معاون پژوهشی : معاون پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشکده پرستاری و مامایی

گزارش فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

از سال 1392

متولد: 29/12/1350 

 شهر: گرگان 

مرتبه: استادیار

گروه آموزشی: مامایی

دانشکده: پرستاری و مامایی

دانشگاه: علوم پزشکی گلستان

سابقه شغلی: تدریس در دانشگاه از سال 1394 تاکنون                                           

سوابق تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاریخ اخذ

مدرک

شهر

کشور

1

دکتری

مدیریت آموزشی

آزاد اسلامی، واحد ساری

ساری

ایران

1392

2

کارشناسی ارشد

مامایی (گرایش بهداشت مادر و کودک)

علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1378

3

کارشناسی

مامایی

علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1374

عناوین پایان نامه

مقطع

عنوان

تاریخ

1

دکتری

تبیین ارتباط سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی با عملکرد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و سازوکار ارتباطی آن

1392

2

کارشناسی ارشد

بررسی طول زایمان زنان نخست زا فارس و ترکمن. گرگان، 1378.

1378

عملکرد آموزشی از سال 1392

ردیف

نام درس

1

اصول مدیریت در سیستم های بهداشتی

2

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

3

مدیریت نظام سلامت (سیاست گذاری)

4

مدیریت نظام سلامت (ارزیابی نظام سلامت)

5

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کودک و ..

6

مدیریت آموزشی

7

مدیریت پرستاری بالینی

8

کاراموزی مدیریت و کاربرد آن در مامایی

9

روشها و فنون تدریس

10

سمینار تحقیق در مشاوره مامایی

11

کارآموزی در عرصه بیماری های زنان

12

معاینه فیزیکی و نشانه شناسی

13

کاراموزی معاینه فیزیکی و نشانه شناسی

14

مشاوره و اموزش در بارداری، زایمان و پس از زایمان

15

کاراموزی مشاوره و اموزش در بارداری، زایمان و پس از زایمان

16

کاراموزی بارداری طبیعی

17

کارآموزی عرصه بهداشت مادر وکودک و باروری

طرح های تحقیقاتی ازسال 1392

ردیف

عنوان طرح

اسامی مجریان طرح

مرحله

سمت در

طرح

اسامی همکاران

1

مقایسه شیوع استقرار  استرپتوکوک گروه B در واژن و رکتوم زنان با زایمان ترم و زودرس، گرگان 1393

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

دکتر نعیمی طبیعی، اسماعیل

گزارش نهایی

مجری اول

2

مقایسه سطح آدرنومدولین  پلاسمای خون در زنان باردارِ با فشارخون طبیعی و پرفشاری خون بارداری گرگان، ۱۳۹4.

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

خانم قبادی، خدیجه

نمونه گیری

مجری اول

دکتر وثوق، شهره

دکتر امیرخانلو، سعید

دکتر اسدی، سعید

دکتر وکیلی، محمد علی

سرپرستی پایان نامه های دانشجویی ازسال 1392

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

محل انجام

اسامی همکاران

سمت در

پایان نامه

1

بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر رضایت زناشویی مادران شیرده نخست زا.

کارشناسی ارشد

بابل

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

دکتر محبوبه فرامرزی

دکتر محمدعلی وکیلی

استاد راهنما

2

بررسی تاثیر مشاوره بر نگرش نسبت به روش های اهدایی کمک باروری.

کارشناسی ارشد

اصفهان

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

دکتر امیر کشاورز

دکتر سید مهدی احمدی

دکتر محمدعلی وکیلی

استاد راهنما

3

بررسی تاثیر مشاوره ی تحریک تکامل حرکتی به مادران بر تکامل حرکتی شیرخواران 6 ماهه، گرگان، 1394.

کارشناسی ارشد

گرگان

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

دکتر ناصر بهنام پور

زهرا  ولی نژاد

استاد راهنما

4

بررسی مقایسه ای فراوانی مایکوپلاسماهای ژنیتال در زایمان ترم و پره ترم

کارشناسی ارشد

گرگان

دکتر عزت ا.. قایمی

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

دکتر سپیده بخشنده نصرت

دکتر محمدعلی وکیلی

استاد مشاور

5

بررسی تاثیر مشاوره ی مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان باردار،گرگان، 1394.

کارشناسی ارشد

گرگان

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

دکتر محمدعلی وکیلی

دکتر مجتبی عقیلی

استاد راهنما

6

بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن اگاهی بر نگرانی و تنش مادران باردار گرگان 1395.

کارشناسی ارشد

گرگان

دکتر اسیه السادات بنی عقیل

دکتر مجتبی عقیلی

دکتر ناصر بهنام پور

استاد راهنما

کسب جوایز و لوح تقدیر از سال 1392

ردیف

عنوان

تاریخ

از طرف

مرجع اهدا کننده

موسسه

دانشگاهی

کشوری

بین المللی

1

استاد نمونه

1393

رئیس دانشگاه

2

لوح تقدیر (اماده سازی دانشجویان المپیادی)

1393

معاون اموزشی دانشگاه

3

ماما نمونه

1394

وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

4

لوح تقدیر (اماده سازی دانشجویان المپیادی)

1394

معاون اموزشی دانشگاه

5

لوح تقدیر

1394

معاون اموزشی دانشگاه

6

لوح تقدیر

1394

معاون اموزشی دانشگاه

7

استاد نمونه

1395

رئیس دانشگاه

7

لوح تقدیر

1395

رئیس دانشکده

کار گاه ها و دوره های اموزشی و پژوهشی کوتاه مدت (به عنوان سخنران) از سال 1392

 

ردیف

عنوان

محل

تاریخ

1

دیابت بارداری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

14/7/1390

2

دیابت بارداری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

25/8/1391

3

زایمان فیزیولوژیک     

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

31/4/93

4

پزشکی ورزشی بانوان (ورزش و بلوغ)

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6/6/1393

5

پزشکی ورزشی 4

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6/12/1393

6

آشنایی با شیوه های نوین تدریس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

9/10/93

7

آشنایی با شیوه های نوین تدریس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

23/1/94

8

زایمان فیزیولوژیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

14/4/94

9

آشنایی با شیوه های نوین تدریس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3/5/94

10

زایمان فیزیولوژیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

28/5/94

11

بارش افکار و ایده پردازی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

10/6/94

12

زایمان بیدرد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

26/9/1394

13

آشنایی با شیوه های نوین آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

21/11/94

14

ترویج تغذیه با شیر مادر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3/3/95

15

زایمان فیزیولوژیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5/3/95

16

زایمان فیزیولوژیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5/3/95

17

آموزشی سخنرانی تعاملی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

21/11/94

18

روش کاهش کنترل درد زایمان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کار گاه ها و دوره های اموزشی و پژوهشی کوتاه مدت (به عنوان شرکت کننده)

ردیف

نام دوره

محل دوره

تاریخ

1

مشاوره جنسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2/11/92

2

مشاوره جنسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

19/11/92

3

مشاوره تربیت جنسی کودک و نوجوان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

21/11/92

4

مهارت های ارتباطی (تکنیک های مشاوره)

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

31/1/93

5

مهارت های ارتباطی اساتید مشاور

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1/3/93

6

آموزش پاسخگو

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

15/4/93

7

ارتقای آموزشی، فرهنگی و پژوهشی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

24/4/93

8

اخلاق حرفه ای اساتید مشاوره

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

23/6/93

9

سمینار علمی پزشکی ورزشی بانوان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

27/6/93

10

اخلاق حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

28/8/93

11

فرایند آموزشی جشنواره شهید مطهری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

28/8/93

12

طرح کسب و کار

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

29/9/93

13

تکمیل جدول دو بعدی ازمون ها

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

9/10/93

14

روش ها و فنون تدریس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

20/11/93

15

دشواری نقش مدرسین پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

15/2/94

16

اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی سطح 2

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

14/4/94

17

اخلاق علمی و حرفه ای سطح 3

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

14/4/94

18

زایمان فیزیولوژیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

8/6/94

19

آشنایی با آموزش بالینی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6/8/94

20

اخلاق در مشاوره

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

26/7/94

21

آشنایی با آموزش پاسخگو

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6/8/94

22

نقد مقالات علمی به زبان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2/9/94

23

نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2/9/94

24

زایمان بیدرد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

7/10/94

25

تدوین برنامه عملیاتی کلان منطقه یک امایش سرزمین حوزه سلامت کشور

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

30/10/94

26

مشاوره گروهی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

17/11/94

27

مدیریت کارگاه

موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان

16/2/94

28

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی

موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان

16/2/94

29

مداخله در بحران های دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

30

کارگاه اموزشی شیوه های نوین ارزشیابی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

25/3/95

31

تحلیل اسنادی در علم سنجی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

31/3/95

32

توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های اموزش عالی سلامت

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6/5/95

33

نرم افزار ایجاد ارائه اموزشی پرزی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

17/5/95

34

نرم افزار مدیریت منابع مندلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

17/5/95

35

آشنایی با آموزش مجازی و نحوه کار با بورد هوشمند

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

10/6/95

36

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

16/2/95

37

تحلیل اسنادی در علم سنجی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

20/6/95

38

مطالعات مروری سیستماتیک و متاانالیز

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

20-19/8/95

39

ژورنال کلاب طبی سازی و طبی زدایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

9/8/95

40

کارگاه آموزشی اقدام پژوهی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2/9/95

41

توانمندسازی نقد و داوری تخصصی مقالات

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

14/11/95

مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی به زبان فارسی و انگلیسی از سال 1392

The effect of integrated third-party reproduction counseling on egg donation recipients’ attitude towards assisted reproductive techniques.

IJOGE. 2016. 19 (36), 1-10      

AS Baniaghil,  A zarei Abolkhair,  A Keshavrz,  S M Ahmadi , MA

 Evaluation the Relationship between Quality of Life and Academic Performance of Students at Golestan University of Medical Sciences and Presentation of Predictive Model, 1392.

 Educational Development of Jundishapur. 2016.  5 (3), 238-246

  AS Baniaghil , E Salehi Omran, M Fazeli, V Fallah    

Relationship Between Cultural Capital and Academic Performance in Golestan University of Medical Sciences’ Students.

 Jgbfnm. 2015. 11 (1) :51-58

  AS Baniaghil, E Salehi Omran,  M Fazeli,  V Fallah

Investigating the Knowledge towards Sport activities during Pregnancy and some associated factors.

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 2015. 4 (8), 12-15.

F Islami, AS Baniaghil, M Ghelichli

Quality of Life and Individual factors.

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 2015. 4 (8), 7-11.

AS Baniaghil, E Salehi Omran, M Fazeli, V Fallah

تالیف یا گرداوری کتاب  از سال 1391

ردیف

عنوان کتاب به زبان اصلی

نوع فعالیت

نوبت چاپ

ناشر

تاریخ انتشار

اسامی نویسندگان

تالیف

گرداوری

1

دیابت بارداری

P

اول

تهران

 انتشارات بشری

1392

1- دکتر آسیه سادات بنی عقیل

2-کتایون جلالی آریا

3- دکتر سمیرا عشقی نیا

4- دکتر فاطمه محمد زاده

2

50 شکایت شایع دوران بارداری

P

اول

تهران

 انتشارات جامعه نگر (سالمی)

1392

1-دکتر اسیه السادات بنی عقیل

2-صدیقه مقسمی

3

پذیرش زایو در زایشگاه

P

اول

تهران

انتشارات جامعه نگر (سالمی)

1391

1-دکتر اسیه السادات بنی عقیل

2-صدیقه مقسمی

فعالیت های اجرایی، مدیریتی  از تاریخ 1392

ردیف

نوع فعالیت

محل

تاریخ شروع

1

عضو هیات موسس تمام وقت مرکز تحقیقات بهداشت باروری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

16/5/92

2

عضو کمیته تدوین برنامه ریزی استراتژیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6/11/92

3

عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

29/4/93

4

عضو هیات تحریریه مجله حکیم جرجانی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

26/6/93

5

استاد راهنمای ترم سوم مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5/6/93

6

عضو کمیته علمی و طراحی آزمون سوالات المپیاد دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

15/7/93

7

عضو هیات تحریریه مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

4/9/93

8

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ترم چهارم

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5/11/93

9

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ترم ششم

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1/6/94

10

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ترم اول

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1/6/94

11

عضو گروه اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

16/6/94

12

عضو گروه راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

13

عضو تیم پایش مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

30/6/94

14

عضو هیات موسس رشته مشاوره در مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1/7/94

15

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

14/7/94

16

عضو کمیته علمی و طراحی آزمون سوالات المپیاد دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

4/8/94

17

عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

25/7/94

18

عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضی استخدام هیات علمی دانشگاه ازاد

دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

26/8/94

19

مسئول بسته 4 طرح تحول و نواوری نظام اموزشی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

21/10/94

20

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

22/10/94

21

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

22/10/94

22

دبیر کمیته تدوین برنامه ریزی استراتژیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

28/10/94

23

عضو کمیته اعتباربخشی دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

17/1/95

24

عضو شورای بهبود فرایندهای مدیریتی اعتباربخشی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

17/1/95

25

کمیته مشورتی آموزش اساتید

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

16/3/95

26

عضوکارگروه مرجعیت علمی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

10/3/95

27

عضو کارگروه طراحی استانداردهای اعتباربخشی دانشگاه های برگزار کننده ازمون

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

11/2/95

28

مسئول علمی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی (مدیریت نظام سلامت)

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3/5/95

29

مدیر گروه مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

13/5/95

30

استاد راهنما ورودی مهر 94 دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

24/5/95

31

استاد راهنما ورودی مهر 92 دانشجویان کارشناسی مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

24/5/95

32

دبیر اجرایی کارگاه نرم افزار مدیریت منابع مندلی و پرزی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

17/5/95


دفعات مشاهده: 515 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Reproductive Health research center

Designed & Developed by : Yektaweb