AWT IMAGE


 
گروه نورولوژی -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

   

معرفی گروه نورولوژی

  

مدیر گروه   :  دکتر محمد حسن نعیمی طبیعی (CV)

  
 مسئول اینترنی   :  دکتر محمد حسن نعیمی طبیعی

  
 مسئول استاژری    :  دکتر محمد حسن نعیمی طبیعی

 

 


  

برنامه های آموزشی

  

برنامه آموزش کارآموز و کارورز

  

پوشش حرفه ای

  

دفترچه راهنمای یادگیری

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید