توصیف و مقاطع رشته های تحصیلی : توصیف و مقاطع رشته های تحصیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | 

رســـالت :

تربیت نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز جامعه در رشته های پرستاری ، مامائی ، و تولید دانش در رشته های فوق الذکز به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه.

اهـــداف :

– ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی.

– ارتقاء نقش دانشکده در امور آموزشی ، پژوهشی برای ارائه راهبردهای ملی در پرستاری .

– توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور .

– تقویت خدمات آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاء کیفیت علمی دانش آموختگان .

– رشد و توسعه تحصیلات تکمیلی دانشکده .

– توسعه اطلاع رسانی علمی و ارتباط با مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور .

– ایجاد مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، هوشبری و اتاق عمل به منظور رشد و توسعه تحقیقات و تولید دانش در

رشته های پرستاری و مامایی .

– توسعه فضای فیزیکی دانشکده برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

– تقویت سیستم نظارت و کنترل در ابعاد آموزشی و پژوهشی و بالینی در سطح دانشکده .

– ارتقاء نقش دانشکده در امور آموزش و پرورش و پژوهش و ارائه راهبردهای ملی در پرستاری و مامائی.

– تقویت خدمات آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموختگان ( از سطح کارشناسی تا

مقطع دکترا).

– توسعه فعالیت های فرهنگی به منظور بستر سازی فرهنگی ، اعتقادی ، سیاسی و اجتماعی دانشجویان و

اعضاء هیئت علمی و کارکنان .

تعـــــــــاریف:

دانشگاه : به مجموعه ای از دانشکده ها ، موسسات آموزش عالی اعم از آموزش ، پژوهش روزانه و شبانه دولتی و غیر دولتی دانشگاه گفته می شود.

دانشکده : دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد . مانند دانشکده پزشکی ، پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی ،بهداشت 0000

گروه آموزشی : گروه آموزش واحدی از یک دانشکده یا دانشگاه است که در یک رشته خاص فعالیت دارد. مانند گروه علوم پایه،داخلی وجراحی، روانپرستاری ، کودکان ، مدیریت ، مامایی .

دوره : مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل می کند و در آن فارغ التحصیل می شود . مانند دوره کاردانی ، دوره کارشناسی ، دوره کارشناسی ارشد، دوره دکترا .

اداره آموزش : یک واحد اداری در یک دانشگاه یا دانشگاه است که همه امور آموزش مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات واعلام نتایج را بر عهده دارد.

وظایف اداره آموزش : منظور از ادراره آموزش یک واحد اداری در یک دانشگاه یا دانشکده است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

رشته : یکی از شعب فرعی گروههای علمی ( علوم زشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و هنر ) است که از لحاظ موضوعکاملا" مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارائی مشخــــــص می انجامد

گرایش : هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص نامیده می شود.ا ختلاف در وی در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30درصدکل واحد ها ( بدون احتساب دروس عمومی ) بیشتر باشد.

دروس : دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی ، به دروس عمومی وا ختصاصی ( پایه وتخصصی رشته ) ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز ) و مستقل و از جنبه لزوم یاعدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری واز لحاظ نحوه تعلیم و تدریس ، به دروس نظری ، عملی ، نظری وعملی ، نظری – عملی ، کارآموزی ، کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می شود.

واحد درسی : ماده 5) آموزش درتمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است . در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شودو قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است . هر واحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به تترتیب نظری 17 ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت ، کارگاهی و کارآموزی ، عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی ، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

سال تحصیلی : ماده 6) در سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ودر صورت ضرورت و امکانات یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

امور فارغ التحصیلان : یک واحد ادراری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور مربوط به امور فارغ التحصیلی دانشجویان را بر عهده دارد.

تعداد واحدها : ماده 10) تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی ، برابر سر فصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است:

دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 130 واحد

دوره کارشناسی پیوسته مامایی 135 واحد

دوره کارشناسی ارشد پرستاری 36 واحد

دوره کارشناسی ارشد مامایی 37 واحد

دوره پی اچ دی پرستاری 45واحد

ماده 11) هر دانشجو دوره روزانه می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد درسی را انتخاب نماید.

تبصره 5 : تعداد واحدهای انتخابی در دوره ت ابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .

ماده 12) اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.

حضور در جلسات درس  :ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4 هفدهم ، عملی و آزمایشگاهی از 2 هفدهم و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

غیبت در امتحان :ماده 16) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب جذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

حذف و اضافه : ماده 17) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از درس پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگراخذ نماید یا دو درس اخذ خود را حذف یاد ودرس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

تبصره 1: غیبت در جلسات دو هفته او هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد ، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( تعیین شده در ماده 15) .

معیارهای ارزیابی :


دفعات مشاهده: 2292 بار   |   دفعات چاپ: 203 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb