رسالت گروه : رسالت و هدف کلی گروه

رسالت :

انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه وانسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی،وپرسنل بهداشتی و درمانی وعامه مردم گردد.

­هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا:

. سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،هدایت و پایش اقدامات لازم درجهت کاهش آسیب درفاز پیشگیریو آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ وبرگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی

. کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت

رویکردهای روزآمدی که نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران باید بر آن اساس باید استوار باشد:

·         رویکرد تمام مخاطرات، تمام جنبه های سلامت (All-hazards whole-health approach) در تمام فازهای مدیریت بلا

رویکردهای روزآمدی که نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران باید بر آن اساس باید استوار باشد:

·         رویکرد تمام مخاطرات،

یا و فوریت­ها اعم از پیشگیری و کاهش آسیب، آمادگی، پاسخ و بازیابی .

·         رویکرد پیش فعال نظام سلامت به مدیریت و کاهش خطر بلایا (Proactive approach of health system to DRM)

·         توجه به مخاطرات Extensive. این واژه در مقابل مخاطرات Intensive (مانند زلزله بم و ...) مطرح است و به مخاطراتی اشاره دارد که وقوع آنها نسبتا شایع است ولی شدت و آسیب آن­ها به انداره مخاطرات Intensive نیست و چندان مورد توجه دوربین و رسانه ها قرار نمی­گیرند.

برنامه­های مدیریت و کاهش خطر بلایا در حوزه بهداشت عمومی وزارت بهداشت

·         پیمایش ملی برنامه­ها و دستاوردهای معاونت­های بهداشت در مدیریت و کاهش خطر بلایا

·         ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه در ابعاد آمادگی عملکردی و ایمنی سازه­ای و غیرسازه­ای

·         تدوین و پایلوت برنامه ادغام مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

·         پوشش بیمه تسهیلات و منابع بهداشتی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان­ساخت

·         شناسنامه آسیب­ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

·         تدوین پروفایل وقوع و پیامد مخاطرات در جمهوری اسلامی ایران

·         بازبینی مستمر دستورالعمل­ ارایه خدمات بهداشتی در بلایا

·          ایمن­سازی تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا

کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ساخت

قبل از وقوع بلایا:

•                     ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

•                     اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

•                     جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا

•                     آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

•                     تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها

•                     ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ

•                     اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه

•                     اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

•                     ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه

•                     ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده

•                     ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر

•                     پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

•                     تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار

•                     بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه

•                     مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

                     پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا


دفعات مشاهده: 429 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر