مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز : مدارک مورد نیاز صدور مجوز تزریقات جهت پزشک (درمطب)

 | تاریخ ارسال: 1395/2/22 | 

مدارک مورد نیاز صدور مجوز تزریقات جهت پزشک (درمطب)

 1. ارائه فرم تکمیل شده متقاضی
 2. تصویرپروانه مطب معتبر شهر مورد تقاضا

3-تائیدیه واحد تزریقات مطب توسط کارشناسان نظارت بردرمان معاونت /شبکه بهداشت شهرستان

      4-گواهی عدم اعتیاد

       5-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

       6-تصویر صفحات شناسنامه

       7-تصویر کارت ملی     

      8- تصویر کارت پایان خدمت/ معافیت ازخدمت نظام وظیفه عمومی

    9-گواهی آزمایشات هپاتیت HIV,C,B

    10-دوقطعه عکس 4×3

    - فیش بانکی به مبلغ  100000 ریال به حساب 2173319007002  نزد بانک ملی (سیبا) بنام وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی


دفعات مشاهده: 753 بار   |   دفعات چاپ: 226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز : مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تزریقات پیراپزشکان در محل مطب (تحت نظر پزشک)

 | تاریخ ارسال: 1395/2/22 | 

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تزریقات پیراپزشکان در محل مطب (تحت نظر پزشک)

 1. ارائه  تصویر مدرک تحصیلی
 2. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و حکم استخدام رسمی در صورت شاغل بودن

3-گواهی عدم اعتیاد

      4-آزمایش هپاتیت  B و   C و HIV
       5- کارت پایان /معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی

       6-گواهی پایان طرح نیروی انسانی جهت دارندگان مدرک دانشگاهی (کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی ومقاطع بالاتر رشته های پرستاری،مامائی، اطاق عمل، بیهوشی، فوریتهای پزشکی)

       7-گواهی حداقل سه سال سابقه کار درمراکز درمانی واورژانس مورد تائید معاونت درمان جهت دارندگان مدرک دیپلم بهیاری و مددیاری پزشکی (مدرک دوره سه ساله آموزش وپرورش)-کاردانهای بهداشت عمومی (باگرایش مبارزه با بیماریها) - پزشکیاری

    8-فرم تکمیل شده تحت نظر پزشک توسط پزشک مسئول

     9-فرم تکمیل شده توسط متصدی تزریقات

    10-تصویر پروانه مطب معتبر پزشک مسئول

    11-  -تصویر شناسنامه             12-تصویر کارت ملی        13-دو قطعه عکس 4*3

14-تائیدیه واحد تزریقات و پانسمان توسط کارشناس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه
15- فیش بانکی بمبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2173319008000 نزد بانک ملی (سیبا) بنام وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی


دفعات مشاهده: 9021 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز : مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز تزریقات

 | تاریخ ارسال: 1395/2/22 | 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز تزریقات

 1. ارائه  درخواست کتبی متقاضی
 2. اصل مجوز تزریقات

3-تصویر پروانه مطب معتبر پزشک   (درصورت مجوز تزریقات با نام پزشک)

4-تائیدیه واحد تزریقات و پانسمان توسط کارشناس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه/شبکه بهداشت شهرستان
5-فیش بانکی بمبلغ 70000 ریال به حساب شماره 2173319007002 نزد بانک ملی (سیبا) بنام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


دفعات مشاهده: 925 بار   |   دفعات چاپ: 218 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز : مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی

 | تاریخ ارسال: 1395/2/22 | 

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی

 1. نامه معرفی از مرکز / شبکه بهداشت و درمان

 1. نامه انصراف مسئول فنی قبلی

3- اصل پروانه مسئول فنی قبلی جهت ابطال

 1. پروانه مطب معتبرشهر موردتقاضا

5-تصویر پروانه تاسیس معتبرموسسه

    6-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 1. اصل گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی
 2.  تکمیل فرم تعهدنامه مسئول فنی

    10-تکمیل فرم تقبل مسئولیت فنی

    11-حکم استخدام در صورت استخدامی

   12-گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری

    13-دو قطعه عکس 4*3

    14-تصویر مصدق کارت ملی

    15-تصویر مصدق کارت پایان خدمت ( آقایان )

    16-تکمیل فرم اطلاعات متقاضی مسئول فنی
     17-تکمیل فرم نوبت کاری مسئول فنی

     18-گواهی بازآموزی ودوره های مهارتی موردنیاز

    19- فیش بانکی جهت صدور پروانه مسئول فنی (براساس نوع موسسه وشهر مربوطه)


دفعات مشاهده: 3431 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز : مدارک لازم جهت دریافت پروانه تاسیس لابراتوار پروتز های دندانی

 | تاریخ ارسال: 1395/2/22 | 

مدارک لازم جهت دریافت پروانه تاسیس لابراتوار پروتز های دندانی

 1. ارائه درخواست کتبی امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت درمان و مدیریت درمان رسیده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد

     تبصره   :  جهت متقاضیان شبکه های تحت پوشش دانشگاه ضروری است درخواست از طریق  شبکه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد .

 1.    ارائه یکی از مدارک زیر  :

- اصل گواهی نامه کاردانی پروتزهای دندانی ( گواهی پایان طرح یا عدم نیاز به همراه تائیدیه اداره کل )

-       اصل مدرک کار دندان سازان ( کمک تکنسین تجربی دندانسازی سال 1354  

-       تکنسین تجربی لابراتوار سال 1364
-       دیپلم  پروتز دندانی شهید بهشتی 1354
-       مجوز تبصره 5
-       بهدار تجربی دندان
-       کمک دندان پزشک تجربی
3)تکمیل و امضای فرم درخواست و پرسشنامه

4)تکمیل و امضای فرم تعهدنامه (شماره 3)

5)ارائه اصل و کپی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری

6)دو سری تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی

7)اصل و کپی کارت واکسیناسیون علیه هپاتیت و صحت سلامت

8)اصل و کپی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان برای فارغ التحصیلان دانشگاههای سراسری

9)تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت

10) 2عدد کپی برابر اصل پایان طرح نیروی انسانی و یا معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان داخلی

11)- دو قطعه عکس 4* 3 تمام رخ سال جاری

12)-اصل و دو عدد تصویر برابر اصل اجاره نامه  با ذکر پلاک ثبتی یا سند معتبر مالکیت محل کار جهت تاسیس لابراتوار

13)-اصل  و کپی گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت مستخدمین دولت

14)-اصل و 2 عدد تصویر برابر اصل دانشنامه پایان تحصیلات

15)اصل و 2 عدد تصویر برابر اصل دانشنامه تائید شده فارغ التحصیلان خارجی توسط وزارت متبوع

16) آخرین حکم کارگزینی ( تصویر )

17) مبلغ 120000 ریال به حساب شماره 2173319008000 نزد بانک ملی شعبه شهرک قدس(کد1458)بنام وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

18)-مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2110103721004 حق تمبر اداره کل امور مالیاتی  شعبه دارایی

19)-تائیدیه دو سال سابقه فعالیت بعنوان شاغل فنی در لابراتوار های مجاز     


 

توضیح    :    در خصوص گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد وکارت بهداشتی مکاتبه از طریق دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک فوق توسط متقاضی انجام می پذیرد . بدیهی  است پی گیری در مورد وصول پاسخ گواهی ها به عهده متقاضی می باشد

 
ب )  پس از تکمیل مدارک پرونده جهت تائیدواخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال می گردد .


ج ) پس از تائید مدارک ، کارشناسی از مکان لابراتوار و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه انجام می پذیرد .

 
د )  در صورت تائید مکان و تجهیزات لابراتوار، مدارک مشروحه ذیل توسط متقاضی به واحد صدور پروانه ها ارائه می گردد .


 


دفعات مشاهده: 15176 بار   |   دفعات چاپ: 242 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز : مدارک لازم جهت اخذ پروانه مسئول فنی (المثنی )موسساتی که اصل پروانه مسئول فنی آنها مفقود گردیده است

 | تاریخ ارسال: 1395/2/22 | 

مدارک لازم جهت اخذ پروانه مسئول فنی (المثنی )موسساتی که اصل پروانه مسئول فنی آنها مفقود گردیده است

1- درخواست کتبی مبنی بر مفقود شدن اصل پروانه

2-تصویر پروانه مسئول فنی مفقود گردیده

3-فرم استشهاد محلی

4-قبض رسید سه مرحله چاپ آگهی مفقودی در روزنامه و اصل یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی

5-تصویر پروانه مطب معتبر

6- تصویر پروانه تاسیس معتبر

7-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم سوء پیشینه انتظامی

8-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

9-تصویر کارت نظام وظیفه

10-تصویر کارت عضویت نظام پزشکی

11-تکمیل فرم مشخصات ،فرم تعهدنامه و فرم تقبل مسئولیت فنی

12-فیش بانکی جهت صدور پروانه مسئول فنی( المثنی )


دفعات مشاهده: 1791 بار   |   دفعات چاپ: 292 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز : مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری (المثنی)موسساتی که اصل پروانه آنها مفقود گردیده است .

مدارک  لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری (المثنی)موسساتی که اصل پروانه آنها مفقود گردیده است .

 1.  درخواست کتبی مبنی بر مفقود شدن اصل پروانه
 2. تصویر پروانه تاسیس مفقود گردیده
 3. نظریه کارشناس دانشگاه
 4. فرم استشهاد محلی
 5. قبض رسید سه مرحله چاپ آگهی مفقودی در روزنامه و اصل یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی
 6. تصویر پروانه مسئول / مسئولین فنی
 7. فیش بانکی جهت صدور پروانه بهره برداری ( المثنی )


دفعات مشاهده: 1678 بار   |   دفعات چاپ: 209 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb