایمان ترم و زودرس، گرگان 1393 23/6/93 پایان یافته دکتر بنی عقیل، آسیه السادات  دکتر نعیمی طبیعی، اسماعیل
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
(در بازه زمانی سال 94 باشد)
مصوب و در دست اجرا نویسندگان
1 بررسی تاثیر مشاوره بر نگرش نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری ،اصفهان ،1394             30-4-94 پایان یافته دکتر آسیه سادات بنی عقیل و خانم اشرف زارعی ابوالخیر
2 بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بررضایت زناشویی مادران شیرده نخست زا ،1394 30-4-94 پایان یافته دکتر آسیه سادات بنی عقیل  و خانم فاطمه عابدی فیروزجانی
3 بررسی همراهی پلی مورفیسم rs 7208505در ژن ska2 و زایمان زود رس و زایمان ترم مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر تهران در سال 94 17-6-94 پایان یافته دکتر فاطمه سیفی و خانم رقیه ایجابی
4 بررسی تاثیر مشاوره فردی بر مبنای خود پنداره جنسی بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان 1394 24-4-94 پایان یافته دکتر طیبه ضیائی و خانم حلیمه فرهمند
5 بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب زنان کاندید درمان تلقیح داخل رحمی بیمارستان محب یاس تهران 1394 30-4-94 پایان یافته دکتر الهام خوری و خانم فاطمه زارع کیا
6 مقایسه سطح آدرنومدولین پلاسمای خون در زنان باردار با فشار خون طبیعی و پرفشاری خون بارداری گرگان 1394 22-10-94 خاتمه یافته دکتر اسیه سادات بنی عقیل و خانم خدیجه قبادی
7 بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر تیم بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری 5-3-94 پایان یافته دکتر مهناز مدانلو و خانم حمیده منچری
8 بررسی تاثیر مشاوره ی تحریک تکامل حرکتی به مادران بر تکامل حرکتی شیرخواران 6 ماهه، گرگان، 1394. 11-12-94 پایان یافته دکتر آسیه سادات بنی عقیل و خانم معصومه هلالیان
9 بررسی تاثیر مشاوره ی مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان باردار،گرگان، 1394. 11-12-94 خاتمه یافته دکترآسیه سادات  بنی عقیل و خانم کلثوم جهانیان
10 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی برحل مسئله در رضایت زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی، شهرگرگان سال 1395 18-12-94 خاتمه یافته خانم کتایون جلال آریا و خانم سمیه یوسفی
11 بررسی نگرانی های سلامتی نوجوانان دوره متوسطه دوم از دیدگاه آنان، گرگان 1395-1394 18-12-94 خاتمه یافته دکتر الهام خوری و خانم سحر عرب
12 بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر خطر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم گرگان سال۱۳۹۴ 18-12-94 خاتمه یافته دکتر طیبه ضیائی و خانم گلنوش کبیری
13 بررسی  تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان در سال95-1394 18-12-94 خاتمه یافته دکتر طیبه ضیائی و خانم سمیه قلی پور
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
(در بازه زمانی سال 95 باشد)
مصوب و در دست اجرا نویسندگان
1 بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از سوء استفاده جنسی دردختران پیش دبستانی شهر گرگان، 95-1394 14-2-95 خاتمه یافته دکتر الهام خوری و خانم سمیه فرخانی
2 بررسی تاثیر مشاوره فردی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان سال 95-94 14-2-95 خاتمه یافته دکتر طیبه ضیائی و خانم مرضیه گرزین
3 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی برمهارتهای ارتباطی  با مادران بر گفتگوی عمومی -جنسی  مادر- دختر مقطع متوسطه اول -گرگان-94 14-2-95 خاتمه یافته دکتر طیبه ضیائی و خانم مریم قنبری
4 روانسنجی نسخه کوتاه فارسی مقیاس سوگ حوالی تولد 29-4-95 خاتمه یافته دکتر الهام خوری و خانم سیادت نژاد
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
(سال 96)
مصوب و در دست اجرا نویسندگان
1 بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام رفتار بهداشتی قبل از بارداری در بین زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر گرگان 28/6/96 پایان یافته دکتر نرجس سادات برقعی-طیبه عبادی
2 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و تنش های بارداری زنان باردار گرگان 1396 28/6/96 پایان یافته دکتر آسیه سادات بنی عقیل، فاطمه ابراهیمی
3 بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری برترس از زایمان مادران باردار نخست زا در شهر گرگان96 2/8/96 پایان یافته دکتر نرجس سادات برقعی، حوری علیجانی
4 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کیفیت خواب مادران باردار نولی پار  تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهر گرگان.1396 21/9/96 پایان یافته  دکتر نرجس سادات برقعی و سمیه نیازی
5 بررسی تاثیر مشاوره فردی مبتنی بر مهارت حل مسئله بر میزان اضطراب مادران نوزادان نارس بستری 26/10/96 انصراف دکتر نرجس سادات برقعی و زینب خرمالی
6 بررسی تاثیر مهارت آموزی ارتباطی مبتنی بر مدل کالگری _ کمبریج بر مهارت انجام مصاحبه در دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان. 22/12/96 پایان یافته دکتر اسیه سادات بنی عقیل و شهره قاسمی
ردیف نام طرح تاریخ تصویب شورا
(سال 97)
مصوب و در دست اجرا نویسندگان
1 بررسی اثربخشی برنامه آموزشی چندرسانه ای تغذیه تکمیلی بر شاخص های رشدی کودکان و آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دارای کودک 9-6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان. 11-2-97 در حال اجرا/غیر پایان نامه ای خانم مریم مرادی و دکتر زهرا سبزی
2 بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رضایت زناشویی در همسران مردان معتاد درحال ترک مراجعه کننده به درمانگاه های ترک اعتیاد شهر گرگان سال1396 11-2-97 در حال اجرا دکتر فاطمه سیفی-رقیه حاجی قلی خانی
3 بررسی تاثیر مشاوره مبتنی برخود آگاهی برکیفیت زندگی یائسگی زنان گرگان، 1397-1396 1-3-97 پایان یافته دکتر الهام خوری –سیده مهشید سید هوشیار
4 بررسی تاثیر مهارت آموزی مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم در پایه دهم ، گرگان 1396-1397 1-3-97 پایان یافته دکتر آسیه سادات بنی عقیل-مریم اکسیر
5 رابطه خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی در زنان متاهل دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر گرگان-1397 1-3-97 در حال اجرا دکتر طیبه ضیائی-فاطمه منصوریان
6 بررسی همبستگی بین خودپنداره عمومی و خودپنداره جنسی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری، شهر گرگان، سال 97 29-3-97 پایان یافته/غیر پایان نامه ای دکتر طیبه ضیائی- نوشین گردانی
7 بررسی تاثیر آموزش تنظیم خُلق بر خودپنداره عمومی و خودپنداره جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروی، شهر گرگان، سال 1397 26-4-97 پایان یافته دکتر طیبه ضیائی- نوشین گردانی
8 بررسی رابطه خودپنداره جنسی و سلامت جنسی زنان میانسال گرگان -97 97-7-10 در حال اجرا دکتر صدیقه مقسمی-فاطمه معصومی
9 بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در پسران 20-6-97 در حال اجرا دکتر الهام خوری- اعظم حکم آبادی
10 عنوان فارسی طرح: بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر ترس از زایمان زنان باردار شکم اول گرگان، 1397. 97-7-17 پایان یافته دکتر آسیه سادات بنی عقیل-فاطمه بینات
11 بررسی تاثیر مشاوره مبتنی برمدل EX-PLISSIT  بر خودپنداره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر ساری1397 97-9-13 در حال اجرا دکتر طیبه ضیائی -آرزو خدائیان
12 بررسی آگاهی کودکان پیش دبستانی در مورد اسامی صحیح اندام های مختلف بدن خود، گرگان1397 97-12-7 در حال اجرا دکتر الهام خوری- ساطعه فخر
13 بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت  های خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر گرگان98  98-4-25 مصوب دکتر صدیقه مقسمی-صبا مودی
14 بررسی تاثیر نوروفیدبک بر ترس از زایمان زنان باردار نخست زا گرگان، 1398 98-6-12 مصوب دکتر نرجس سادات برقعی-الناز پور علیجانی

 
 
 


 


 
 

 


دفعات مشاهده: 469 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Reproductive Health research center

Designed & Developed by : Yektaweb