دکتر سید مهران حسینی : دکتر سید مهران حسینی

 | تاریخ ارسال: 1397/6/18 | 

Dr Seyed Mehran Hosseini

1. مطالعه اثرات کولینرژیک و غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها بر رهایش خود به خود و تحریک شده میانجی عصبی: کارایی روش سوپرفیوژن (مجله طب نظامی بهار 1384، (1)7: 20-15)

2. Can cerebellar synaptosome preparation reveal any noncholinergic effects of paraoxon on [3H]GABA release (10th International Congress of Toxicology)

3. Cerebellar giant synaptosomes: A model to study basal and stimulated release of [3H]GAMMA-Aminobutyric Acid. Iranian Journal of Medical Sciences. March 2005; 30:16-20

4. Non-cholinergic effects of paraoxon on [3H]-GABA release from rat cerebellar giant synaptosomes (The 2nd Symposium of Federation of Asian-Oceanic Neuroscience Societies (FAONS) and 3rd Iranian Neuroscience Congress)

 5. بررسی اثر گذشت زمان برفعالیت لاکتات دهیدروژنازدر سیناپتوزوم های مخچه در موش صحرایی (هفدهمین کنگره فیزیولوژی-فارماکولوژی ایران 1384، کرمان)

 6. آثار فیزیولوژیک اکستازی در سطح مولکولی: نقش سیناپتوزوم (هجدهمین کنگره فیزیولوژی- فارکوماکولوژی ایران 1386، مشهد)

7. تهیه سیناپتوزوم مخچه موش بزرگ آزمایشگاهی و کاربرد پژوهشی آن در بررسی پروتئین های غشای پیش سیناپسی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان بهار 1386، 9(21)، 83-87

8. Hosseini SM, Maleki AR. Ageing and ankle pulse pressure. Cardiology Journal. 2010: 17(2); 163–165

9. Hosseini SM, Jamshir M, Maleki AR. The effect of gag reflex on cardiac sympatovagal tone. Oman Medical Journal. 2012: 27(3); 249-250

10. Hosseini SM, Jamshir M. The effect of rose water inhalation on cardiac parasympathetic activity. International Journal Of Medical and Health Sciences. 2012: 1(3); 49-52

 11. Rahmati R, Semnani sh, Sepehry H, Veghari GhHosseini SM, Haji Mashadi Z, Mohamadi R. Effect of peppermint extract on food intake and body weight following immobilization stress in mice. Koomesh. 2013: 14(3); 367-372

 12. سید مهران حسینی، علیرضا ملکی، حمید رضا بذرافشان. غربالگری نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 1393: 16(3): 56-63

13. Hosseini SM, Maleki A, Hosseininejad SM. Cardiac Autonomic Neuropathy and Two Insulin Resistance Indices. Enliven: Clinical Cardiology and Research. 2014: 1(1); 1-4

14. Mohammadabadi F, Vafaiyan Z, Hosseini SM, Aryaie M, Eshghinia S. Assessment of Insulin Resistance with Two Methods: HOMA-IR and TyG Index in Iranian Obese Women. Iranian Journal of Diabetes and Obesity. 2014: 6(1); 23-27

15. Jamshir M, Fayaz M, Mirbehbahani N, Hosseini SM. TyG Index and insulin resistance in beta-thalasemia. International Journal of Diabetes in developing countries. 2015: 35; 529-534

16. الهه تاری نجارکلاهی، منصور میرزا علی، سیدمهران حسینی. خطاهای رایج در اتصال و استقرار اشتقاق‌های استاندارد نوار قلب.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 1396: 19(4): 80-85

17. Hosseini SMA useful hand mnemonic to demonstrate ion channel gating. Advances in Physiology Education2018: 42; 321-323
18. 
Zeinab Asadi, Mehrdad Jahanshahi, Gholamhassan Vaezi, Seyed Mehran Hosseini. Effects of Taurine on Phosphorylated Tau Protein Level in the Hippocampus of Scopolamine-Treated Adult Male Rats. Mazandaran Univ Med Sci2018; 28 (164): 152-157
19. Roya Pasandideh, S. Mehran Hosseini, Gholamreza VeghariSharebeh Hezarkhani. The Effects of 8 Weeks of Levothyroxine Replacement Treatment on Metabolic and Anthropometric Indices of Insulin Resistance in Hypothyroid Patients. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets. 2019
20. 
S. Mehran HosseiniHamid Sepehri. Effect of Bladder Distention Following Water Ingestion on Cardiac Autonomic Balance in Healthy Young Men. Journal of Clinical and Basic Research. 2019; 3(4): 1-6
21. Aghababaei Ziarati M, Taziki MH, Hosseini SM. Autonomic laterality in caloric vestibular stimulation. World Journal of cardiology2020; 12(4): 144-154


دفعات مشاهده: 1960 بار   |   دفعات چاپ: 409 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم اعصاب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | olom aasab

Designed & Developed by : Yektaweb