اداره نظارت بر درمان : شرح وظایف پرسنل واحد نظارت بر درمان

  • زهره دزیانی :کارشناس نظارت بر درمان - امور تصویربرداری


1-جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تصویربرداری وارسال به موقع به مسئول آمارومدارک پزشکی استان
2-نظارت مستمر بر عملکرد پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپرتوپزشکی وبیمارستانها ی کل استان اعم ازخصوصی ودولتی
3-تهیه فرمهاوچک لیست های مربوط به بازدید ازمراکزبه تفکیک نوع خدمت
4-بررسی گزارشهای بازدید،رسیدگی به اشکالات ونواقص موجود درمراکز وبازدیدمجددتارفع نواقص وپیگیریهای لازم تاحصول نتیجه مطلوب
5-بررسی شکایات مراجعین ازمراکز پرتوپزشکی
6-شرکت درکارگاههای آموزشی وجلسات برگزارشده درحوزه معاونت درمان وسایر
7-اخذ درخواست از نیروهای طرحی وجذب وتعیین محل خدمت ورسیدگی به امور پرسنل طرحی
8-بررسی وتعیین نیازمراکز مربوطه به پرسنل پرتوکار وتامین نیازهای مذکور ازقبیل انتقال وجابجایی وتعیین محل خدمت پرسنل پرتوکار باتوجه به نیازهای مراکز تابعه ویاموارددرخواستی
9-اخذآخرین اطلاعات درخصوص تعدادپرسنل فنی شاغل دربخش ها-تجهیزات ودستگاههای موجود-تعدادگرافیهای انجام شده-تعدادبیماران-تعدادکلیشه های مصرفی
10-ارائه راهنمایی ومشاوره به مراجعین درخصوص استانداردها وآیین نامه های نظارتی
11-اعلام آخرین بخشنامه ها وآیین نامه های وزارت متبوع به مراکز تحت پوشش
12-مکاتبه با سازمان نظام پزشکی-اداره نظارت واعتباربخشی وزارت متبوع-اداره سلامت محیط وکار-سازمان انرژی اتمی
13-اقدامات لازم جهت اخذ مجوز نصب دستگاههای کارباپرتو ومجوز کاربا اشعه کلیه موسسات خصوصی ودولتی وبخشهای موجوددربیمارستان های کل استان طی مراحل قانونی
14-مکاتبه با معاونت بهداشتی درخصوص تایید نقشه وفضا همچنین دزیمتری بخشهای کارباپرتو واخذکدرهگیری جهت صدوریاتمدیدمجوزکاربااشعه مراکزکارباپرتو
15-تاییدمکان مراکز کارباپرتوهمراه باواحدصدورپروانه ها درمراحل اولیه جهت اخذ موافقت اصولی
16-بازدید از دفاترکار شنوایی سنجی-کاردرمانی-گفتاردرمانی –تغذیه درپاسخ استعلام سازمان نظام پزشکی جهت اخذویاتمدیدمجوز فعالیت
17-اعتباربخشی واحدهای مربوطه
18- آموزش به همکاران نظارت بر درمان واحدهای محیطی تحت پوشش
19- مکاتبه با دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی در خصوص مفقودی مهر و کارت نظام پزشکی(متخصصین رادیولوژی وکارشناسان تغذیه-کاردرمانی-گفتاردرمانی-شنوایی سنجی)
20-برگزاری کمیسیون ماده 20قانون حفاظت دربرابر پرتوجهت تاییدگروه پرتوکاری وتعیین میزان فوق العاده اشعه
21-همکاری وتعامل لازم باسایرواحدهای مجموعه معاونت درمان
22-بازدیدهای مشترک باسایرهمکاران واحدنظارت طبق هماهنگی بامقام مافوق
23 - سایر امور محوله براساس دستور مافوق

  • الهام سادات عزیزی: کارشناس نظارت بر درمان - پزشکان متخصص

1) جمع آوری اطلاعات و آمار متخصصین هیئت علمی، استخدامی و ضریب K و تمام وقت جغرافیائی

2) بررسی حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص هیئت علمی و استخدامی و ضریب K در مطب و بیمارستانهای غیردانشگاهی استان (هر سه ماه یکبار جهت طرح در هیئت عالی نظارت)
3)نظارت مستمر اخذ وجه خارج از تعرفه قانونی توسط پزشکان اعم از بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سطح استان
4) پایش و نظارت بر عملکرد کارشناس نظارت بر درمان شبکه ها
5) بازدید مشترک با کارشناسان شبکه
6) نظارت و کنترل موثر و مستمردفاتر کار مامائی استان در مورد رعایت مقررات و ضوابط و اعلام نقایص و کمبودها و تخلفات آنها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها و پی گیری نواقص تا رفع کامل آنها
7) بازدید به منظور تائید محل حسب درخواست و استعلام مسولین ذیربط قبل از صدور پروانه 
8) دریافت کلیه گزارشات ارسالی از بیمارستان ها و شبکه ها جهت تجزیه و تحلیل و انجام اقدامات لازم در خصوص آن 
9) تعیین یک کارشناس اداره نظارت بر درمان به عنوان کارشناس ناظر در هر یک از مناطق به منظور برقراری ارتباط هر چه بیشتر با مراکز
10) آموزش به همکاران نظارت بر درمان واحدهای محیطی تحت پوشش
11) مکاتبه با مرکز نظارت و اعتبار بخشی و سازمان نظام پزشکی در خصوص مفقودی مهر و کارت نظام پزشکی ( مامائی)
12)تشکیل مستمر جلسه با کارشناسان نظارت بر درمان شبکه ها به منظور تبادل نظر و برنامه ریزی برای رفع مشکلات و ایجاد وحدت رویه
13) ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی وزارت متبوع به واحدهای درمانی تحت پوشش
14) ارجاع نامه ها از طرف مسئول مربوطه بنا به تشخیص صلاحدید  
15) بازدید پزشکان مقیم  و بررسی پرونده در ساعات عصر و شب و روزهای تعطیل
16) بررسی برنامه آنکالی و مقیمی مشترک پزشکان
17) بررسی حضور پزشکان فاقد اعتبار پروانه
18) بررسی در خصوص طرح تحول سلامت ماندگاری پزشکان
19) بازدید از مراکز فاقد مجوز که دخالت در امر پزشکی و معرفی به مراجع قانونی تا حصول نتیجه

 

  • دکتر حبیبه شکی: کارشناس نظارت بر درمان - امور دندانپزشکی

1-نظارت بر فعالیت  مطب ها و درمانگاههای دندانپزشکی 
2- انجام فرایند صدور پروانه مطب و صدور مجوز تاسیس درمانگاه دندانپزشکی 
3-نظارت بر دفاتر کار بهداران تجربی - افراد تبصره 5- لابراتوارهای دندانسازی هر کدام متناسب با شرح وظایف و آیین نامه های موجود 
4-نظارت جهت فرایند صدور مجوز تاسیس لابراتوار دندانسازی 
5-صدور گواهی اشتغال برای دندانپزشکان محترم به منظور دریافت و تمدید پروانه مطب و یا جهت شرکت در آزمون رزیدنتی دندانپزشکی 
6-صدور گواهی عدم نیاز در ساعت غیر اداری برای دندانپزشکان محترم  سیستم دولتی جهت کار در بخش خصوصی 
7-پاسخ استعلام برقراری محرومیت از مطب و نظام نوین برای دندانپزشکان 
8-اعلام مفقودی مهر و کارت نظام پزشکی دندانپزشکان محترم به سازمانهای بیمه گر -وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
9-پایش و نظارت بر عملکرد کارشناسان نظارت در شبکه ها 
10-رسیدگی به شکایات واصله در بخش دندانپزشکی اعم از تعرفه -خطای پزشکی و .......
11- همکاری با دفتر حقوقی دانشگاه در روند پرونده های ارجاعی به مراکز قضایی 
12-اجرای برنامه تحول سلامت در بخش دندانپزشکی (راه اندازی کلینیک های بیمارستانی ) 
13-نظارت بر عملکرد متخصصین محترم دندانپزشکی که بصورت ضریب k و یا نیروهای متعهد خدمت در دانشکده مشغول ارائه خدمات می باشند . 


دفعات مشاهده: 1930 بار   |   دفعات چاپ: 256 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اداره نظارت بر درمان : مشخصات پرسنلی نظارت بر درمان

مشخصات پرسنلی اداره نظارت بر درمان

نام و نام خانوادگی: دکتر حبیبه شکی

سمت: سرپرست نظارت بر امور دندانپزشکی

تحصیلات: دندانپزشک عمومی

 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: محسن غلامی

سمت: کارشناس نظارت بر درمان

تحصیلات: کارشناس آزمایشگاه

 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: الهام سادات عزیزی

سمت: کارشناس نظارت بر درمان

تحصیلات: کارشناس مامایی

 AWT IMAGE
 نام و نام خانوادگی: زهره دزیانی

 سمت: کارشناس نظارت بر درمان 

 تحصیلات: کارشناس رادیولوژی
AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 5145 بار   |   دفعات چاپ: 948 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 118 بار   |   0 نظر

اداره نظارت بر درمان : معرفی مسئول واحد نظارت بر درمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۴ | 

معرفی مسئول واحد نظارت بر درمان

دکتر مریم چراغی

پزشک عمومی


دفعات مشاهده: 775 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اداره نظارت بر درمان : شرح وظایف نظارت بر درمان

شرح وظایف نظارت بر درمان

1- نظارت بر فعالیت های مطب دندانپزشکان و پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص

2- نظارت بر فعالیت درمانگاه های عمومی شبانه روزی،

3- نظارت بر دفاتر کار (اعم از اپتومتریست، عینک سازی، لابراتوار دندان سازی، شنوایی سنجی، تغذیه، فیزیوتراپی، کار درمانی و...)

4- نظارت بر موسسات رادیولوژی، تصویربرداری

5- نظارت بر مداخلات پزشکی

6- مشارکت در بازدیدهای گروهی از بیمارستانها


دفعات مشاهده: 4648 بار   |   دفعات چاپ: 802 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 139 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb