معرفی مرکز::
نیروی انسانی::
صورتجلسات شورای پژوهشی::
آیین نامه ها و فرم ها::
پروسه تصویب طرح در مرکز::
طرح های پژوهشی مرکز::
خدمات پژوهشی::
انتشارات::
همایش ها و کارگاه های برگزار شده::
چارت سازمانی معاونت تحقیقات و فناوری::
اهداف و چشم انداز::
گالری تصاویر::
اخبار مرکز::
لینک های مفید::
افیلیشن مرکز::
تماس با ما::
طرح های مشترک با سایرسازمان ها::
فعالیت ها::
مجلات روماتولوژی::
نقشه سایت::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
سامانه پژوهشیار

سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
..
سامانه مقالات اعضای هیئت علمی
سامانه مقالات اعضای هیئت علمی
..
سامانه نوپا

سامانه نوپا
..
:: طرح های تحقیقاتی : طرح های تحقیقاتی ::

 

                                                              

 

طرح های سال 93

 
 

مجریان

 

میزان شیوع عوارض چشمی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و رابطه آن با طول مدت بیماری و نوع داروی مصرفی

دکتر سیما صدیقی

 مریم عصمتی

بررسی مقایسه ای یافته های پدوباروگرافی دینامیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با افراد سالم

دکتر مهرداد آقایی

دکتر مهدی اعرابی

سینا قدیمی

بررسی عوارض چشمی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت و ارتباط آن با طول مدت بیماری

دکتر سیما صدیقی

دکتر فاطمه رضاپور

بررسی سطح سایتوکاینهای التهابی  (IL6, TNFα,IFNγ)در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی بیمارستان صیاد شیرازی در سال 1393

دکتر سیما صدیقی

 دکتر بابک پیوندی

بررسی شیوع  یافته های اتفاقی MRI  Rدر بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان با شکایت کمردرد

دکتر مهرداد آقایی

 مهسا امید دزیانی

بررسی یافته های MRI  در مبتلایان به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان در سال1393

دکتر مهرداد آقایی

نوید نجفی

بررسی شیوع استئوپروز در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی مرکز آموزشی درمانی صیادشیرازی شهر گرگان بین سال های 92-1391

دکتر مهرداد آقایی

 دکتر پاتریشیا خشایار

 

بررسی ارتباط بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک.

دکتر سیما صدیقی

دکتر اشکان حسینی

بررسی مقایسه ای میزان IL17 ، هپسیدین و فریتین در بیماران لوپوس اریتماتوس سیستمیک و افراد سالم

دکتر سیما صدیقی

دکتر شهاب اسکندری نژاد

طرح های سال 94
 

مجریان
 

بررسی سطح آدنوزین دآمیناز ( ADA ) در بیماران مبتلا به پلوریت سلی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی1392

دکتر تقی ریاحی

دکتر محمد هادی تاجیک

مقایسه  وضعیت دانسیته استخوانی و برخی از عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با گروه سالم

دکتر مهرداد آقایی 

خانم سارا خادم نخجیری

بررسی وضعیت متاستازهای استخوانی و نواحی درگیر در سرطان های شایع در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان از سال 1389 تا 1392

دکتر مهدی اعرابی

علی وحیدی راد

بررسی اثر داروی گیاهی جدید نوروتک در بهبود علائم بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی

دکتر مهرداد آقایی

دکتر سید حسین هژبرالساداتی

بررسی ارتباط سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین Dبا کمبود 1 و25- هیدروکسی ویتامین Dدر بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیوی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر شهر گرگان در سال 1393

دکتر محمد موجرلو

 دکتر سمیه سدنی

 
بررسی سطح آدنوزین دآمیناز ( ADA ) در بیماران مبتلا به پلوریت سلی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی 1392

اقای دکتر ریاحی
 اقای دکتر تاجیک

بررسی تاثیر قرص زعفران بر سطح سرمی TNF الفا ،Interlukin-1 وشدت بیماری در بیماران مبتلا به استئوارتریت (کار ازمایی بالینی) خانم دکتر نفیسه عبدالهی
دکتر منا فیروزآبادی
بررسی مقایسه ای میزان شدت بیماری استئوارتریت با سطح سرمی بیومارکر پروتئین الیگومریک ماتریکس غضروف ( COMP)در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی درسال 92-93 دکتر سیما صدیقی
 امیرحسین مسرور نعیمی
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گل انار در روستای زیارت، گرگان دکتر نفیسه عبدالهی
آقای علیرضا سلطانی
بررسی مقایسه ای طول مدت بی دردی در اثر افزودن دو داروی میدازولام و فنتانیل به بوپیواکایین 0.5  %داخل نخاعی در بیماران تحت جراحی اورتوپدی اندام تحتانی دکتر کاظم کاظم نژاد
آقای دکتر پیام سرودی
خواص ساختاری و فعالیت ضد میکروبی تیوسمی کاربازون با نانو لوله های کربنی دکتر نفیسه عبدالهی
 اقای علیرضا سلطانی
خواص ساختاری و فعالیت ضد میکروبی کیتوزان با MWCNT مملو شده به نانوذرات NiO و Co3O4 دکتر نفیسه عبدالهی
 اقای علیرضا سلطانی
بررسی شیوع بیماریهای پریودنتال و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه صیاد شیرازی دکتر نفیسه عبدالهی
 آقای پیمان اقایی
بررسی تاثیردرمان عفونت های پریودنتال بر میزان فعالیت بیماری لوپوس در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی دکتر نفیسه عبدالهی
اقای دکتر حسن کریمی
بررسی شیوع بیماریهای پریودنتال و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه صیاد شیرازی دکتر نفیسه عبدالهی
 خانم معصومه نقدی
بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس دکتر نفیسه عبدالهی
 اقای ایدین جوادی
بررسی درصد فراوانی موارد ANCA مثبت در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماری دکتر نفیسه عبدالهی
 نوید رحیمی  زارعی
بررسی میزان تطابق چکیده های مقالات مجله های حوزه علوم پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با استانداردهای منتخب چکیده نویسی اقای مسعود محمدی
بررسی اثر آنتی اکسیدانها بر استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان شهر گرگان در سال 1393

دکتر مهرداد اقایی
خانم مریم شفیق

بررسی تاثیر لووتیروکسین بر دانسیته استخوانی در زنان یائسه مبتلا به هایپوتیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان صیاد شیرازی در سال93- 1394 دکتر مهرداد آقایی
خانم سپیده شریعت نژاد
 
بررسی سطح سرمی ویتامین دی،کلسیم، فسفرو آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتلا به صرع  مصرف کننده دارو های والپروات و کاربامازپین مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی گرگان درسال 1393 دکتر محمدحسن نعیمی طبیعی
خانم مهشید مازندرانی         
 
طرح های سال 94

مجریان

بررسی عوارض داروی اینفلکسیماب بر روی بیماران دریافت کننده ی دارو در اورژانس بیمارستان صیاد شیرازی

دکتر مهرداد آقایی 

خانم نگین یداللهی

بررسی سطح  سرمی آنزیم های کبدی در دیابت بارداری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در 6 ماهه اول سال 1395

دکتر افسانه تابنده

حسین فغانی

بررسی فعالیت  آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره قسمتهای گل، میوه، ریشه و برگ گیاه آقطی 

دکتر نفیسه عبدالهی

اقای علیرضا سلطانی

تهیه و شناسایی سمیت سلولی و فعالیت انتی اکسیدانی داروی ترکیبی سولفاسالازین-ناپروکسن

دکتر نفیسه عبدالهی

اقای علیرضا سلطانی

بررسی تغییرات فاصله QTc در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک و ارتباط آن با یافته های اکوکاردیوگرافی

دکتر نفیسه عبدالهی

اقای احمد محمدی

 تهیه و شناسایی نانو دارو ناپروکسن: فعالیت انتی اکسیدانی و  سمیت سلولی

دکتر نفیسه عبدالهی

اقای علی رواقی

بررسی فراوانی موارد مثبت کالپروتکتین مدفوعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران اسکلرودرمی

دکتر نفیسه عبداللهی

خانم هاله سادات هدایت مفیدی

بررسی اختلالات قاعدگی در بیماران مبتلا به لوپوس

دکتر نفیسه عبدالهی

خانم نیرویی

مقایسه ی میزان بروز سندروم پای بی قرار  در افراد سالم و بیماران مبتلا به لوپوس  مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان صیاد در سال1395

دکتر نفیسه عبدالهی

خانم مروارید پورحسن

سنتز و مطالعه خواص مکانیکی و زیست سازگازی چسب استخوان

دکتر مهرداد آقایی

اقای امین قربانی

بررسی مقایسه ای سطح سرمی و بزاقی آنتی بادی IgG-IgA پلی کلونال ضد CCP در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دکتر نازنین مرتضوی 

اقای پوریا محب راد

امکان سنجی طراحی و ساخت درن با قابلیت ایجاد مکش یکنواخت در حالت خمیده و تبدیل شدن به چند درن همزمان

عبدالرضا فاضل

اقای حسین عبدالهی

بررسی شیوع تظاهرات عضلانی اسکلتی در بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده (IBD) شهرستان گرگان، سال 1395

دکتر نفیسه عبدالهی

اقای سید فرزام میرکمالی

 

 

 

 

                                   

 

دفعات مشاهده: 2635 بار   |   دفعات چاپ: 873 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش طرح های تحقیقاتی اینجا را کلیک کنید.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 52 queries by YEKTAWEB 3937