معرفی کارکنان : معرفی پرسنل

کارشناس شرح فعالیت ها و مسئولیتهای محوله
 
 دکتر
شیما کاظمی
1. سرپرست واحد HSR مرکز استان 
2.کارشناس مسئول برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری
3.
دبیر کمیته ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشی
4.عضو کمیته مشورتی  برنامه استراتژیک دانشگاه
5.کارشناس مسئول برنامه جذب دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور 
       6. کارشناس کمیته ارزشیابی برون دادهای پژوهشی - کارشناسی و بررسی مدارک پژوهشی ارتقای اعضای
      هیات علمی
       7.کارشناس مسئول برنامه پزشک پژوهشگر دانشگاه
       8.کارشناس مسئول اعتباربخشی معاونت تحقیقات و فناوری و حوزه پژوهشی


 مانا محمدحسینی
 1. کارشناس مسئول سامانه پژوهشیار
 2. کارشناس مسئول ارزشیابی دانشگاه
 3. کارشناس HSR مرکز
 4. کارشناس مسئول بانک اطلاعات  مقالات دانشگاه
 5. کارشناس مسئول بانک اطلاعات  طرح های پژوهشی معاونت تحقیقات
 6. کارشناس مکاتبات پایان نامه های خارج از دانشگاه

 محیا اخلی
 1.  رسیدگی به درخواست ها در خصوص تاسیس مراکز تحقیقات جدید دانشگاه
 2. امور مربوط به موافقت اصولی و  موافقت قطعی مراکز تحقیقات دانشگاه
 3.   امور مربوط به ارزشیابی  داخلی و سالانه کشوری مراکز تحقیقات
 4.    امور مربوط به ارزشیابی واحد های توسعه تحقیقات بالینی
 5.  صدور ابلاغ های درخواستی از مراکز تحقیقاتی
 6.  امور فعالیت های تعریف شده در برنامه عملیاتی
 7.   امور راه اندازی آزمایشگاه جامع
 
فخری بداغ آبادی
 1. کارشناس مسئول کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 2. کارشناس برگزاری جلسات شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه
 3. کارشناس کمیته تخلفات پژوهشی
 4. کارشناس ارزشیابی کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

فاطمه مهرآور
 1. مشاور متدولوژی و  آمار  معاونت تحقیقات و فناوری
 2. دبیر HSR مرکز
 3. دبیر جلسات اعضای هیات علمی پژوهشی
 
 محدیث رستمانی
 1. کارشناس رابط دانشکده بهداشت
 2. کارشناس رابط مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 3. کارشناس رابط مرکز تحقیقات بهداشت محیط
 4. کارشناس رابط مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی
 5. کارشناس رابط مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک
 6. کارشناس کمیته ارزیابی هزینه های طرح های تحقیقاتی دانشگاه

 فاطمه سلامت
 1. مشاور متدلوژی پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی و مقالات علمی
 2. عضو شورای پژوهشی واحدHSR  مرکز استان
 3.  کارشناس رابط مرکز تحقیقات گوارش وکبد
 4. کارشناس رابط مرکز تحقیقات روماتولوژی
 5. کارشناس عقد تفاهم نامه های بین دانشگاهی
 6. کارشناس  مسئول ثبت بیماری ها

 سحر کرد
 1. کارشناس  رابط مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
 2. کارشناس رابط مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی
 3. کارشناس رابط مرکز تحقیقات سرطان
 4. کارشناس رابط دانشکده پزشکی
 5. کارشناس رابط  دانشکده فن آوری های نوین
 6. کارشناس رابط  دانشکده پردیس بین الملل
 7. کارشناس مسئول بانک اطلاعات مالی طرحهای تحقیقاتی  

 احمد حیدری
 1. مشاور آمار و متدولوژی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
 2. کارشناس  رابط  و  مشاور آمار واحد توسعه و تحقیقات بالینی شهید صیاد شیرازی
 3.   کارشناس  رابط  و  مشاور آمار  مرکز ناهنجاری های مادرزادی
 4. مشاور آمار دانشجویان دانشکده پزشکی
 5. کارشناس  رابط  و  مشاور آمار  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)
 6. کارشناس  رابط  و  مشاور آمار  مرکز تحقیقات سلامت غلات
 7. کارشناس  رابط  و  مشاور آمار  مرکز تحقیقات روانپزشکی
 8. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی و واحد توسعه بالینی شهید صیاد شیرازی

مهین طاطاری
 1. مشاور آمار  و متدولوژی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
 2.   کارشناس  رابط  و مشاور آمار واحد توسعه و تحقیقات بالینی 5 آذر
 3.   کارشناس رابط  و  مشاور آمار مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی
 4. کارشناس رابط  و  مشاور آمار مرکز تحقیقات پرستاری
 5.  کارشناس رابط دانشکده پیراپزشکی
 6. کارشناس رابط HSR مرکز


عزیزه کریمیان
 1. مشاور آمار و متدولوژی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
 2. کارشناس رابط و کارشناس پژوهشی  مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی
 3. کارشناس رابط طرح مرکز تحقیقات سلامت کودکان
 4. کارشناس رابط  و مشاور آمار مرکز تحقیقات دندانپزشکی
 5. کارشناس رابط طرح های  هسته های پژوهش

مونا قاسمی
 1. کارشناس رابط مرکز تحقیقات سلولی مولکولی
 2. کارشناس رابط مرکز تحقیقات ایسکمیک
 3. کارشناس رابط مرکز سلول های بنیادی
   
 
 


دفعات مشاهده: 8380 بار   |   دفعات چاپ: 851 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 71 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.

© 2019 All Rights Reserved | Research Deputy