دیگر -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE گروه قلب گروه کودکان
معرفی اعضاء گروه زنان معرفی اعضاء گروه قلب معرفی اعضاء گروه کودکان
گروه بیهوشی گروه داخلی گروه نورولوژی
معرفی اعضاء گروه بیهوشی معرفی اعضاء گروه داخلی معرفی اعضاء گروه نورولوژی
گروه رادیولوژی گروه پوست گروه عفونی
معرفی اعضاء گروه رادیولوژی معرفی اعضاء گروه پوست معرفی اعضاء گروه عفونی

   

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.