کارگاههای دستیاران تخصصی جدیدالورود - سال 98 گزارش برگزاری کارگاه های ویژه دستیاران تخصصی جدید الورود - سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1397/7/4 | 

برنامه کارگاه ویژه دستیاران جدید الورود

 | تاریخ ارسال: 1394/7/8 | 
AWT IMAGEبرنامه کارگاه ویژه دستیاران بالینی جدیدالورود در سال ۱۳۹۷ (برنامه کارگاه ها ) 
AWT IMAGEبرنامه کارگاه ویژه دستیاران بالینی جدیدالورود در سال ۱۳۹۶ (برنامه کارگاه ها ) 
AWT IMAGE برنامه کارگاه ویژه دستیاران بالینی جدیدالورود در سال ۱۳۹۵ (برنامه کارگاه ها)
AWT IMAGEبرنامه کارگاه ویژه دستیاران جدید الورود در سال ۱۳۹۴  ( فایل PDF )

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2020 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)