برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
اساسنامه مرکز::
اهداف استراتژیک مرکز::
Affiliation مرکز::
معرفی اعضاء::
طرح های پژوهشی::
صورتجلسات شورای پژوهشی::
فعالیت های پژوهشی مرکز::
فرم ها و آیین نامه ها::
همایش ها و کارگاه ها::
تقدیر نامه ها::
گالری تصاویر::
لینک های مفید::
ارتباط با ما::
::
اتوماسیون اداری

AWT IMAGE

MLJ

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

AWT IMAGE

مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی

AWT IMAGE

مجله علمی پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی

AWT IMAGE

گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

AWT IMAGE

سامانه آموزش مداوم

AWT IMAGE

بانک تخصصی مقالات (Medlib)

AWT IMAGE

بانک اطلاعات نشریات کشور

AWT IMAGE

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

AWT IMAGE

بانک تخصصی فیلم پزشکی

AWT IMAGE

بانک جامع فیلم سلامت

AWT IMAGE

:: اساسنامه مرکز : اساسنامه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

اساسنامه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی در تاریخ 27/2/1390 تأسیس، و  در تاریخ 18/11/1390 موفق به اخذ موافقت داخلی از دانشگاه گردید. در این راستا اساسنامه حاضر بر اساس اهداف این مرکز تنظیم و به تأیید شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان رسید.

ماده 1- اهداف

1- استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات علوم آزمایشگاهی

2- انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه های علوم آزمایشگاهی به منظور پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه و کشور

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به علوم آزمایشگاهی در منطقه و در صورت نیاز انتشار آنها بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی

4- تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی

5- ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان طب در زمینه علوم آزمایشگاهی

6- کوشش در جهت جلب توجه و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی مرتبط

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- ارکان مرکز

الف- شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ب- رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ماده 3- اعضاء شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به عنوان ریاست شورای عالی مرکز

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

4- رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان به عنوان دبیر شورای عالی مرکز

5- سه نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

تبصره 1- اعضای بند 5 ماده 3 با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه به مدت 4 سال تعیین می شوند، باید شرایط زیر را دارا باشند:

  -دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری

  -مجری حداقل 2 طرح تحقیقاتی مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز

  -انتشار حداقل 2 مقاله در مجلات معتبر در 5 سال گذشته

ماده 4- وظایف شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

1- تصویب خط مشی برنامه های پژوهشی مرکز و نظارت بر آن

2- تصویب و نظارت بر طرح های مشترک همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد تصویب ساختار سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره 2- مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 5- انتخاب رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

رئیس مرکز  به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار تعیین و  به این پست منصوب می گردد.

تبصره 3- انتخاب مجدد رئیس مرکز  به عنوان ریاست مرکز برای دوره های متوالی بلامانع می باشد.

تبصره 4- انتخاب رئیس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و ابلاغ رئیس دانشگاه می باشد ولی در دوره های بعد انتخاب ایشان در پایان هر دوره چهار ساله به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه خواهد بود.

ماده 6- وظایف رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

رئیس مرکز  بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی پژوهشی و مالی اداری مرکز خواهد بود.

ماده 7: اعضاء شورای پژوهشی مرکز

الف) رئیس مرکز  به عنوان رئیس شورای پژوهشی

ب) معاون پژوهشی مرکز  به عنوان دبیر شورای پژوهشی

ج) پنج نفر از اعضای هیئت علمی مرکز و  یا محققینی که با آن مرکز همکاری دارند.

تبصره 5- معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز به مدت 4 سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقاتی و بخش های پژوهشی خواهد بود .

تبصره 6- معاون پژوهشی مرکز باید حائز شرایط زیر باشد:

  -حداقل مدرک دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا دکتری تخصصی در یکی از رشته های مرتبط با علوم آزمایشگاهی

  -مشارکت در اجرای حداقل 2 طرح تحقیقاتی

  -انتشار حداقل 2 مقاله در مجلات معتبر در 5 سال گذشته

تبصره 7- اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند.

تبصره 8- شرط عضویت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت حداقل 2 سال، مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل 1 مقاله در مجلات معتبر می باشد.

تبصره 9- عضویت متخصصین آمار یا اپیدمیولوژی در شورای پژوهشی مرکز الزامی نبوده و بر حسب ضرورت و یا صلاحدید معاون پژوهشی مرکز از ایشان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آید.

 تبصره 10- حکم اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی مرکز به مدت 4 سال خواهد بود .

ماده 8- وظایف شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی مرکز مسئولیت برنامه ریزی و تعیین سیاست های پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزال ها و تصویب نهایی آنها از دیگر وظایف این شورا می باشد. همچنین این شورا می تواند پس از تصویب طرح های پیشنهادی از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با انتخاب ناظر برای هر طرح، مسئولیت پیگیری چگونگی اجرای طرح ها را به عهده داشته باشد.

ماده 9- اعضاء مرکز

اعضاء مرکز و تخصص آنها به شرح زیر خواهد بود:

الف) اعضاء پیوسته: اعضای هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز شامل:

رئیس مرکز

معاون پژوهشی مرکز

اعضای هیئت علمی تمام وقت

کارشناسان پژوهشی تمام وقت

ب) اعضاء وابسته:

اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاه های علوم پزشکی و  یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که به دلیل اجرای طرح های تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند.

ماده 10- فعالیت های مرکز

با توجه به اهداف کلی این مرکز، فعالیت های مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

1- فعالیت های پژوهشی

2- فعالیت های آموزشی

تبصره 11- نظر به گستردگی علوم آزمایشگاهی و  نیز محدودیت در اختصاص کادر متخصص به هر یک از علوم، فعالیت های پژوهشی این مرکز در سه گروه تحقیقاتی زیر انجام خواهد شد:

1- گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک

2- گروه تحقیقات بنیادی

3- گروه تحقیقات بالینی

فعالیت های آموزشی در سه محور عمده زیر خلاصه می شوند:

1- همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی

2- همکاری در تربیت و آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

3- همکاری در آموزش بیماران جامعه

4- بستر سازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ماده 11- منابع مالی مرکز

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

د) اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های مصوب

تبصره 12- تا زمان تصویب قطعی مرکز، اختصاص بودجه سالانه مرکز از طریق اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درمانی می باشد.

تبصره 13- تصویب بودجه طرح های پیشنهادی تا سقف 50 میلیون ریال در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات صورت گرفته و طرح های بیش از 50 میلیون ریال تا زمان تصویب رسمی مرکز از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت بررسی و تأمین بودجه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند.

دفعات مشاهده: 436 بار   |   دفعات چاپ: 203 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
برای مشاهده کل مطالب بخش اساسنامه مرکز اینجا را کلیک کنید.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 67 queries by YEKTAWEB 3791