اخبار : فایل اموزشی مدیریت تغذیه در کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/4/18 | 
فایل اموزشی مدیریت تغذیه در کرونا

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : توزیع رایگان محلول ضدعفونی به پرسنل بهداشت و درمان شهرستان گمیشان توسط یکی از کارخانجات مستقر در گمیشان

 | تاریخ ارسال: 1399/1/16 | 
توزیع رایگان محلول ضدعفونی به پرسنل بهداشت و درمان شهرستان گمیشان توسط یکی از کارخانجات مستقر در گمیشان
درپی شیوع و گسترش کرونا ویروس در کشور احساس نیاز به ملزومات و اقلام محافظت شخصی، بهداشتی و مراقبتی خصوصاً در بین پرسنل شبکه بهداشت و درمان ضرورت بیشتری پیدا کرد ، به همین دلیل شرکت رادین پلاست کاوان جهت قدردانی از تلاشهای شبانه روزی پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان در حدود  ۵۰ لیتر محلول ضدعفونی اکسیدین خریداری کرده و در بطری های ۱۲۰ سی سی ، به شکل ساده و پلمپ شده در اختیار شبکه بهداشت و درمان این شهرستان قرار داد تا بین  پرسنل این حوزه توزیع گردد .

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : جایگاههای سوخت شهرستان گمیشان جهت مقابله با بیماری ناشی از کووید 19 بصورت روزانه بازرسی میشوند.

 | تاریخ ارسال: 1399/1/7 | 
جایگاههای سوخت شهرستان گمیشان جهت مقابله با بیماری ناشی از کووید 19 بصورت روزانه بازرسی میشوند.
جهت ارائه خدمات مناسب به مردم برای مقابله با بیماری ناشی از کووید 19 و حفاظت ایمنی ارائه دهندگان خدمت در جایگاههای سوختگیری ، ضمن ابلاغ استانداردهای لازم و انجام بازرسی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان گمیشان، بر رعایت اصول کنترل محیطی از جمله گندزدایی مستمر سطوح و تجهیزات ، استفاده از دستکش و ماسک و نیز انجام سوختگیری صرفاً از طریق اپراتورهای دستگاه پمپ ، بصورت روزانه کلیه این جایگاهها کنترل و نظارت میشوند.

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : آﺳﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .

 | تاریخ ارسال: 1398/12/4 | 
آﺳﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻴﺶ از 334 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎری ﻣﺒـﺘﻼ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺳـﺎﻻﻧﻪ 300 ﺑﻴﺶ ازﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ آﺳـﻢ، ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . 

دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : کمیته علمی اجرایی سلامت میانسالان وسالمندان شهرستان گمیشان

 | تاریخ ارسال: 1398/11/29 | 
کمیته علمی اجرایی  سلامت میانسالان وسالمندان شهرستان گمیشان 

دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : اندازه گیری فشارخون و آموزش راههای پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی به روسای ادارات شهرستان در آئین افتتاح پروژه های عمرانی بمناسبت دهه مبار

 | تاریخ ارسال: 1398/11/14 | 

اندازه گیری فشارخون و آموزش راههای پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی به روسای ادارات شهرستان در آئین افتتاح پروژه های عمرانی بمناسبت دهه مبارک فجر

باحضور ریاست شبکه دکتر ایری و کارشناسان ستادی واحد بیماریها طی برگزاری آئین افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان، فشارخون مدعوین اندازه گیری و راههای پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی بصورت چهره به چهره آموزش داده شد. همچنین رسانه های آموزشی مرتبط نیز توزیع گردید.

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : آموزش مرغداری های خواجه نفس و حومه در زمینه انفلوانزا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
آموزش مرغداری های خواجه نفس و حومه در زمینه انفلوانزا
آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی و آنفلوانزا در مرغداریهای  روستای خواجه نفس و حومه در روز دو شنبه  25 آذرماه 98 توسط کارشناس مبارزه با بیماریها و بهورز مرکز خدمات جامع سلامت خواجه نفس انجام گردید. در این اقدام آموزشی بهداشت که به صورت حضوری در محل مرغداریها انجام شده، اموزش مرغداران در زمینه 6 گام کلیدی پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی و انفلوانزا صورت گرفت.

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : مصاحبه صدا و سیما مرکز استان با دکتر ایری رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 

مصاحبه صدا و سیما مرکز استان با دکتر ایری رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گمیشان

با عنایت به افزایش موارد بیماری های تنفسی بالاخص بیماری آنفلوانزا و اهمیت اطلاع رسانی عمومی در پیشگیری از افزایش بیماران، با هماهنگی صدا و سیمای مرکز استان، دکتر ایری طی مصاحبه ای تصویری با زبان ترکمنی راه های انتقال، پیشگیری و افراد پرخطر این بیماری را شرح دادند. این گزارش در روز چهارشنبه مورخه 20/9/98پس از خبر ساعت 16 از شبکه استانی گلستان پخش شد.


دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : سیزدهمین کمیته پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
سیزدهمین کمیته پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی در روز دو شنبه  18 آذرماه 98 در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان با حضور مسئولین واحدهای ستادی برگزار گردید. در این کمیته اموزش و پیگیری بیماران دیابتی و فشارخونی شهرستان از مهمترین اولویت های این کمیته بود. 

دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : هشتمین کمیته پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی در روز پنج شنبه 7 آذرماه 98 در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان با حضور مسئولین واحدهای ستادی برگز

 | تاریخ ارسال: 1398/9/9 | 
هشتمین کمیته پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی در روز پنج شنبه  7 آذرماه 98 در مرکز بهداشت شهرستان گمیشان با حضور مسئولین واحدهای ستادی برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : جلسه اموزشی نمونه گیری بیماری آنفلوانزا و بیماریهای حاد تنفسی واحد آزمایشگاه گمیشان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
جلسه اموزشی نمونه گیری بیماری آنفلوانزا و بیماریهای حاد تنفسی واحد آزمایشگاه مرکزی شهرستان گمیشان
با توجه به فصول سرد سال و شیوع بیماریهای حاد تنفسی و انفلوانزا، پرسنل فنی آزمایشگاه در خصوص نحوه نمونه گیری از افراد مشکوک به آنفلوانزا برای جدا سازی ویروس آنفلوانزا و اصول ایمنی و مدیریت دفع پسماند در نمونه گیری ، آموزشهای لازم را دیدند.

دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : معرفی عطاری متخلف به دادسرا در گمیشان

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
معرفی عطاری متخلف به دادسرا در گمیشان
در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور، کارشناسان نظارت بر دارو و درمان شهرستان گمیشان در معیت کارشناسان سایر ادارات مرتبط (نیروی انتظامی و اتاق اصناف و.....)،به صورت سرزده از عطاری های سطح شهرستان بازدید نموده و در خصوص عدم عرضه فرآورده های قاچاق و غیر مجاز و داروهای دست ساز به متصدیان آموزش ها و تذکرات لازم داده شد. و بدلیل تکرار تخلفات یکی از عطاری ها پس از طی مراتب به دادسرا معرفی گردید.

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : تاکید مدیر شبکه بهداشت و درمان گمیشان، بر استفاده از گلوگاه های مراقبتی جوانان در جلسه بررسی و تحلیل شاخص های مراقبت جوانان

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
تاکید مدیر شبکه بهداشت و درمان گمیشان، بر استفاده از گلوگاه های مراقبتی جوانان در جلسه بررسی و تحلیل شاخص های مراقبت جوانان  

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : تاکید براجرای 8جزء مدارس مروج سلامت در شهرستان گمیشان

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
تاکید براجرای 8جزء مدارس مروج سلامت در شهرستان گمیشان

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : واکسن انفلوانزا

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
واکسن انفلوانزا

واکسن انفلوانزا بیش از 60 سال است که در دسترس بوده و تجربیات گسترده در طی این مدت ایمنی و اثر بخشی آن را به خوبی نشان داده است. 

دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : چطور آنفلوانزا را از سرماخوردگی تشخیص دهیم

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
تفاوت های  آنفلوآنزا و سرماخوردگی

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : کلیات بیماری آنفلوانزا

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
کلیات بیماری آنفلوانزا
آنفلوانزا بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است که با تب، سردرد، درد عضلانی، تعریق، آبریزش بینی، گلودرد و سرفه تظاهر می کند. سرفه اغلب شدید و برای مدتی ادامه می یابد ...

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : نشست هماهنگی کارشناسان مرکز بهداشت گمیشان با اموزش و پرورش جهت اجرای برنامه های مشترک در مدارس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/22 | 
نشست هماهنگی کارشناسان مرکز بهداشت گمیشان با اموزش و پرورش جهت اجرای برنامه های مشترک در مدارس  

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : بهداشت کارگران ساختمانی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/8 | 

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار : دوره آموزشی ممیزی بهداشت حرفه ای ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی شاغل در واحدهای کاری شهرستان گمیشان برگزار شد. دوره آموزشی ممیزی بهد

 | تاریخ ارسال: 1398/8/4 | 
دوره آموزشی ممیزی بهداشت حرفه ای ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی شاغل در واحدهای کاری شهرستان گمیشان برگزار شد.

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان گمیشان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | gomishan

Designed & Developed by : Yektaweb